Annons

Duscha snabbt lönar sig mindre än du tror

Nyheter Att minska sin resursförbrukning med en fjärdedel är inte detsamma som att minska sina kostnader med lika mycket.Det slås fast i årets Nils Holgersson-undersökning. Hem & Hyra har listan över hur mycket man sparar i landets 30 största kommuner.
I årets rapport presenteras en ny undersökning. Det är en beräkning i landets 30 största kom-muner över hur mycket kostnaderna sänks om förbrukningen av fjärrvärme, el, vatten- och avlopp samt avfallshantering minskar med en fjärdedel.
Svaret är att kostnadsminskningen inte är lika stor.
Förklaringen är att fasta kostnader i taxesystemen äter upp en del av besparingarna. Främst är det elnäten, vatten- och avlopp samt sophämtningen som har stora fasta kostnader. I exempelvis Skellefteå sparar man bara två procent på att minska sina hushållssopor med en fjärdedel. Och i Falun sänks kostnaden med tolv procent om man minskar vatten- och avloppsanvändningen med en fjärdedel.
Däremot kan fastighetsägaren, och därmed i slutändan hyresgästen, spara mer på att sänka fjärrvärmeförbrukningen. Där blir kostnadssänkningen i stort sett en fjärdedel om man sänker förbrukningen med lika mycket.
Göran Svensson, förhandlingsansvarig på Hyresgästföreningen, tycker dock inte att lösningen är att kräva en större del av taxorna ska vara rörliga.
– En del kommuner bör se över fördelningen mellan fast och rörligt i sina taxor. Men det går inte att säga generellt att den rörliga delen bör öka.
Han exemplifierar med att en sopbil måste åka längre för att hämta lite sopor på flera ställen än mycket på färre platser.
 
Vad gäller fjärrvärme ska det vara billigare per kilowatt att leverera mycket värme till ett flerbostadshus än lite till en villa.
– Större del av kostnaden rörligt skulle missgynna boende i flerbostadshus, säger Göran Svensson.
Nils Holgersson-undersökningen görs varje år i samarbete mellan Hyresgästföreningen, Sabo, Fastighetsägarna, Riksbyggen och HSB. Senare kommer taxorna i samtliga kommuner för fjärrvärme, elnät, vatten och avlopp samt sophämtning att redovisas. 


Annons
Besparing vid 25 procents lägre förbrukning
  Kommun Fjärrvärme El VA Avfall Totalt
1 Stockholm 24,40% 20,30% 12,80% 25,40% 22,30%
2 Södertälje 25,00% 19,10% 18,70% 19,70% 22,20%
3 Göteborg 25,00% 19,50% 16,60% 25,30% 22,00%
4 Trollhättan 23,30% 18,10% 22,70% 27,00% 21,90%
5 Eskilstuna 24,90% 19,80% 21,00% 12,00% 21,70%
6 Lund 25,00% 17,60% 22,90% 12,00% 21,60%
7 Uppsala 25,00% 17,20% 23,30% 8,30% 21,50%
8 Jönköping 23,30% 17,80% 24,00% 18,90% 21,40%
9 Kalmar 25,00% 17,70% 21,60% 14,90% 21,40%
10 Malmö 25,00% 18,80% 12,60% 24,80% 21,40%
11 Karlstad 23,50% 18,70% 18,50% 21,90% 21,30%
12 Umeå 24,20% 18,60% 17,60% 18,40% 21,30%
13 Örebro 24,20% 18,80% 18,80% 14,50% 21,30%
14 Helsingborg 24,20% 18,20% 17,70% 18,50% 21,20%
15 Halmstad 24,90% 19,90% 15,90% 9,60% 21,10%
16 Linköping 23,50% 19,50% 16,70% 20,10% 21,10%
17 Västerås 23,90% 19,10% 21,70% 13,40% 21,10%
18 Karlskrona 25,00% 18,20% 16,40% 17,20% 21,00%
19 Borås 24,90% 17,10% 22,40% 6,40% 20,70%
20 Gotland 25,00% 17,50% 17,60% 16,10% 20,70%
21 Växjö 25,00% 20,00% 16,40% 10,10% 20,70%
22 Luleå 25,00% 16,50% 21,20% 15,80% 20,60%
23 Norrköping 24,50% 18,80% 15,90% 10,40% 20,40%
24 Örnsköldsvik 24,60% 16,30% 17,90% 14,40% 20,30%
25 Östersund 23,70% 16,60% 20,40% 11,00% 20,00%
26 Gävle 23,80% 17,30% 17,90% 11,40% 19,90%
27 Sundsvall 25,00% 18,70% 12,60% 16,90% 19,90%
28 Kristianstad 25,00% 15,70% 19,80% 6,10% 19,70%
29 Varberg 22,30% 17,40% 15,30% 19,50% 19,60%
30 Falun 24,90% 17,30% 12,30% 5,10% 19,20%
31 Skellefteå 25,00% 15,20% 15,40% 2,30% 19,00%
             
  Medel 24,50% 18,10% 18,20% 15,10% 20,90%

Annons
Läs också Smarta tips för att hyra ut din bostad enklare Hyresgästers tacokväll billigast i Kristianstad Gullspångsborna har högst elnätsavgift i Västra Götaland Elnätsavgifterna slår orättvist Så mycket dyrare har elen blivit i din kommun Så här mycket kostar din sophämtning

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.