Särskilda boendet i Storfors

Bild: Øyvind Lund

Här är det dyrast i Sverige att bli gammal och sjuk – ”Inget kvar när allt är betalt”

I värmländska Storfors är hyran 160 procent högre på ett särskilt boende jämfört med en vanlig hyreslägenhet. Störst skillnad i Sverige. ”Det blir inget kvar när allt är betalt”, säger Jan Karlsson som har sin mamma på särskilt boende. Under artikeln kan du kolla hur det ser ut i din kommun.

Jan Carlsson flyttade från Storfors för 42 år sedan. Föräldrarna bodde kvar i den lilla bruksorten med drygt 4 000 invånare. För 10 år sedan drabbades mamman av demens och flyttade till särskilt boende. Kvar i hyreslägenheten blev pappan.

– Då blev det tufft ekonomisk för pappa. Men han klagade inte. Hans generation gör inte det.

Jan Carlssons far gick bort för sex år sedan. Sedan dess har sonen skött mammans ekonomi. Enbart hyran på boenden ligger på 6 565 kronor per månad. Storfors sticker ut som den kommun i Sverige som har störst skillnad mellan hyror på särskilt boende jämfört vanliga hyreslägenheter.

Dyraste särskilda boendet

Bild: Øyvind Lund

I Storfors är det dyrast i Sverige att som gammal bo på särskilt boende.

Skillnaden är 160 procent, enligt siffror från Pensionsmyndigheten.

– Jag blev förvånad att det var så dyrt på boendet, jag hade förväntat mig kanske hälften, säger han.

Mammans pension täcker kostnaderna för boende, mat och omvårdnad. Behövs något extra som kläder får Jan Carlsson ta pengar från hennes lilla sparkapital.

– Det känns inte helt rätt. Att det lilla hon sparat ihop ska gå till sådant.

Han är också förvånad att Storfors ligger i topp när det gäller skillnader i boendekostnader mellan särskilt boende och hyreslägenheter.

– Storfors har alltid varit rött, så det är konstigt att de har så höga avgifter, säger han.

Hans Jildesten (S), kommunstyrelsens ordförande i Storfors.

Bild: Privat

Hans Jildesten är socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Storfors. Han förklarar de stora skillnaderna mellan boendekostnader på särskilda boenden och vanliga hyreslägenheter främst handlar om att kommunens två särskilda boenden är nybyggda och hyresbestånden är äldre.  

I Storfors är de flesta hyreslägenheterna byggda på 1960-talet. Något som enligt Hans Jildesten är en förklaring till att hyrorna är lägre där jämfört med kommunens särskilda boenden.

– Man ska komma ihåg att bostadstillägget gör att många som flyttar till äldreboenden inte får så mycket högre hyreskostnad. Sedan tillkommer såklart omvårdnad och mat. Men vi har en maxtaxa, säger han.

När ens partner tvingas flytta till ett särskilt boende får paret dubbla boendekostnader, hur ser du på det?

– Det är självklart inte bra och det finns ingen enkel lösning. Men de som inte har råd får bostadstillägg.

När Storfors nya särskilda boenden stod klara kom en del kritik mot att hyrorna skulle bli högre.

– Men standarden är högre som höj- och sänkbara toalettstolar. Vi är även ett kök på varje avdelning där maten lagas. Våra äldre mår bättre.

Hur vet ni det?

– Vi vet att de äldre äter bättre och har gått upp i vikt. Färre kosttillskott används, säger Hans Jildesten.

Lista. Så stor är prisskillnaden mellan särskilt boende och vanlig hyresrätt

Källa: Siffrorna i tabellen kommer från Pensionsmyndigheten. De jämför bara kostnaden för själva boendet. Kostnader för exempelvis vård och mat är inte inräknade i priset för särskilda boenden.