Annons

Dyrare vara medlem i Hyresgästföreningen

Gävleborg Det kan bli dyrare att vara medlem i Hyresgästföreningen för alla som bor inom Aros-Gävle. Regionstyrelsen föreslår att avgiften höjs från 80 till 85 kronor i månaden.

Redan förra året var det aktuellt att höja medlemsavgiften inom region Aros-Gävle med länen Uppsala, Västerås och Gävleborg samt Norrtälje kommun.

Då gjordes bedömningen att det borde gå att i stället lösa situation med besparingar i den vardagliga verksamheten genom exempelvis färre resor och övernattningar.

ANNONSSmarta tips för att hyra ut din bostad enklare

Sparprogrammet har också gett resultat.

– Vi reser mindre och använder i stället skype och annan digital teknik. Vi har också minskat portokostnaden rejält, säger Torbjörn Rönnkvist, regionstyrelsens ordförande.

Men besparingarna räcker inte till. 2015 blev det en förlust med nästan 2 miljoner och prognosen för 2016 är att regionen gör en förlust med drygt en halv miljon.

Läs ocksåMånga betalar i onödan – så slapp Julia flytträkningenJulia Lagerman på en grönskande innergård under ett träd. Julia protesterade och slapp flytträkning

– Vi har inte nått ända fram, konstaterar Torbjörn Rönnkvist.

Annons

Hyresgästföreningens långsiktiga mål är att regionerna ska gå plus minus noll under en treårsperiod.

Den nuvarande generationen medlemmar ska betala sina egna kostnader. De som är aktiva i dag ska inte skjuta sina utgifter på kommande generationer men inte heller betala mer än vad den nuvarande verksamheten motiverar.

Läs ocksåHyresgäster reagerar mot chockhöjda hyror i slitna hus

För att klara treårsmålet kommande år föreslår regionstyrelsen att medlemsavgiften höjs till 85 kronor, vilket är det maxtak som förbundet fastställt.

Höjningen ger en intäktsökning med 2,4 miljoner kronor om alla medlemmar kvarstår. Men även om det handlar om lite pengar för var och en kalkylerar regionledningen med att det blir vissa avhopp när avgiften höjs med en femma och har därför dragit av 200 000 kronor på den summan.

Beslut om eventuell avgiftshöjning tas vid den så kallade måldialogdagarna i mitten av november dit representanter för alla föreningarna bjuds in, i praktiken ett utökat fullmäktigemöte.

Annons

Verkställs höjningen kan region Aros-Gävle budgetera med plus 1,5 miljoner kronor  i resultat för 2017.

– Vi måste ligga bra till 2017 för att klara de ökade lönekostnaderna 2018 och 2019 utan att behöva göra ytterligare avgiftshöjningar, säger Torbjörn Rönnvist.

Även om höjningen genomförs fortsätter sparprogrammet. Regionstyrelsen har också uttalat att det inte kan bli aktuellt att inrätta några nya tjänster.

Fakta: Medlemsavgifter

Att vara medlem i Hyresgästföreningen kostar 75-85 kronor i månaden beroende på var i landet man bor.

Av de nio regionerna är det i dag bara två som tar ut 75 kronor. Och en av de regionerna, Västra Sverige, är på väg att höja till 85 kronor.

Högre avgift än 85 kronor får inte regionerna ta ut enigt ett beslut av 2010 års förbundsstämma. Ett beslut som snart ska omprövas.

Läs också Tierpsbyggens hyror klara Fortsatt låga hyreshöjningar 2017 Projekt med kritiserade vinstpengar

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.