Riksdagsledamot kritisk till kostnader för gamla och sjuka: ”Är inte rimligt”

Moderate riksdagsledamoten Sten Bergheden har länge varit engagerad i frågan om kostnader för äldreboenden. Hem & Hyras avslöjande om de höga hyrorna gör honom upprörd. ”Jag är förvånad över de höga hyrorna man tar ut från våra äldre. Det är inte rimligt”, säger han.

I våras ställde Sten Bergheden en skriftlig fråga i riksdagen till socialministern Lena Hallengren. Han ville veta om ministern skulle verka för att Sverige får en nationell statistik över hyror och hyresförändringar på särskilda boenden för äldre i landet.

Lena Hallengren svarade att det är för komplicerat: ”Att ta fram korrekt statistik över hyror i landets särskilda boenden för äldre skulle således kräva ett omfattande utredningsarbete. Jag har i nuläget inte för avsikt att vidta några åtgärder för att få fram sådan statistik.”

– Ministern är ointresserad. Att det inte finns statistik är en sak. Men hon borde åtminstone vara intresserad att ta fram den, säger Sten Bergheden.

Sten Bergheden (M), riksdagsledamot.

Hem & Hyra har lyckats med det socialministern tyckte var för svårt. Via Pensionsmyndigheten har tidningen tagit fram statistik över boendekostnader för Sveriges fattigaste pensionärer, de som får bostadstillägg (tidigare bostadsbidrag).

”Det är en stor brist”

I statistiken jämförs boendekostnad för särskilda boenden jämfört med vanliga hyreslägenheter. Statistiken omfattar alla Sveriges 290 kommuner. Det visar sig att i många kommuner är det mer än dubbelt så dyrt att bo på ett särskilt boende jämfört men en vanlig hyreslägenhet.

– Det är en stor brist att regeringen, socialministern, Sveriges kommuner och regioner, Socialstyrelsen och Boverket inte har tagit fram den här informationen, säger Sten Bergheden.

Varför är du så engagerad i de här frågan?

– Jag har själv äldre släktingar som flyttat till särskilt boende där hyrorna är höga och det finns ingen valmöjlighet. Du blir tilldelad ett boende. 

Sten Bergheden berättar att många enskilda pensionärer, deras anhöriga och även de stora pensionärsorganisationerna har hört av sig om problemet vilket gjort att han nu lyft frågan i riksdagen.

– Det här är en fråga som engagerar pensionärerna. Det finns mycket att göra för att säkra upp och stärka ekonomin för våra äldre, säger han.

Bild: Tomas Ohlsson

Varje månad när räkningarna kommer påminns Ingrid Wallqvist om den höga kostnad paret betalar för Kents boende. ”Vänner blir chockade när jag berättar vad vi betalar”, säger hon.

Varför är den här typen av statistik viktig?

– När jag själv var kommunalråd i Mariestad så grundade vi många viktiga beslut på tillgänglig statistik. Självklart är det bra för kommuner att ha jämförelsetal och se hur man ligger till jämfört med andra.

Sten Bergheden tror att frågor om pensionärernas ekonomi kommer att bli stora i nästa års valrörelse.

– Det är en stor grupp väljare. Jag skulle bli förvånad om inte alla partier tycker att vi måste lösa de problem som finns.

– Jag har själv många nära släktingar som kämpar. Det är människor som jobbat och slitit ett helt liv för att se till att vi har den välfärd vi har idag. Det är en skam om ett land inte tar hand om sina äldre bättre, säger Sten Bergheden.