Annons

Ansöker igen om tvångsförvaltning på Bergsvägen

Stenungsund ​​Hyresgästföreningen har lämnat in en ny ansökan om tvångsförvaltning av hyreshusen på Bergsvägen i Stenungsund. Denna gång är ansökan riktad mot de nya ägarbolagen Fejen Bostäder AB och Skrinet Bostäder AB. 
Hem & Hyra har redan tidigare berättat att de tre hyreshus som tidigare tillhörde Bengt Stjärnereds bolag Stjärnfastigheter har överlåtits på två nystartade aktiebolag där Bengt Stjärnereds hustru sitter som enda ordinarie ledamot i styrelsen.
 
Någon försäljning har det inte varit fråga om utan Bengt Stjärnered har gett husen i gåva till Fejen och Skrinet. Gåvohandlingarna är undertecknade av såväl Bengt Stjärnered som hans hustru.
 
Hyresgästerna har också fått veta att förvaltningen fortsättningsvis ska skötas av Axxona AB, ett bolag där Bengt Stjärnered själv sitter som styrelseordförande.
 
Enligt Hyresgästföreningen är hela överlåtelsen av husen en ren skenmanöver från Bengt Stjärnereds sida för att förhala och försöka undgå en tvångsförvaltning.
 
– Bengt Stjärnered kommer att ha fortsatt total kontroll över företagen så förvaltningen av fastigheterna kommer att vara så gott som oförändrad, skriver Hyresgästföreningens jurister Conny Borup och Catharina Althini i ansökan.
 
– Anledningen till att Hyresgästföreningen ansöker om tvångsförvaltning kan i grova drag sammanfattas med att hyresgästerna far illa. Bengt Stjärnered trakasserar hyresgäster, är hotfull och går in i lägenheter utan tillstånd. Det finns ingen anledning att tro att detta beteende på något sätt kommer att ändras efter de nya omständigheterna.
 
När Hyresgästföreningens första ansökan om att tvångsförvalta husen på Bergsvägen behandlades i hyresnämnden i mitten av februari slöts i stället en överenskommelse mellan parterna. Bengt Stjärnered gick då med på att under tre års tid överlämna förvaltningen till en extern förvaltare. En förvaltare som även Hyresgästföreningen skulle godkänna.
 
Det var ett besked som gladde de hårt prövade hyresgästerna på Bergsvägen. Men glädjen förbyttes snart i besvikelse när Bengt Stjärnered sade sig behöva mer tid för att hitta en lämplig förvaltare och begärde anstånd till slutet av maj.
 
Med facit i hand menar Hyresgästföreningen att också det var en skenmanöver.
 
— Det är ställt utom allt rimligt tvivel att Bengt Stjärnered aldrig haft för avsikt att lämna över förvaltningen till externa förvaltare, skriver  Conny Borup och Catharina Althini.
– Avsikten var i stället att fördröja och förhala så att fastigheterna kunnat överlämnas som gåva till de nybildade bolagen.
 
Föreningens begäran om tvångsförvaltning kommer att behandlas i hyresnämnden i Göteborg 18 maj.
 
Bengt Stjärnered finns med på den lista med Sveriges 26 värsta värdar som Hem & Hyra publicerade i början av året. 

Annons
Läs också Smarta tips för att hyra ut din bostad enklare Värdarna som är sämst i landet Video: Fastigheterna förfaller när ägaren håller sig undan Svartlistad värd dras inför hyresnämnden Nu fungerar allting igen efter tvångsförvaltningen Gun är tryggare när huset är sålt

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.