HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Annons

Därför bygger din kommun inte mer

Nyheter Höga produktionskostnader, brist på detaljplaner och tuffa lånevillkor. Det är kommunernas främsta förklaringar till varför det inte byggs mer.
Foto: Pixabay

Produktionskostnaderna ökar, både för hyresrätter och bostadsrätter, kunde Hem & Hyra nyligen rapportera om. Det är också dessa kostnader som flest kommuner anser står i vägen för ytterligare byggande, visar siffror som Hem & Hyra nu granskat.

I årets bostadsmarknadsenkät från Boverket har alla Sveriges kommuner fått svara på vilka faktorer som begränsar bostadsbyggande i kommunen. Just denna fråga har vi nu tittat närmare på. Det visar sig att höga produktionskostnader är den absolut vanligaste faktorn. Över hälften av landets kommuner anger detta som ett av de främsta skälen till att det inte byggs mer.

Läs ocksåSå mycket dyrare har det blivit att bygga hyresrätt

– Vad vi har gjort är att hjälpa kommuner med upphandling av bostäder. Men det är väldigt viktigt att titta på vad detta beror på och se hur branschen jobbar, säger Ann-Sofie Eriksson, sektionschef för Tillväxt och samhällsbyggnad på Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Efter de höga produktionskostnaderna anger kommunerna brist på detaljplan på attraktiv mark och att det finns svårigheter för privatpersoner att få lån eller att lånevillkoren är för hårda som de vanligaste skälen.

Hur ser ni på att brist på detaljplan hamnar så högt?

Läs ocksåEfter utredningen: Ingen lagändring om riksintressen

– Där har vi genom enkäter konstaterat att beredskapen inom kommunerna är bra, men att det finns många konkurrerande intressen kring att hitta mark i attraktiva lägen, säger Ann-Sofie Eriksson.

Annons

– Det har varit mycket diskussion om detta, det kan vara strandskydd och riksintressen med mera som gör det svårt för marken att bli tillgänglig.

Faktorer som begränsar bostadsbyggandet

 

Men de faktorer som begränsar byggande skiljer sig åt i olika delar av landet, vilket diagrammet ovan också visar. I Stockholm är det till exempel överklagande av detaljplaner och svag infrastruktur som anges som främsta skäl. I Göteborg ligger brist på detaljplan på attraktiv mark på första plats.

I landets minsta kommuner, med färre än 25 000 invånare, är svårigheterna att få lån, både för privatpersoner och byggherrar, något vanligare än i landet i stort.

Annons
Läs ocksåLista: 199 kommuner får dela på 1,8 miljarder till nya bostäder

I tabellen nedan kan du se vilka skäl som anges i varje kommun. Varje kommun kan maximalt ange tre faktorer. Några har angett färre. Tio kommuner har inte svarat alls.

Så svarar kommunerna

Källa: Boverkets bostadsmarknatsenkät 2017

Läs också En sjungande regionordförande med stort hundintresse Definitivt stopp för ombildningar i Göteborg

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.