Annons

Miljonsvindeln i Sollentuna: Inte första gången en bostadsrättsförening plundras

Sollentuna Hem & Hyra var först att berätta att en bostadsrättsförening i miljonprogrammet i Sollentuna ska ha plundrats. Det är inte första gången det händer. Redan för flera år sedan blåstes HSB-föreningen Brf Ida i Rosengård på en förmögenhet.
Foto: Ida Karlsson/Gry Ellebjerg
Plundringen av en bostadsrättsförening i Sollentuna är inte den första. Men nyligen kom lagändringar som gör att korrupta styrelser inte hinner städa undan spår på samma sätt som tidigare.

Hem & Hyra har rapporterat om att en ny bostadsrättsförening på Malmvägen i Sollentuna ska ha plundrats på miljoner i samband med en ombildning. Pengar ska ha hamnat i privata fickor. Dessutom ska en ombildningskonsult ha plockat ut enorma summor. Upplägget har avslöjats av de tidigare hyresgästerna.

Det är inte första gången det kommer uppgifter om att pengar försvinner på liknande sätt. Redan 2017 skrev Sydsvenskan om det som kallats den största plundringen någonsin av en svensk bostadsrättsförening.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Då gällde det en av Sveriges största bostadsrättsföreningar – Brf Ida i stadsdelen Rosengård i Malmö med över 700 lägenheter. I en jättelik bedrägerihärva förlorade föreningen uppemot 250 miljoner kronor. Ekonomin skenade efter att stora banklån tagits under ett par års tid. Enorma summor hade betalats för renoveringar och underhåll som antingen inte gjorts, eller som bara gjorts delvis. Personer i föreningens styrelse och inblandade företag har sedan dess dömts för grov ekonomisk brottslighet.

Annons

Det fallet utmärkte sig när det gällde de höga summorna. Oegentligheterna pågick också under lång tid trots att föreningen hade extern ekonomisk förvaltning genom HSB och använt en ansedd revisionsfirma.

Under senare år har det uppmärksammats allt mer att oseriösa aktörer fått inflytande i bostadsrättsföreningar och misskött föreningars ekonomi. Lagändringar för att stoppa plundringar i bostadsrättsföreningar kom den 1 januari i år. De har kallats ”Lex Ida” med anledning av den uppmärksammade kapningen av Brf Ida.

Läs ocksåMisstänkt miljonsvindel vid Sollentunahems ombildning – boende slog larm

Men lagändringarna har inte räckt för att sätta stopp för plundringarna – som den som ska ha skett i Sollentuna. Men en skillnad är att föreningar nu kan ta hjälp av en särskild granskare utsedd av Bolagsverket om oegentligheter misstänks, utan att det först krävs ett beslut av föreningsstämman. Det gör att föreningar kan reagera snabbare vid oegentligheter. Bostadsrättsföreningen på Malmvägen kunde på det sättet tvinga fram en granskning efter misstankar om misskötsel. Enligt experter på antikorruption har det varit avgörande för att kunna ingripa snabbt.

Annons

Förändringarna i lagen gör att korrupta styrelser inte hinner städa undan spår på samma sätt. Genom dörrknackning kan en förening få ihop de tio procent av medlemmarna som krävs och kontakta Bolagsverket som utser en särskild granskare. Tidigare kunde en särskild granskning bara begäras på en föreningsstämma och det kunde förhalas länge, vilket innebär att plundringen kunde pågå under lång tid.

Fakta: Vanligt att bostadsrättsföreningar utsätts för bedrägerier

Varje år flödar runt 120 miljarder kronor genom Sveriges bostadsrättsföreningar. Storleken på beloppen gör sektorn intressant för olika former av bedrägerier och annan ekonomisk brottslighet.

Att bostadsrättsföreningar är sårbara för ekonomisk brottslighet visar en rapport gjord av Sweco på uppdrag av Fastighetsägarna Stockholm. I rapporten presenteras en undersökning där 500 bostadsrättsföreningar svarat. Där uppgav 12 procent av föreningarna att de utsatts för ekonomisk brottslighet de senaste fem året. Ungefär i hälften av fallen handlade det om bedrägeribrott. Av de föreningar som utsatts uppgav en femtedel att en styrelseledamot eller annan medlem i föreningen varit inblandad. Endast i en femtedel av fallen gjordes en polisanmälan, vilket visar att det finns ett stort mörkertal.

I rapporten beskrivs att föreningarna befinner sig i en slags ”död vinkel” för de myndigheter som vanligtvis jobbar mot ekonomisk brottslighet.

Bostadsrättsföreningarnas motståndskraft mot ekonomisk brottslighet beskrivs som svag. Framför allt handlar det om låg kompetens inom ekonomi och juridik i styrelser och bland medlemmar, bristande rutiner i styrelsearbetet och svagt engagemang från medlemmarna.

Källa: Sweco/Fastighetsägarna Stockholm/SCB

Läs också Ombildningsskandal ledde till miljonskadestånd Intygsgivare får inte fortsätta ombilda Skandalvärd döms för penningtvätt – tog emot Sandviks stålpengar Man åtalas för bedrägeri – så lurade han flera personer på tiotusentals kronor

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.