Annons

Efter Hem & Hyras granskning: minister försvarar lagen som sätter dit hemlösa

Nyheter Den skärpta folkbokföringslagen slår mot hemlösa. Men än är det för tidigt att utvärdera effekterna, anser ansvarig minister Magdalena Andersson, i en riksdagsdebatt. I stället är det upp till myndigheterna att prova sig fram till hur hårt lagen ska tolkas.
Foto: Riksdagen/Amir Nabizadh TT

Hem & Hyras granskning av det svenska adresskaoset blev på torsdagen en fråga för riksdagens kammare. Då ställdes ansvarig minister Magdalena Andersson (S) till svars för att helt andra personer drabbas av den skärpta folkbokföringslagen än regeringen från början hade tänkt.

När folkbokföringsbrottet återinfördes för tre år sedan var syftet att stoppa kriminella som utnyttjar kaoset genom organiserad brottslighet eller välfärdsfusk. Men Hem & Hyra har kunnat visa att det hittills oftast har varit hemlösa och andra utsatta som dras inför rätta. Detta trots regeringens löfte om att ringa fall inte skulle åtalas.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

– Är man felaktigt folkbokförd, oavsett om man är hemlös eller inte, så är det ett brott man begår, sa Magdalena Andersson till Hem & Hyra i samband med granskningen.

Krävde svar av finansministern

Riksdagsledamot Tony Haddou (V) från Göteborg har tidigare krävt en översyn av lagen. På torsdagen krävde han svar direkt från regeringen i en interpellationsdebatt i riksdagen: vilka åtgärder planerar finansministern för att inte fler ska drabbas av att lagen slår snett?

Magdalena Andersson i riksdagens kammare på torsdagen.
Magdalena Andersson i riksdagens talarstol på torsdagen. Skärmdump från riksdagens webbsändning.

Men Magdalena Andersson tycker att det är för tidigt att utvärdera effekterna av lagskärpningen.

– Straffbestämmelserna har varit i kraft endast ett par år och domstolsavgörandena är ännu få. Någon etablerad rättspraxis har därför inte hunnit utvecklas, sa hon när riksdagsdebatten inleddes.

Lagen gör det redan i dag möjligt att fria vid ringa fall. Kontrollmyndigheterna har också ett ansvar för var ribban hamnar, enligt Magdalena Andersson.

Annons

– Jag utgår från att Skatteverket kontinuerligt förfinar och förbättrar sitt urvalsmaterial när man arbetar för att få en mer korrekt folkbokföring, och vilka fall man kommer arbeta närmare med.

Läs ocksåHemlösa och utsatta görs till kriminella när staten vill ta kontroll över adresskaoset

Finansministern efterlyser bättre information

För att förhindra att hemlösa drabbas i onödan efterlyser ministern i stället bättre informationsinsatser från kommuner, servicekontor och andra aktörer, riktade till dem som saknar en fast adress om hur de ändå kan skriva sig på rätt sätt.

– Syftet är självklart inte att människor som är i en utsatt position eller är hemlösa ska hamna i kläm. Därför finns möjligheten att folkbokföra sig hos en kommun.

Tony Haddou under debatten i riksdagen. Skärmdump från riksdagens webbsändning.
Tony Haddou under debatten i riksdagen. Skärmdump från riksdagens webbsändning.

En lösning som Tony Haddou inte ger mycket för i praktiken.

– Verkligheten är inte informationskampanjer. Att vara rätt folkbokförd är inte det första en hemlös med barn prioriterar. Det är tak över huvudet och mat åt sina barn, att de ska kunna ta sig till skolan, sa han från talarstolen.

Under coronapandemin har många fått det ännu tuffare, framhåller Haddou. Folk har mist inkomster och kanske därmed även sina hem. Den som dessutom hamnar i brottsregistret för att ha skrivit sig fel får ännu sämre förutsättningar.

Annons

– Man blir ju stämplad. Det blir ännu svårare att hitta en lägenhet och ett jobb. Därför måste regeringen utvärdera det här, säger han.

Läs ocksåSkrev barnen på fel adress – Emelie döms medan vd:n går fri

– Finansministern säger i sitt svar att hon vill öka kvaliteten i folkbokföringen. Det vill vi också. Men det ska man ju som statsråd kunna göra utan att offra hemlösa.

Inga löften av ansvarig minister

Men någon utvärdering vill Magdalena Andersson alltså inte utlova. Tvärtom försvarar hon lagskärpningen i sin nuvarande form.

–  Jag tror det är fel väg att gå att ta bort att det är ett brott att vara felaktigt folkbokförd, säger hon.

–  Att återinföra folkbokföringsbrottet var och är en viktig signal till medborgarna i Sverige, att det är viktigt att vara korrekt folkbokförd. Det handlar om många miljarder som felaktigt går ut i olika former av stöd och bidrag på grund av att det är fel i folkbokföringen i grunden.

Fakta: Vad är en interpellation?
  • Det är en fråga som en riksdagsledamot ställer till en minister i regeringen.
  • Med interpellationen vill ledamoten granska eller ta upp ett problem.
  • Efter att ministern svarat på interpellationen i riksdagen blir det debatt mellan ledamoten och ministern. Även andra riksdagsledamöter får delta.
  • Tony Haddous fråga till finansministern var: Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att inte fler ska drabbas av den skärpta folkbokföringslagen som enligt uppgift slår mot helt andra individer än vad som från början var tänkt?
Fakta: Hem & Hyra granskar adresskaoset

Hemlösa drabbas när staten jagar kriminella och fuskare i adresskaosets Sverige, det visar Hem & Hyras unika granskning av folkbokföringsbrott. Läs alla artiklarna här. Hårdare lagstiftning var tänkt att stoppa bidragsfuskare. Men av de 123 personer som hade åtalats vid årsskiftet var fyra av tio hemlösa, den klart största gruppen. Lagen har använts allra flitigast i Göteborg. Mariam och Fatin är två av de drabbade.

Läs också Så funkar den skärpta lagen om folkbokföring: En vecka på fel adress kan vara ett brott Efter fjärrvärmechocken - bostadsbolaget gläds åt Konkurrensverkets besked: ”Vi ser det som en vinst” Fimpade fel – får betala 700 000 i skadestånd

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.