Annons

Förslag om Malmfälten välkomnas

Gällivare Lagen bör ändras så att hyresgäster i Malmfälten får ett bättre skydd. Det är en slutsats i en utredning om bostäder som hamnar i vägen för exempelvis gruvdrift.

Hyresgästföreningens föreningar i Malmfälten välkomnar ett förslag som ska stärka rättsläget för bland andra hyresgäster som tvingas flytta på grund av bland annat gruvdrift. Som lagen ser ut nu har hyresgäster inte samma skydd av lagen som boende i andra upplåtelseformer.

Professor Bertil Bengtsson har i en statlig utredning, ”Ersättning vid expropriation av bostäder (Ds 2016:16)”, föreslagit lagändringar. Han menar att förslagen i alla fall till vissa delar ”skulle råda bot på detta otillfredsställande rättsläge”.
Skrivelsen har varit ute på remiss och bland remissinstanserna finns Gällivare kommun, Kiruna kommun, LKAB och Hyresgästföreningen.

ANNONSSmarta tips för att hyra ut din bostad enklare

– Hyresgästföreningen ser positivt på förslaget. Vi har tidigare försökt förhandla med LKAB om att de hyresgäster som, till följd av gruvbrytningen måste flytta, ska hållas skadeslösa. Den gemensamt framtagna avsiktsförklaringen undertecknades tyvärr aldrig av LKAB, säger Gun Isaxon, vice ordförande Hyresgästföreningen i Gällivare.

Annons

– I den ersättningsmodell som LKAB sedan presenterade i början av året, finns visserligen en trappning av hyran, men ingen garanti för de fall det inte finns äldre lägenheter att tillgå. Med den obalans på bostadsmarknaden som råder idag, inte minst i Gällivare, ser vi att det finns en stor risk för att många hyresgäster tvingas att flytta till nyproduktion med stora hyreshöjningar som följd, säger Gun Isaxon.

Enligt Hyresgästföreningen i Norrland råder det, enligt en medlemsundersökning, en mycket stor oro i Malmberget. Undersökningen visar också att många inte anser sig ha råd med någon stor ökning av sina boendekostnader. De båda kommunerna Gällivare och Kiruna samt Hyresgästföreningen tillstyrker utredarens förslag med vissa, olika tillägg. LKAB avstyrker förslaget.

Annons
Läs ocksåKatastroffilmen skrämmer inte Kirunaborna: "Vi lever med en oro, men inte för att ramla ner i nåt hål"

– Det känns bra att departementet sett en anledning att se över lagskyddet för hyresgästerna. Situationen i Malmfälten är mycket speciell, den ställer stora krav på samtliga aktörer och vi har stor respekt för det. Vi menar dock, som vi hela tiden sagt, att de hyresgäster som tvingas flytta till följd av gruvbrytningen inte ska behöva betala för detta. De har all rätt att få likvärdigt skydd, som de som bor i ägt boende får, säger Nicklas Emmoth, ordförande Hyresgästföreningen Kiruna.

Fakta: Höga byggkostnader

Hyresgästföreningen arbetar också för att staten i reglerna för investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande, ska jämställa Malmfälten med storstäderna vad gäller investeringsbidragets storlek per kvadratmeter. Byggkostnaderna i Malmfälten är, i och med den mycket speciella situationen som råder, att jämställa med Stockholm, Malmö och Göteborg.

Läs också Luleå lider av växtvärk när näringslivet växer kraftigt LKAB bygger 5000 nya skyddsrumsplatser i Kiruna Fem kulturbyggnader med bostäder ska flyttas Timmen är slagen – nu rivs Malmbergets landmärke

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.