Särskilt boende

Bild: Øyvind Lund, Tomas Ohlsson

Vem har rätt att bo på särskilt boende för äldre? – Hem & Hyra reder ut

Vem kan egentligen få plats på särskilt boende för äldre, vem är ansvarig – och vad kostar det? Hem & Hyra reder ut.

Vad är ett särskilt boende för äldre?

Ett boende för äldre som behöver omvårdnad och service dygnet runt. Andra namn för särskilda boenden kan vara vård- och omsorgsboende, demensboende, servicehus, sjukhem, omvårdnadsboende, gruppboende eller ålderdomshem.

Vem kan bo på särskilt boende?

Gamla och sjuka som inte kan bo själva kan ansöka om plats på ett särskilt boende. Personer som får plats på särskilda boenden har oftast ett omvårdnadsbehov som inte hemtjänsten kan tillgodose. De boende ska få individuellt anpassat stöd, service och omvårdnad för att kunna leva värdigt och självständigt.

Vem driver ett särskilt boende?

Det är alltid kommunen som beviljar plats men de kan drivas av kommunen själv eller ett privat företag.

Hur snabbt får jag plats på särskilt boende?

När en plats beviljats så ska den erbjudas omgående. Om kommunen inte lyckats ordna en plats inom tre månader så ska det rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Det kan leda till att kommunen får betala böter.

Vem ansvarar för särskilt boende?

Kommunen har ansvaret för kvaliteten oavsett om det är ett privat företag eller kommunen som driver boendet. Det ska finnas en föreståndare för verksamheten som ansvarar för det dagliga arbetet och säkerställer god kvalitet och omvårdnad. Det övergripande ansvaret för medicinsk vård och behandling av äldre som bor på särskilt boende ligger på regionerna.

Vad kostar ett särskilt boende?

Den boende betalar för omsorg, hyra och mat. Ibland kan även kostnad för möbler och förbrukningsartiklar tillkomma. Hyran kan variera beroende på standard och storlek. Det är inte alltid hyran är förhandlad, enligt Hyresgästföreningen. För omsorgsavgiften finns en maxtaxa på 2 575 kronor per månad (2024). Det är inte ovanligt att den totala kostnaden för ett särskilt boende överstiger 10 000 kronor. Avgifterna för bland annat mat kan variera från kommun till kommun.

Hur många bor på särskilt boende för äldre?

1 oktober 2021 hade drygt 88 000 personer över 65 år ett särskilt boende.

Källor: seniorval.se, socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg

Video. Dyrt att bli gammal och sjuk