Bild: TT

Ministerns reaktion på höga hyror för gamla och sjuka – ”Ingen uppfattning om exakt vad kostnaden ska vara”

Socialminister Lena Hallengren vidtar nu åtgärder efter Hem & Hyras avslöjande boendekostnader på äldreboenden.

Är det rimligt att gamla och sjuka på särskilda boenden kan ha dubbelt så höga boendekostnader jämfört med pensionärer som bor i vanliga hyreslägenheter?

– Man ska alltid betala så rimligt som möjligt för det boende man har. Samtidigt är väldigt många särskilda boenden nybyggda eller renoverade, det påverkar. Hyresrätter i övrigt kan vara nyproducerade eller ha väldigt många år på nacken och därför ha lägre hyra. På ett särskilt boende har man tillgång till gemensamhetsutrymmen. Det är inte helt enkelt att göra jämförelsen.

Vi har intervjuat Ingrid som över en natt fick 12 000 kronor mer i total boendekostnad när hennes man flyttade till särskilt boende. Hur ser du på det?  

– Det särskilda boendet ska ta ut den avgift som krävs utifrån vad kommunen har kostnader för. Sedan har den äldre alltid rätt till ett så kallat förbehållsbelopp, avgiften på bland annat särskilda boenden får inte innebära att man inte har något kvar att leva på. Dessutom har vi bostadstillägg, som kan sökas för alla typer av boenden. Ofta är det ensamstående, och inte minst kvinnor som söker bostadstillägg.

Sedan kan man diskutera hur mycket man får ha på banken.

Lena Hallengren (S), socialminister.

Den som till exempel äger en sommarstuga eller har ett sparkapital på banken får inte bostadstillägg?

– Bostadstillägg har sitt regelverk. Staten betalar bostadstillägg till den som annars inte har råd att bo i sitt boende. Det är en rimlig ordning. Sedan kan man diskutera hur mycket man får ha på banken. Att vi har ett regelverk och vissa begränsningar är rimligt.

Vad är en rimlig boendekostnad på ett särskilt boende?

– Jag har ingen uppfattning om exakt vad kostnaden ska vara. Men den ska utgå från standard och tillgång till gemensamhetsutrymmen. Det finns också ett förbehållsbelopp så ingen ska behöva känna att man inte kan flytta till ett särskilt boende.

Äldre har berättat för mig att när allt är betalt på det särskilda boenden så har de inga pengar kvar?

– Det finns förbehållsbelopp som ska se till att man ska pengar kvar. Sedan kan man alltid diskutera om beloppet eller bostadstillägget är tillräckligt högt.

Tycker du att förbehållsbeloppet är tillräckligt högt? 

– Jag har i nuläget inga förslag på att vi ska förändra det.

Borde det finnas ett tak för kostnaden för ett särskilt boende?

– En del kommuner har tittat på det.  Men det ser olika ut. Det kan spela roll om man flyttar till ett äldre boende eller om det är nybyggt. Därför är förbehållsbeloppet viktigt.

Varför har statistiken över boendekostnader på särskilda boenden inte prioriterats?

– Det är inte helt enkelt med all respekt för det arbete som Hem & Hyra har gjort. Det finns runt 1 000 särskilda boenden i landet med olika standard. Det är ett digert arbete.

Kommer du att vidta några åtgärder utifrån den statistik och de siffror som Hem&Hyra tagit fram från Pensionsmyndigheten?

– Jag vill att tjänstemännen på Socialdepartementet tittar på siffrorna och statistiken som Hem&Hyra tagit fram. Men jag vill understryka att det är väldigt komplicerat. Vi kommer att fortsätta arbeta för att pensionärerna får en bättre ekonomi oavsett om man bor på särskilt boende eller inte.