Bild: Kristian Pohl

Efter Hem & Hyras granskning: Hyresgästföreningen vill pressa hyran för gamla och sjuka

Hyresgästerna på särskilda boenden betalar mer än andra, visar Hem & Hyras granskning. Nu ska Hyresgästföreningen ta fram verktyg för att mer effektivt kunna förhandla hyrorna för gamla och sjuka.

Hem & Hyra har i en rad artiklar granskat hyrorna på så kallade särskilda boenden för gamla och sjuka. Hyrorna har visat sig vara generellt mycket högre i nästan hela landet, jämfört med vanliga hyresrätter.

Ett av Hyresgästföreningens största uppdrag är att förhandla hyror. I synnerhet kommunalt ägda fastigheter. Men även om många särskilda boenden ägs av kommunen, så är det få av dem som förhandlas.

Varför är det så?

– Hyresgästerna i särskilda boenden har ofta en god man. Då blir det svårt att representera hyresgästen direkt, säger Margareta Björkvald, förhandlingsansvarig på Hyresgästföreningens riksförbund.

Björkvald menar också att det är svårt att förhandla hyrorna på grund av olika typer av service som ingår i boendet som inte finns i vanliga hyresrätter. Som exempelvis tillgång till sällskapsutrymmen och gemensam matsal.

Hyresgästerna i särskilda boenden har ofta en god man. Då blir det svårt att representera hyresgästen direkt.

Margareta Björkvald, förhandlingsansvarig på Hyresgästföreningen

– Ja, svårigheten ligger i att fastställa vad som ingår i själva hyran och vad som ska anses vara service eller tjänst som ligger utanför hyran och som kan avtalas direkt mellan hyresgäst och hyresvärd.

Hyresgästföreningen har även väldigt få medlemmar i särskilda boenden. Av försiktighetsskäl undviker rekryterare de här boendena eftersom det ofta krävs ett godkännande för medlemskapet av en god man, som kan ha svårt att ta ställning.

Alla har rätt att få sin hyra prövad

Det är alltså mer regel än undantag att kommunerna själva sätter hyrorna på särskilda boenden. Kommunen ska ändå utgå från hyreslagstiftningen och den så kallade bruksvärdesprincipen. Alltså bestämma hyran genom att jämföra likvärdiga lägenheter på orten.

Men oavsett av vem eller hur hyran sätts så har alla hyresgäster alltid rätt att få sin hyra prövad av hyresnämnden. Kostnadsfritt.

Bild: Kristian Pohl

Hyresgästföreningens förbundsjurist Susanna Skogsberg.

– Men det är nog så att det inte är många av de här hyresgästerna som klagar. Det är gamla och sjuka som bor här och de har kanske inte orken att ifrågasätta, säger Hyresgästföreningens förbundsjurist Susanna Skogsberg.

Om hyrorna aldrig prövas eller förhandlas så kan man väl inte heller veta om det är en bruksvärdeshyra eller marknadshyra som sätts?

– Nej, det kan vi ju inte veta, så det har du alldeles rätt i. Det beror ju på hur de resonerat på kommunen. I den bästa av världar har de resonerat utifrån ett bruksvärde, men det kan ju mycket väl vara så att man försöker ta ut en marknadshyra. Och i så fall drabbar det ju en grupp som har svårt att välja bostad, svårare än andra.

Det kan ju mycket väl vara så att man försöker ta ut en marknadshyra.

Susanna Skogsberg, förbundsjurist

Men Hem & Hyras kritiska granskning av hyrorna för äldre och sjuka på särskilda boenden har nu fått Hyresgästföreningen att agera i frågan.

– Jag hade haft ögonen på problemet typ ett halvår innan och lagt det i pipen. Men visst, Hem & Hyras artiklar blev liksom startskottet, säger Margareta Björkvald, förhandlingsansvarig på riksförbundet.

Utredning klar till sommaren

Nu har Hyresgästföreningen tillsatt en intern arbetsgrupp som ska utreda möjligheterna till utökade förhandlingar av särskilda boenden.

– Det är nämligen inte helt lätt att bruksvärdera den här typen av hyreslägenheter som sagt. Och det är bland annat de svårigheterna  som måste diskuteras, säger Margareta Björkvald.

Utredningen redovisas i etapper och ska vara helt klar 1 juni 2022.

Bild: Åsa Eriksson