Annons

Förbundsstämman är öppnad

Nyheter Hyresgästföreningens förbundsstämma i Stockholm är inledd. Motioner klubbas på löpande band.
Foto: Rikard Ljungqvist
Det nya voteringssystemet skapade inledningsvis viss förvirring, men löper på smidigt.

150 regionala ombud samt förbundsstyrelsen samlades under lördagsmorgonen i Globenområdet i Stockholm för att inleda Hyresgästföreningens förbundsstämma.

Förhandlingarna inleddes med att förbundschef Jan Johnsson sammanfattade de två senaste årens arbete och organisationens fokus framöver.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Hyresgästföreningens långsiktiga arbetsplan Agenda 2016, som klubbades igenom under förra stämman, har inneburit en hel del stök – men nu är båten på rätt köl, berättar han.

– Vi är en framgångstik organisation som åstadkommer mycket, och vi ska vara glada och stolta över att vi steg för steg förbättrar verksamheten. Men vi har ännu inte lyckats på alla punkter och en av dem är byggandet.

En annan punkt som haltat lite den senaste tiden är rekryteringen av förtroendevalda. Förståeligt, anser Jan Johnson.

Läs ocksåStämman framgång för Mitt

– Det är naturligtvis inte roligt är på det sättet, men vi har haft oerhört mycket fokus på att få nya arbetssättet att fungera.

Nu börjar också trenden vända, fortsätter han.

Annons

– Vi har börjat organisera sig för att fånga in engagemanget från de aktiva medlemmar som finns. Och siffrorna visar att allt fler medlemmar vill engagera sig.

Läs ocksåTummen ner för Stefan Attefall

Som ett led i utvecklingen av Hyresgästföreningen nämner Jan Johnson det nya beslutet att satsa 104 miljoner kronor på att förbättra IT-verksamheten och den regionala opinionsbildningen.

Innan stämman fattade sitt första beslut – att klubba igenom en uppföljning av Hyresgästföreningens varumärke och Agenda 2016 – passade stämmoombudet Hercules Payton på att bidra med eftertanke inför seglingen in i nästa två verksamhetsår.

– Det finns tre öar som heter solidaritet, mångfald och jämlikhet. Det gäller att sätta kurs mot de öarna och inte bara segla bort.

Förbundsstämmans första diskussion gällde Hyresgästföreningens investeringar i värdepapper.

Årsredovisningen visar att organisationen investerat i Telia Sonera, som utsatts för kritik för sitt arbete i vissa länder, och stämmoombud Anders Forsberg ville försäkra sig om att föreningen inte hade några intressen ibland annat Lundin Oil.

Förbundsordförande Barbro Engman bekräftar att Hyresgästföreningen äger värdepapper i Telia Sonera, men att man noga iakttagit sina etiska förpliktelser.

Annons

Något innehav i Lundin Oil är dock inte aktuellt.

– Under senare år har det blivit jättediskussion i förbundsstyrelsen om riktlinjer för placeringar. Vi redovisar hela tiden hur det gått och håller oss till skarpa etiska regler. Telia har vi testat enligt de etiska regler som finns och hittills har vi ansett att de uppfyller kraven.

Förutom att ta ställning till ett 70-tal motioner kommer förbundsstämman under helgen att utse en ny förbundsstyrelse – Hyresgästföreningens högsta beslutande organ.

Ett nytt moment för årets förbundsstämma är att besluten baseras på så kallade rundabordssamtal, där stämmodeltagarna är uppdelade i grupper per sex personer. Vid varje bord är en dator placerad, vilken ledamöterna kan använda för att löpande föra in yrkanden och begära ordet.

Omröstningen sker via mentometerknappar. 

Fakta: Om årets stämma

Könsfördelning:Kvinnor: 47 procentMän: 53 procent

Om nya röstningssystemet:87 procent: Har blivit utbildade eller fått information om tekniken.13 procent: Är antingen osäkra eller vet inget om tekniken 

Fakta: Detta är förbundsstämman

Stämman är Hyresgästföreningens högst beslutande organ och avgör organisationens inriktning samt väljer vilka som ska ingå i förbundsstyrelsen.
Den består av 150 ombud från hela Sverige samt förbundsstyrelsens ledamöter.
Sammanträden sker vartannat år. Som medlem kan du skriva motioner till stämman med förslag till förändringar.
Medlemmar har även rätt att nominera ombud från den egna regionen. Valberedningen behandlar nomineringarna.

Läs också Nöjda deltagare efter förbundsstämman Så här tycker ombuden Rösträtt slopas för familjemedlemmar

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.