HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Förtroendevalda får egna skyddsombud i Västra Sverige

Västra Götaland Det händer att förtroendevalda i Västsverige utsätts för hot eller våld i sin verksamhet. Nu inför Hyresgästföreningen region Västra Sverige ett skyddsombud i varje förening.
Foto: Pixabay/AnnaKarin Löwendahl
Det händer att förtroendevalda inom Hyresgästföreningen utsätts för hot om våld. Vid gårdagens fullmäktigemöte beslutade region Västra Sverige att tillsätta ett skyddsombud i samtliga 13 föreningar.

Det är Hyresgästföreningen Härryda som lyft frågan i en motion till Västra Sveriges regionfullmäktige, regionens högsta beslutande organ. Anledningen är bland annat attacken mot en förtroendevald i Lysekil för några månader sedan.

Härrydaföreningen vill ha ett skyddsombud för förtroendevalda i var och en av regionens 13 föreningar. Dessa skulle enligt förslaget även ingå i en skyddskommitté, och garanteras utbildning av regionkontoret.

Läs ocksåGemensam önskan om ny bostadspolitik

Under måndagskvällen samlades 70 ombud från hela regionen på Arena: Första lång i Göteborg för höstens fullmäktigemöte. På agendan stod bland annat just frågan om skyddsombuden.

Regionstyrelsen ville först avslå motionen. Styrelsen har sedan årsmötet i våras ett uppdrag att utforma en skyddskommitté där både förtroendevalda och anställda ska ingå.

I uppdraget ingår även att ta fram en utbildning och en broschyr för förtroendevalda, att lyfta frågan om en nationell handlingsplan till förbundsstyrelsen, och att se till att det finns en tydlig samverkan kring skyddsfrågor mellan förtroendevalda och anställda.

Läs ocksåFörsta kooperativa trygghetsboendet i Nässjö

Men arbetet är inte klart, och därför ville regionstyrelsen helst vänta innan man tar ställning till Härrydaföreningens förslag.

Men flera ombud tyckte att det gick för långsamt, och vittnade om behovet av uppbackning i hotfulla situationer. Motionen fick stöd från flera håll.

Till slut valde regionstyrelsen att gå med på en kompromiss: varje förening får ett skyddsombud, som i sin tur ska utbildas – men alla 13 ingår inte i den blivande skyddskommittén, eftersom ett sådant forum riskerar att bli alltför trögjobbat.

Läs ocksåHyresgäst i Helsingborg hotar att slå barn
Fakta: Övrigt från höstfullmäktige
  • Från och med 2020 införs en gemensam, nationell medlemsavgift. Den blir densamma som Västra Sverige har i dag, 85 kronor i månaden. Förändringar beslutas framöver av Hyresgästföreningens nationella förbundsstämma, och tidigast sommaren 2020.
  • Regionens geografiska indelning förblir intakt. De flesta föreningar i regionen har medverkat i en översyn av den parlamentariska organisationen, med resultatet att inga större förändringar görs i dagsläget. Senast om två år föreslås en uppföljning av hur omorganisationen på regionkontoret påverkar de förtroendevaldas arbete.
  • Regionkontoret provar sannolikt utökade öppettider en kväll i veckan. Då ska medlemmar erbjudas samma service som dagtid, till exempel träffa en jurist eller en förhandlare. Innan beslut tas ska frågan förhandlas med facket.
  • Regionfullmäktige hade ett värdegrundspass, om behovet av att övervinna fördomar för att växa som förening. Enligt regionordförande Kristofer Lundberg handlar det om att markera mot rasism och främlingsfientlighet, lära av Metoo-rörelsen för att ompröva den traditionella synen på manlighet, samt skruva på den egna möteskulturen så att fler känner sig inkluderade och välkomna.
Läs också Fotboll för ett tryggare Öxnehaga Pärlade armband en succé – överskottet går till Kvinnohuset

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.