HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

EU: Marknadshyror ger fler bostäder

Nyheter Den svenska bostadsmarknaden mår inte bra, konstaterar EU-kommissionen i en ny rapport. Men den medicin som ordineras sågas av Hyresgästföreningen.

Alldeles för få bostäder har byggts i storstadsområdena och hyresmarknaden fungerar inte.  Hyresregleringen, som kommissionen hävdar är den starkaste i EU, pekas ut som en av orsakerna. I vissa regioner, framför allt Stockholmsområdet, är skillnaden mellan de faktiska hyrorna och vad de borde vara ”betydande”.

Mer marknadsanpassade hyror skulle i ett slag öka bostadsbeståndet med 5 procent, enligt en simuleringsmodell som används av EU-kommissionen. Samma reform skulle också öka investeringarna i nybyggen med 8,5 procent.

Läs ocksåDe protesterar mot allt högre hyror i Stockholm – "redan svårt att hitta en lägenhet"

Om man utgår från Boverkets prognos att 53 500 nya bostäder kommer att byggas under året, skulle det enligt kommissionens simulering alltså i stället kunna handla om 58 000 nya bostäder.

Hyresgästföreningen är inte helt oväntat kritisk de tankar kring marknadsanpassade hyror som framförs i ”Landsrapport Sverige 2016”.

– Kommissionen drar fel slutsatser kring orsakerna till den låga bostadsproduktionen, säger medlemsorganisationens chefsekonom Mariell Juhlin.

Läs ocksåFörslaget om marknadshyror slängs på tippen

Det faktum att nyproduktionen minskade rejält när bostadsmarknaden blev mer marknadsorienterad under 1990-talet ger inte stöd åt slutsatserna i rapporten, menar hon. Fri hyressättning skulle dessutom slå hårt mot många hushåll.

– Det behov som finns av bostäder kan i dag inte omsättas till marknadsdriven efterfrågan. De hushåll som behöver bostäder har helt enkelt inte råd att hyra eller köpa till det pris som marknaden erbjuder. Samtidigt har vi ett uppdämt bostadsunderskott. Att i ett sådant läge förespråka fri prissättning på hyresmarknaden är varken trovärdigt eller seriöst.

Fakta: EU-kommissionens rapport

”Landsrapport Sverige 2016” handlar om en rad olika områden, bland annat banksektorn, arbetsmarknaden, privat skuldsättning och bostadsmarknaden och bygger på analyser från svenska myndigheter som Boverket och internationella organisationer som Internationella valutafonden IMF.

När det handlar om bostadsmarknaden identifierar rapporten flera hinder för nybyggnation: 

Tillgången till mark
Långa, komplexa planprocesser
Svag konkurrens inom byggsektorn

EU-kommissionen kallar rapporten ”ett arbetsdokument”, men slutsatserna i den kommer med största sannolikhet att ligga till grund för de rekommendationer som man kommer att ge i maj. Läs hela rapporten här.

Läs också Hyresgästföreningen vill stärka boendes rättigheter: "Absurt att människor tvingas flytta" Varningen – så mycket dyrare kan det bli om marknadshyra införs Därför är bostadsägare villiga att acceptera lägre säljpriser

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.