Annons

Efter Hem & Hyras avslöjande – nu kan lagen skärpas

Stockholm Hem & Hyra har tidigare avslöjat att en ny bostadsrättsförening i Sollentuna misstänks ha plundrats på miljontals kronor i samband med en ombildning. Nu tas frågan upp i riksdagen. Enligt justitieminister Morgan Johansson (S) kan lagstiftningen på området skärpas.
Foto: Ida Karlsson/Kristian Pohl/Regeringskansliet
"Vi kommer fortsätta utveckla lagstiftningen," säger justitieminister Morgan Johansson, med anledning av att nya bostadsrättsföreningar utsatts för plundring.

”Den ekonomiska skadan kan inte överblickas”. Så beskrivs omfattningen av den misstänkta plundringen av bostadsrättsföreningen i Sollentuna i en rapport från en granskare utsedd av Bolagsverket. Oegentligheterna ska ha skett i samband med att allmännyttiga Sollentunahem sålt fastigheten till de boende för 265 miljoner kronor.

Flera lägenheter ska ha sålts till kraftigt underpris vid ombildningen från hyresrätter till bostadsrätter. En person i den tidigare styrelsen ska ha missbrukat sin förtroendeställning. Medan ombildningskonsulten Restate plockat ut enorma belopp under ombildningsprocessen ska de tidigare hyresgästerna gått miste om många miljoner till följd av oegentligheter.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

De tidigare hyresgästerna kunde efter misstankar om oegentligheter snabbt få igång en granskning till följd av en lagändring som trädde i kraft den första januari i år. Den innebär att bostadsrättsföreningar kan ta hjälp av en utomstående granskare – en advokatbyrå utsedd av Bolagsverket – utan att först ha beslutat om det på en föreningsstämma, om minst tio procent av medlemmarna står bakom initiativet. Förändringen gör att föreningar kan agera snabbare vid oegentligheter och korrupta styrelser hinner inte städa undan spår på samma sätt.

Alf Johansson, chefsåklagare vid Riksenheten mot korruption, konstaterade i samband med avslöjandet i Sollentuna att en bostadsrättsförening har stora tillgångar och blir en attraktiv måltavla för någon som vill hamna i en position som kan missbrukas. Fel personer i styrelsen kan orsaka mycket skada, påpekade han.

En ny bostadsrättsförening i Sollentuna misstänks ha plundrats. Efter Hem & Hyras avslöjande vill riksdagsledamoten Anna Vikström (S) uppmärksamma risken för att nya bostadsrättsföreningar utsätts för ekonomiska brott.

Riksdagsledamoten Anna Vikström (S) har reagerat på Hem & Hyras artiklar. Hon lyfter nu frågan i riksdagen och vill uppmärksamma risken för att nya bostadsrättsföreningar utsätts för ekonomiska brott.

– Senaste exemplet gäller den nybildade bostadsrättsföreningen i Sollentuna. I det fallet var det möjligt att använda regeringens nya lagändringar för att begära en granskning, sa hon vid en frågestund under torsdagen.

Hon ställde frågan till justitieminister Morgan Johansson hur han ser på fallet Sollentuna och denna typ av brott mot bostadsrättsföreningar.

– Vi ser allvarligt på det. Det är bakgrunden till de lagändringar vi har gjort. Det här fallet gäller Sollentuna och vi har tidigare sett exempel i Malmö där bostadsrättsföreningar mer eller mindre kapats av personer med ljusskygga intressen. Det var just för att kunna undvika och förebygga sådana här situationer som vi drev igenom den här lagstiftningen. Den gör att en minoritet kan kräva särskild granskning av bostadsrättsföreningen och dess ekonomiska förvaltning, för att i tid upptäcka oegentligheter eller om det är någon form av kriminalitet som är på väg att krypa in i föreningen.

Annons
Läs ocksåMisstänkt miljonsvindel vid Sollentunahems ombildning – boende slog larm

Morgan Johansson förklarar att det planeras fler förändringar i lagen.

– Vi kommer fortsätta att utveckla lagstiftningen här. Vi arbetar med att stärka konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden. Det handlar bland annat om skärpta krav på ekonomisk plan, intygsgivare och förhandsavtal som ytterligare trygghet till den som står i beredskap att köpa en bostadsrätt.

Anna Vikström säger till Hem & Hyra att hon dessutom tycker att den här typen av ombildningar är väldigt tveksamma.

Läs ocksåMiljonsvindeln i Sollentuna: Inte första gången en bostadsrättsförening plundras

– Nu är skadan redan skedd i Sollentuna och då måste man försöka hantera det som uppstått, men att förebygga den här typen av risk är allra viktigast. Att inte göra ombildningar på det här sättet. I den processen kan man befara att alla inte är fullständigt förberedda på vad man är tvungen att ta för ansvar i att förvalta en fastighet. Särskilt med den här typen av stora föreningar som bildas.

Vad krävs för att förhindra fler plundringar som den i Sollentuna?

– Jag kan inte svara på det. Det är bland annat därför jag ställer den här frågan till Morgan Johansson och försöker ta reda på mer genom diskussioner med mina kollegor som jobbar mer med bostadspolitik.

Ska ombildningskonsulter få driva hela ombildningsprocessen och vara de boendes rådgivare samtidigt som de tjänar miljoner på affären?

Annons

– Det kan finnas risker med ombildningsprocessen och jag kan tänka mig att det finns behov av ytterligare åtgärder för att trygga processen.

Hur ser du på att bostadsrättsföreningar befinner sig i en slags död vinkel för myndigheter och beskrivs som sårbara för ekonomisk brottslighet? 

– Bostadsrättsföreningen är till sin konstruktion en demokratisk institution och som i alla demokratiska organisationer finns det risker. Det kan finnas människor som vill utnyttja organisationen för egen vinning. Det kan också finnas kopplingar till mer organiserad brottslighet. Det är viktigt att dessa risker uppmärksammas, bland annat i ombildningsprocessen och av styrelse och revisorer.

Hur kan det förhindras att nya bostadsrättsföreningar utsätts på det här sättet vid ombildning?

– Jag kan inte svara på nu vilka åtgärder man skulle behöva vidta. Men den här frågan är väldigt viktig att fortsätta titta på. Om vi nu kan se att det är inte bara är okunskap utan också medvetna bedrägerier så måste det stävjas. Det drabbar ju verkligen de boende väldigt hårt. Jag tror att det definitivt finns mer att göra regelmässigt också. Vi måste ju skydda de boende, inte bara de som äger sina fastigheter utan även de hyresgäster som bor kvar. Det finns en risk att de också drabbas om ekonomin sköts på ett dåligt sätt.

Fakta: Misstänkt miljonsvindel i Sollentuna

Hem & Hyra har tidigare avslöjat att en ny bostadsrättsförening i Sollentuna misstänks ha plundrats på miljontals kronor i samband med en ombildning. Läs mer om avslöjandet här.

Läs också Sollentunahems vd om uppgifterna om miljonsvindel: ”inte vårt ansvar” Skjutning i lägenhet – hyresgäst med bostad i Frankrike sägs upp Hovrättens dom: Tidigare styrelseledamot måste betala 10 miljoner kronor efter ombildningssvindel

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.