Annons

Besvärliga förhandlingar: Hyran klar i Linde – även för nästa år

Lindesberg Libos hyresgäster får en hyreshöjning på 2, 3 procent i år, efter ett beslut av HMK, Hyresmarknadskommittén. HMK har ensidigt även bestämt höjningen för 2020. Orsak: Misstron mellan Libo och Hyresgästföreningen.
Foto: Anna Rytterbrant
En misstro mellan Hyresgästföreningen och Lindesbergsbostäder har lett till att den partsammansatta Hyresmarknadskommittén, HMK, har bestämt hyreshöjningen för 2019. Samtidigt har HMK ensidigt beslutat om 2020 års höjning, vilket är ovanligt.

Förhandlingarna mellan allmännyttiga Lindesbergsbostäder och Hyresgästföreningen har de senaste åren varit besvärliga. 2019 var inget undantag. Parterna kunde inte enas och liksom förra året kopplades medlare in.

Men Hyresgästföreningen förkastade i slutet av april medlarnas bud vilket ledde till att Hyresmarknadskommittén, HMK, beslutade om en hyreshöjning för 2019 på 2,3 procent.

ANNONSFörsäkringsguiden.se: Din jämförelsetjänst för försäkringar

För en normaltvåa med en hyra på 5 000 kronor ger det en höjning på 115 kronor. De nya hyrorna gäller från 1 mars och höjningen är nästan 0,4 procentenheter högre än riksgenomsnittet (se faktaruta).

Samtidigt tog HMK även beslutet att bestämma hyrorna för 2020. Redan nu står det alltså klart att Libos hyresgäster vid årsskiftet får en hyreshöjning på två procent.

HMK:s beslut fattades den 7 maj men först den 19 juni skrev Hyresgästföreningen under det. Hyresgästföreningens förhandlare Jonas Gabrielsson förklarar varför:

Läs ocksåLibo fick ge sig om hög hyreshöjning

– Tvisten handlade om 2019 års hyreshöjning och inte 2020. Vi begärde därför att beslutet om 2020 års hyreshöjning skulle omprövas eftersom den inte låg inom ramen för den tvist som hänskjutits till HMK. Den hanteringen drog tyvärr ut på tiden. Avsikten har emellertid hela tiden varit att få en så bra och rättvis uppgörelse för hyresgästerna som möjligt, säger han.

Men Jonas Gabrielsson menar att grundproblemet med själva förhandlingen är att Libo vill ha högre hyror än vad Hyresgästföreningen anser vara skäligt. Libo ville ha en höjning på tre procent, Hyresgästföreningen en procent.

Som jämförelse kan nämnas att när Hyresgästföreningen kom överens med de privata fastighetsägarna i Lindesberg höjdes hyran med 1, 85 procent.

Annons
Läs ocksåLibo och Hyresgästföreningen i konflikt om hyror

Jonas Gabrielsson understryker också att det är svårt att bedöma Libos framtida ekonomi, och därmed också bedöma vilken hyresnivå som kan vara rätt, i och med att Libo både har sålt fastigheter och flyttat över fastigheter till andra kommunala bolag.

Det är ganska ovanligt att HMK ensidigt beslutar om en hyreshöjning även för nästföljande år, enligt Hyresgästföreningens Margareta Björkvald som medlar och bereder ärenden i HMK.

Åtgärden har vidtagits för att ”aktivt förbättra dialogen och processerna mellan Libo och Hyresgästföreningen” som det står i protokollet.

– Hyresmarknadskommittén ser att parterna behöver sätta sig ned och diskutera sig fram till en fungerande förhandlingsprocess och lösa frågor som inte kan lösas i den årliga hyresförhandlingen. År efter år återkommer man med samma frågor och då vill HMK ge parterna utrymmet att lösa detta, säger Margareta Björkvald.

Libos vd Roger Sixtensson menar att det har gått prestige mellan bostadsbolaget och Hyresgästföreningen och att båda parter har del i detta.

– Det jag känner är att Hyresgästföreningen och de på vår ekonomiavdelning har svårt för att lita på varandras siffror. Min personliga uppfattning är att det kanske gått prestige i det här och då företräder man inte längre de man egentligen ska. Och vi har nog lika mycket skuld i detta, säger Roger Sixtensson.

Han fortsätter:

Annons

– På så sätt är det bra att vi nu får ett och ett halvt år på oss att lösa knuten genom HMK:s beslut om hyror för två år.

Vad kan göras som du ser det?
– Jag säger inte att jag har rätt, men om jag har det så är ruta ett att komma överens om att vi ska lämna prestigen för att på lång sikt få till det. Sedan handlar det om att vi måste bygga ett förtroende och om att vara överens om vilka siffror som ska användas.

Jonas Gabrielsson håller dock inte med om att det handlar om prestige utan upprepar att grundproblemet är att Libo vill ha högre hyror än vad som är rimligt. Han hänvisar till att snitthyrorna i Lindesberg är relativt höga samtidigt som taxorna är bland de lägre.

Men Jonas Gabrielsson är överens med Sixtensson om att man nu ska använda tiden fram till nästa hyresförhandling till att förbättra relationerna mellan parterna.

Hur ska det gå till?
– Vi har uttryckt en målsättning men vi har ännu inte hunnit göra en plan för det, säger han.

Fakta: Genomsnittliga höjningen 1,92 procent

Fler hyresrätter omfattas av fleråriga överenskommelser och en genomsnittlig hyreshöjning på 1,92 procent för hyresgäster i allmännyttiga bolag i hela landet. Så summerar Hyresmarknadskommittén förhandlingsåret efter att 90 procent av lägenheterna i de allmännyttiga bostadsbolagen är färdigförhandlade. Hyreshöjningen motsvarar 20,1 kronor per kvadratmeter och drygt 100 kronor per månad för hyresgäster i allmännyttiga bostadsbolag.

Hyresmarknadskommittén, HMK, är en nationell kommitté som prövar tvister i samband med de årliga hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och de allmännyttiga bostadsföretag som är medlemmar i branschorganisationen Sveriges Allmännytta (tidigare Sabo). I kommittén ingår representanter från både Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta.

Läs också Lyxigt golfboende står outhyrt Per fick pengar tillbaka – så kan du upptäcka om din värd höjer hyran utan att förhandla Värden höjde hyran utan att förhandla - nu får Per och Eva pengar tillbaka

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.