Annons

Alla måste flytta när hyreshus blir skola

Malmö Bostadshuset på Södervärn får lämna plats för en ny gymnasieskola. Fjorton hyresrätter försvinner men flera av de boende har fortfarande inte hittat ett nytt hem. Nu avgörs deras framtid i hyresnämnden.
Byggnaden i hörnet mellan Södra Förstadsgatan och Sigtunagatan i Malmö.
Foto: Anders Eeg-Olofsson
Alla hyreslägenheter kommer att försvinna från fastigheten i hörnet mellan Södra Förstadsgatan och Sigtunagatan i Malmö. En äldre del av fasaden kommer att bevaras, för att inte förändra stadsbilden för mycket.

För snart två år sedan meddelade ägaren Hemsö de boende i fastigheten på hörnet Sigtunagatan och Södra Förstadsgatan om planerna på att riva byggnaderna. Lägenheterna ska ersättas med en kommunal gymnasieskola.

Hemsö köpte via dotterbolaget AB Fordonsskolan huset 2010. Hemsös affärsidé är att hyra ut lokaler till offentligt finansierad verksamhet, som skolor och vårdinrättningar.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Den nya gymnasieskolan ska vara klar till höstterminen 2024 och Hemsö siktar på att kunna komma igång med rivningsarbetet till kommande årsskifte.

Men för att skolungdomarna ska kunna ta plats krävs att de kvarvarande hyresgästerna antingen flyttar frivilligt, eller att hyresnämnden beslutar att de ska flytta.

– Det är tre lägenheter som tackat nej till de erbjudande vi gett och där vi fortfarande letar efter andra boenden, säger Åsa Thoft, kommunikationschef på Hemsö.

Läs ocksåHyresvärd hotas med vite efter källarboende
Hemsö-skylt på ingången till Södra Förstadsgatan 110A
Hemsö tog över byggnaden 2010. Några hyresgäster har erbjudits ersättningslägenheter på von Troils väg på Rosengård i Malmö eller i Sankt Lars-parken i Lund.

Jakob Holmesson är jurist på Hyresgästföreningen, och företräder några av de boende. Han berättar att det finns bestämmelser i hyreslagen som sätter ramarna för vad som kan hända i en situation som denna, då en hyreslägenhet inte ska användas som bostad och därmed försvinner helt.

– Grunden är att hyresgästen har ett besittningsskydd som innebär att om hyresvärden vill få hyresförhållandet att upphöra som måste han ha ett skäl som gör att besittningsskyddet inte väger lika starkt, säger Jakob Holmesson.

Annons

För det första måste hyresnämnden pröva om det verkligen är så att lägenheterna kommer att försvinna. I detta fall finns en ny kommunal detaljplan, som ger grönt ljus för skollokaler i den del av stadsdelen som tidigare var reserverad för bostäder.

Läs ocksåHon går utanför ramarna

För det andra måste nämnden pröva om det inte är oskäligt mot hyresgästen att hyresförhållandet upphör.

– Man brukar då lägga ganska stort fokus på om hyresvärden erbjudit en annan, likvärdig lägenhet till hyresgästen, säger Jakob Holmesson.

Han berättar att saker som hyresnämnden brukar ta ställning till i en bedömning är om en ersättningslägenhet är likvärdig eller inte, om hyresgästen kan betala den nya hyran, hur många personer den är avsedd för och om den är ungefär lika stor.

Enligt Jakob Holmesson är det ofta att föredra att komma överens utan att hyresnämnden ska behöva pröva frågan.

– Det finns ju alltid en osäkerhet i vad hyresnämnden kommer att göra för bedömning, säger han.

Å andra sidan kan uppsägningarna inte verkställas, förrän hyresnämnden kommit med ett beslut. Samtliga hyresgäster som inte redan har flyttat har sagts upp från och med sista januari i år. Men de som har valt att ta ärendet till hyresnämnden bor alltså kvar även efter detta datum, i väntan på beslutet.

Annons

I det fall hyresnämnden kommer fram till att uppsägningen är giltig är det dock en snabb utflyttning som gäller. Ofta är det inom tre veckor, vilket är den tid som en hyresgäst har på sig att överklaga ett beslut från hyresnämnden till Svea hovrätt.

Fastigheten som vetter mot Södra Förstadsgatan
Det är Hemsö som äger byggnaderna via dotterbolaget Fastighets AB Fordonsskolan. Några av lägenheterna används som vandrarhem.

I juni har hyresnämnden avsatt tid för förhandlingar för de tre bostäder där det fortfarande inte finns någon lösning.

Av de handlingar som Hemsö lämnat in till hyresnämnden framgår att samtliga erbjudits andra lägenheter på Rosengård, men Åsa Thoft vill inte närmare gå in på hur dessa lägenheter motsvarar de nuvarande när det gäller hyresnivå och storlek.

Vad hoppas du ska bli resultatet i hyresnämnden?

– Jag hoppas att det övergripande resultatet är att vi ska hitta ersättningslägenheter som de boende blir nöjda med, säger hon.

Läs också 83 hushåll uppsagda på dagen – nu kämpar de mot värden: ”Märkte att det började osa katt” Bar kilovis med knark förbi barnen på gården – avslöjad av polisens kamera i trapphuset Här är hyresgästerna övergivna – nu ska kommunen tvinga värden agera: ”Fullständigt oacceptabelt”

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.