Annons

Bakläxa för alliansen i Växjö

Växjö Den rödgröna oppositionen i Växjö visade enad front i fullmäktige mot förslaget till bolagsfusion och försäljning av över 1 000 lägenheter. Det blev återremiss.

En minoritet i kommunfullmäktige kan skjuta fram ett beslut genom att begära återremiss en gång, så kallat minoritetsskydd. Det som krävs, enligt kommunallagen, är att två tredjedelar av församlingen röstar för återremiss.

Och så blev det på tisdagen, både när det gäller beslutet om en sammanslagning av Växjöhem och Hyresbostäder samt beslutet om att sälja över 1 000 lägenheter. Återremissen motiveras med att det krävs ett bättre underlag inför besluten, det saknas konsekvensanalyser och alternativ. Inte heller har hyresgästernas inflytande tillgodosetts i förloppet, enligt oppositionen (S), (V) och (MP).

ANNONSGuide till hemförsäkringar

– Okej, kanske finns det en liten analys gjord för ägaren men det saknas fullständigt analys för hur detta påverkar hyresgästerna, sade Gunnar Storbjörk (S).

Gunnar Storbjörk var även ytterst tveksam till hur fusionen ska gå till. Moderbolaget bildar ett nytt bolag som i sin tur köper Växjöhem och Hyresbostäder av moderbolaget för en summa av 640 miljoner kronor. För att få råd till detta lånar det nya bolaget hela summan från moderbolaget. Enligt Storbjörk innebär bara räntekostnaderna för det nya bolaget minst 22 miljoner kronor till moderbolaget och därmed rundas allvill-lagen så att en högre värdeöverföring än den tillåtna kan tas ut. Det är för övrigt moderbolaget som bestämmer räntenivån.

– Det är så jag läser förslaget. Man tar 22 miljoner kronor extra från hyresgästerna. Hur stämmer detta med allvill-lagen? Och varför har man valt köpeskillingen 640 miljoner kronor, vi får ingen förklaring till det i underlaget. Hela upplägget gör det möjligt att plocka pengar från hyresgästerna. 22 miljoner kronor innebär en hyreshöjning på 200 kronor i månaden för hyresgästerna, sade Gunnar Storbjörk och fortsatte:

Läs ocksåTrollhättepar bakom bolag som vill köpa 174 kommunala lägenheter - Hyresgäst: "Förväntar mig samma höga nivå"Lendita Lindman, ordförande i den lokala Hyresgästföreningen, är kritisk till att kommunala Eidar säljer hennes hem i kvarteret Fridhem i centrala Trollhättan.

–  Och hur har hyresgästernas inflytande tillgodosetts? Det har hyresgästerna rätt till enligt allvill-lagen.

Alliansen var inte så pigga på att ge svar så flera av oppositionens frågor förblev obesvarade. Bo Frank (M) dristade sig till att säga:

– Om ni bara drar tillbaka remissyrkandet så får ni svar på era frågor.

Annons
Läs ocksåOro blandat med hopp efter bostadsbolagets försäljning: "Undrar om det kan bli sämre"Ann-Christin Berntsson och GlennRisto på Lantsågen i Trollhättan.

Även när det gäller försäljningen av lägenheter handlade det om bristande underlag, enligt oppositionen som inte ansåg att det räckte med bild på fastigheterna, antal lägenheter och byggår. Bland annat efterlystes bokförda värden, driftsnetto och omfattningen av byggrätter som ingår.

Under allmänhetens frågestund utryckte hyresgäster och Växjös studentkår oro.

– Vi är angelägna om att få seriösa och långsiktiga ägare som är intresserade av att investera i Växjö och utveckla bostadsbyggandet. Vi kommer att visa att detta är en god affär för hyresgästerna när fullmäktige tar upp frågan igen, lugnade Bo Frank.

Peter Norrman (M):

– Förslagen har återremitterats och det ska ske en komplettering, och svaren på frågorna kommer att finnas i den komplittering som ska ske.

Varför de två bolagen ska slås ihop förklarade Norrman så här:

– Om man vänder på det, om man börjat från noll i dag så hade man inte bildat två eller tre bolag, utan ett. Avsikten är att få ett ännu starkare bolag, än bolagen är var för sig. Men det finns bra kompetens i båda bolagen, bra personal, men om de slås ihop kommer kompetensen mer till sin rätt. Fusionsvinsten och samarbetsvinsten är minst lika stor som för revers och annat. Det är till gagn Växjö men också för hyresgästerna.

Om återremissen riskerar tidsplanen återstår att se, den nya organisationen är tänkt att sjösättas om ett år.

Annons

Allvill-lagen är den lag som reglerar villkoren för allmännyttiga bostadsbolag och infördes 2011.

Läs mer:

Protester mot bolagsfusion

Läs också Hyreshuset som är Jans hem ska säljas - men köparen hålls hemlig Två lägenheter såldes för en krona – nu säljs de igen för en halv miljon Ockupation satte stopp för husrivning i Backe – men än är striden inte över

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.