HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

170 000 fattiga pensionärer går miste om bostadstillägg

Nyheter Var fjärde fattig pensionär som har rätt till bostadstillägg snuvas på pengarna. Nu föreslår Riksrevisionen att regeringen ändrar reglerna så att fler äldre får del av förmånen. Så här söker du!

Bostadstillägget är en förmån som ska hjälpa de allra fattigaste pensionärerna att få en skälig levnadsnivå och boendestandard. Men för att få tillgång till pengarna måste man själv göra en ansökan, och många äldre vet inte ens om att de har rätt till förmånen.

Redan för sex år sedan varnade Riksrevisionen för problemet och efterlyste ändringar av de krångliga reglerna – men regeringen tyckte inte att ett sådant tilltag var nödvändigt.

Genom åren har Hem & Hyra återkommande rapporterat om pensionärer som går miste om bostadstillägg de är berättigade till. För två år sedan uppskattades antalet personer som snuvades på förmånen till 140 000 stycken, något som ledde till att Pensionsmyndigheten satsade stort på att förbättra sin information till pensionärerna.

Insatserna ser dock inte ut att ha hjälpt.

I en färsk rapport från Riksrevisionen bedöms antalet fattiga äldre som missar att söka förmånen i stället ha ökat. Enligt myndighetens beräkningar är siffran nu uppemot 170 000 personer.

Av dem är ungefär dubbelt så många kvinnor som män.

– Ett bostadstillägg skulle lyfta många i målgruppen över gränsen för låg ekonomisk standard, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

I snitt är den stora mängd personer som snuvas på förmånen berättigade till 1 300 kronor extra i månaden. Pengar som skulle göra stor skillnad för dessa människors levnadsstandard, skriver Riksrevisionen.

Bostadstillägg bör nå fler, anser riksrevisor Stefan Lundgren.
Riksrevisor Stefan Lundgren föreslår regeländringar för att nå ut till fler äldre. ”Det skulle vara en träffsäker åtgärd för att minska ekonomisk utsatthet bland ålderspensionärer och personer med sjuk- och aktivitetsersättning”.

För att ge alla fattiga äldre en bättre chans att få del av bostadstillägget rekommenderar Riksrevisionen på nytt statliga insatser. Försäkringskassan uppmanas att göra en egen bedömning av mörkertalet samt redogöra för vilka åtgärder som behövs för att nå ut till de berörda personerna.

Därtill föreslås att regeringen utreder möjligheten att använda Skatteverkets månadsuppgifter för kartlägga vilka som är berättigade till dessa extra pengar.

–  Det är uppenbart att många som har rätt till bostadstillägg inte ansöker. Det kan bero på att de inte känner till eller förstår att de har rätt till förmånen. Det kan också bero på att ansökningsförfarandet är för komplicerat, säger Tina Malmberg, projektledare för granskningen.

Totalt kostade bostadstillägget staten cirka 12,7 miljarder år 2016. Om alla som hade rätt till förmånen hade sökt skulle kostnaderna ha ökat med cirka tre miljarder kronor.

Fakta: Så här ansöker du om bostadstillägg
  • Det är endast pensionärer med de allra lägsta inkomsterna som får maximalt belopp.
  • Det finns också ett ”särskilt bostadstillägg” som kan ges till pensionärer med något högre bostadskostnader men med mycket låga inkomster. Det beräknas utifrån skälig levnadsnivå.
  • Många missar att ansöka. Räkna ut om du har rätt till bostadstillägg på Pensionsmyndighetens hemsida.
  • Klicka här för att ansöka om bostadstillägg!

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.