Särskilt boende

Bild: Øyvind Lund, Tomas Ohlsson

Vem har rätt att bo på särskilt boende för äldre? – Hem & Hyra reder ut

Vem kan egentligen få plats på särskilt boende för äldre, vem är ansvarig – och vad kostar det? Hem & Hyra reder ut.

Vad är ett särskilt boende för äldre?

Ett boende för äldre som behöver omvårdnad och service dygnet runt. Andra namn för särskilda boenden kan vara vård- och omsorgsboende, demensboende, servicehus, sjukhem, omvårdnadsboende, gruppboende eller ålderdomshem.

Vem kan bo på särskilt boende?

Gamla och sjuka som inte kan bo själva kan ansöka om plats på ett särskilt boende. Personer som får plats på särskilda boenden har oftast ett omvårdnadsbehov som inte hemtjänsten kan tillgodose. De boende ska få individuellt anpassat stöd, service och omvårdnad för att kunna leva värdigt och självständigt.

Vem driver ett särskilt boende

Det är alltid kommunen som beviljar plats men de kan drivas av kommunen själv eller ett privat företag.

Hur snabbt får jag plats på särskilt boende

När en plats beviljats så ska den erbjudas omgående. Om kommunen inte lyckats ordna en plats inom tre månader så ska det rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Det kan leda till kommunen får betala böter.

Vem ansvarar för särskilt boende

Kommunen har ansvaret för kvaliteten oavsett om det är ett privat företag eller kommunen som driver boendet. Det ska finnas en föreståndare för verksamheten som ansvarar för det dagliga arbetet och säkerställer god kvalitet och omvårdnad. Det övergripande ansvaret för medicinsk vård och behandling av äldre som bor på särskilt boende ligger på regionerna.

Vad kostar ett särskilt boende

Den boende betalar för omsorg, hyra och mat. Ibland kan även kostnad för möbler och förbrukningsartiklar tillkomma. Hyran kan variera beroende på standard och storlek. Det är inte alltid hyran är förhandlad, enligt hyresgästföreningen. För omsorgsavgiften finns en maxtaxa på 2 139 kronor per månad (2021). Det är inte ovanligt att den totala kostanden för ett särskilt boende överstiger 10 000 kronor. Avgifterna för bland annat mat kan variera från kommun till kommun.

Hur många bor på särskilt boende för äldre

Under 2020 bodde 108 000 personer på särskilt boende. 65 procent av dem var kvinnor och 35 procent män.

Källor: seniorval.se, socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg

Video. Dyrt att bli gammal och sjuk