Annons

Bostadsbolagen som mäter din energiförbrukning

Stockholm Fjorton av länets 23 kommunala bostadsbolag installerar teknik för att mäta energiförbrukningen i gamla lägenheter. Det visar en enkät som Hem & Hyra har gjort.

Haningebostäder, Värmdöbostäder och Tyresöbostäder mäter hyresgästernas energiförbrukning. Men Nynäshamnsbostäder låter bli.

Haningebostäder och Värmdöbostäder tar betalt för hyresgästernas  elförbrukning. Båda bolagen planerar också att gå vidare och ta betalt för varmvatten.

ANNONSRebeckas framgångsrika bytesresa – så lyckas du med din

När det gäller nyproducerade lägenheter installerar alla bolagen teknik för att mäta energiförbrukningen. Men Nynäshamnsbostäder väljer att inte ta betalt.

– Vi har inte hittat ett rättvist sätt att mäta värmeförbrukningen och har inte heller resurser att ta hand om alla frågor från hyresgäster som vi vet kommer. Vi ska visa lägenheternas energiförbrukning och miljöpåverkan på en tv-kanal och hoppas att det leder till beteendeförändringar, säger Mikael Goliat, förvaltningschef på Nynäshamnsbostäder.

Värmdöbostäder har valt en egen modell där hyresgästen betalar direkt till energileverantören och inte till hyresvärden. 

Läs ocksåHyresgäster slipper moms på egen el- och vattennota

Huge, Telge Bostäder och Telge Hovsjö installerar teknik för att mäta energiförbrukningen i gamla lägenheter. Huge ska låta hyresgästerna betala för hushållselen och planer finns på att ta betalt för varmvatten.

Nykvarnsbostäder tänker inte mäta hyresgästernas förbrukning men Botkyrkabyggen vill pröva att mäta energiförbrukningen i 70 gamla lägenheter.  

–Visar det sig att det ger en bra effekt och vi hittar ett system som är rättvist för hyresgästerna, vill vi införa ett system där hyresgästerna betalar för den värme och varmvatten de förbrukar,  säger Ulf Nyqvist, vd på Botkyrkabyggen.

Läs ocksåUddevallahem vill införa personlig vattennota

Huge och Botkyrkabyggen vill att hyresgästerna i nya lägenheter ska få betala för den energi de förbrukar. De andra bolagen säger nej eller har inte tagit ställning.

Annons

Förvaltaren, Signalisten, Upplands-Brohus och Järfällahus skiljer sig åt när det gäller att installera teknik för att mäta energiförbrukningen i gamla lägenheter.

Förvaltaren sätter in mätare för att mäta hushållsel, varm- och kallvatten i över 2 000 lägenheter och Signalisten sätter in mätare för varmvatten.

Samtidigt planerar Upplands-Brohus att installera teknik för att mäta hushållsel, förutsatt att de kommer överens med hyresgästerna. Järfällahus väljer dock bort tekniken och tänker inte installera någon mätteknik för individuell mätning i befintliga lägenheter.

Inget av bolagen har hittills tagit betalt av hyresgästerna för energiförbrukningen. Men Förvaltaren och Signalisten ska ta betalt.

– Nästa år kommer Signalisten att börja ta betalt för tappvarmvatten, varmvatten till dusch och disk, i 126 lägenhe-ter, säger Sylwester Fagerlund på Signalisten.

Lidingöhem, Armada Bostäder och Össebyhus har samtliga valt att inte installera individuell mätning och debitering i gamla lägenheter. Ulla Sundberg på Lidingöhem säger att bolagets största fastighet med 662 lägenheter, där det skulle vara aktuellt om några år, håller på att ombildas till bostadsrätter.

Lise-Lotte Billborn på Armada Bostäder i Åkersberga öppnar för att individuell mätning och debitering av varmvatten kan bli aktuell vid kommande nyproduktion.

Sigtunahem, Väsbyhem och Sollentunahem installerar teknik för att mäta energiförbrukningen i befintliga lägenheter.

Men när det gäller att ta betalt av hyresgästerna för energin skiljer de sig åt. Sollentunahem säger nej till att ta betalt medan Väsbyhem vill göra det på sikt. Sigtunahem är det enda bolaget som i dag tar betalt för varm- och kallvatten i tre hus.

Annons

Sigtunahem ska fortsätta installera mättekniken i lägenheterna, men bolaget ska sluta ta betalt. I fortsättningen får hyresgästerna bara betala för sin hushållsel.

– Tekniken har inte fungerat så bra och problemen har gjort att frågor från hyresgäster har ätit upp vår organisation. Jag tror inte det är en bra idé att ta betalt av var och en utan i fortsättningen kommer vi att försöka minska energiförbrukningen i dialog med hyresgästerna, säger Kicki Björklund, vd på Sigtunahem.

Familjebostäder, Stockholmshem, Svenska Bostäder har prövat teknik för att mäta energiförbrukningen i gamla lägenheter ett antal gånger. Men Ekeröbostäder låter bli. Inget av bolagen låter hyresgästerna betala för energiförbrukningen.

Bolagen har heller inte installerat tekniken i stor skala eller tagit något beslut om hur de ska göra. Olof Klingvall, marknadskommunikatör på Stockholmshem med 26 000 lägenheter, sammanfattar framtiden så här.

– Vi vet ännu inte hur vi ska gå vidare när det gäller det befintliga beståndet. Vi vill först utvärdera våra pågående pilotprojekt, säger han.

De tre Stockholmsbolagen och Ekerö Bostäder installerar också teknik för att mäta energiförbrukningen i nya lägenheter. De installerar också teknik för att mäta energiförbrukningen i nya lägenheter.

Svenska Bostäder är dock ensamma om att i två hus låta hyresgästen betala för den energi som förbrukas.

Hem & Hyras granskning visar att totalt fyra av 23 kommunala bostadsbolag ska ta betalt för hyresgästernas energiförbrukning i gamla lägenheter. Av bolagen installerar 16 stycken teknik för att mäta och ta betalt för energiförbrukningen i nyproduktion. Av dessa säger nio stycken att de ska låta hyresgästerna betala för den energi de gör av med.

Läs också Boverket sågar vattenmätare i varenda lägenhet Storförbrukare får betala för värmen hos Platen Slut med värme och vatten i hyran för Salemstadens hyresgäster

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.