Annons

Attefall startar hyresutredning i vår

Stockholm ​En utredning om hur hyresrätten ska stärkas startar i vår. Det lovar bostadsminister Stefan Attefall som är positiv till Hyresgästföreningens förslag på att införa en låg moms på hyresfastigheter.

​Tidigare har Stefan Attefall sagt att han ska presentera en utredning under mandatperioden men nu står det alltså klart att det blir i vår.
– Sedan tror jag att utredningen tar ett år ungefär, säger Stefan Attefall.

Annons
 
Utredningen ska bland annat analysera de förslag som Sabo, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen tagit fram; införa en låg moms på hyra som gör att fastighetsägaren kan dra av sin moms, avskaffa fastighetsskatten för hyresfastigheter och inför skattefria underhållsfonder.
– Vi ska väga alla förslag mot varandra. Personligen tycker jag att momsförslaget är mest intressant men att ändra det kan strida mot EU-rätten, säger han.
 
Hittills har regeringen höjt gränsen för skattebefrielse när man hyr ut en del av sin bostad och ändrat Plan och bygglagen så att det ska gå snabbare att bygga. Nästa år höjs bostadsbidraget. På tur står också en lagrådsremiss om från- och tillval i hyresrätter.
– Tanken är att det ska bli lättare att anpassa hyreslägenheten så som man vill ha den. Det ska bli ett tydligare regelverk både för hyresgäst och hyresvärd, säger han.
 
Men några statliga bidragssystem är inte att vänta.
– Jag tror inte på det. Däremot ska vi skapa bra och långsiktiga förutsättningar för hyresrätten, säger han.
 
Den senaste tiden har Stefan Attefall ägnat åt att besöka en rad miljonprogramsområden för att bedöma upprustningsbehovet.
– Det känns som att beredskapen för att rusta upp miljonprogrammet är ganska bra. De som lyckats bäst är de bostadsbolag som satsat på en bra dialog med hyresgästerna, där bovärdar springer mycket i trappuppgångarna, säger han.
 
Ska han nämna några positiva intryck är det Telge Hovsjös satsning på att utbilda och skaffa jobb till sina hyresgäster, MKB:s satsning på bolokaler, där hyresgäster bor granne med sin affärslokal och Botkyrkabyggens satsning på hyresgästvärdar, Vibovärdar.
– De har det gemensamt att de tänkt utanför boxen. Flera av dem skulle vara intressanta att växla upp i stor skala. Att skapa arbete är oerhört viktigt för att minska segregationen, säger han.
 
Besöken i en rad svenska kommuner har gjort att han förstått att kommunernas betydelse för bostadsbyggandet är större än han trott. 
– Jag tror inte kommunpolitiker inser vilken viktig roll de har när det gäller att se till att få fram bostäder. På vissa platser är man på tå medan andra inte jobbar lika hårt, säger han.
 
Regeringen kommer att fokusera på att lära kommunala tjänstemän den nya plan- och bygglagen.
– Som det ser ut idag finns ganska stora brister hos många tjänstemän, säger han.
 
Att olika kommuner har olika energikrav på nya lägenheter är också är ett hinder för byggande.
– Jag tror vi måste få fram mer enhetliga regler på energiområdet så att byggbolagen inte måste rätta sig efter olika krav i olika kommuner, säger han.
 
Att det ibland tar lång tid att bygga nytt eller bygga om beror enligt Stefan Attefall på kommunerna själva.
– I Stockholm slåss olika förvaltningar och tjänstemän i staden mot varandra när det gäller samma projekt. De borde bli bättre på att tala med varandra, säger han.
 
Kan du nämna något exempel?
– Jag vill inte nämna några namn men ett företag ville bygga om ett kontor så att det skulle bli massa lägenheter. Då ställde olika förvaltningar olika krav och det skapade en stor osäkerhet hos byggföretaget och bromsade ombyggnationen. Jag hoppas det löser sig till sist, säger han.
 

Annons
Läs också Tänk rätt när du står inför en ny fastighetsaffär Coliving-förespråkare vill ha utredning – vänder sig till regeringen Striden inte över – dragkampen om ombildningar väcker oro och hopp i Göteborg Efter Hem & Hyras granskning: Ministern lovar ändra lagen Regeringen kartlägger hotellägenheter: ”otroligt välkommet första steg” Lagändring på gång: Kriminella hyresgäster ska lättare kunna vräkas

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.