Annons

Omprövar sitt sätt att jobba

Västra Götaland Hyresgästföreningen letar vägar för att nå fler västsvenskar och ta mer plats i samhällsdebatten. Regionstyrelsen i Västra Sverige öppnar för att organisera förtroendevalda hyresgäster på ett nytt sätt.
Entréskylt Hyresgästföreningens regionkontor i Göteborg
Foto: AnnaKarin Löwendahl
Hyresgästföreningens regionkontor i Göteborg lämnade av misstag ut personnummer på fem förtroendevalda hyresgäster i en lokal föreningsstyrelse.

I somras antog Hyresgästföreningens förbundsstämma en rad viktiga styrdokument som ska genomsyra verksamheten de kommande åren.

Bland annat klubbades Framtidsprogrammet, en handlingsplan för att bredda föreningen och aktivt ta mer plats i samhällsdebatten.

ANNONSSmarta tips för att hyra ut din bostad enklare

Region Västra Sverige mejslar nu fram hur detta ska gå till i Västsverige. Bland annat ska en grupp förtroendevalda se över den parlamentariska organisationen. Om en månad är arbetet i gång under ledning av Hasse Kvint, ledamot i regionstyrelsen och ordförande för Hyresgästföreningen Centrum Göteborg.

Han utesluter inte att lokala föreningsgränser ritas om, eller att de förtroendevalda får ett nytt och mer flexibelt sätt att jobba. Allt för att kontaktytorna, även med andra lokala aktörer, ska bli fler.

– Vi kommer att titta på om vi är rätt uppbyggda. Det viktigaste är att försöka riva revir och gränser. Vägen till det är att utöka förmågan till samarbete, både på lokal nivå och föreningsnivå, säger Hasse Kvint.

Annons
Läs ocksåBeslut på årsmötet: extra stöd till hyresgäster inför renoveringarProtester mot hyreshöjande renoveringar i Bergsjön tidigare i år. Nu har Hyresgästföreningen i Västra Sverige bestämt att utse ombyggnadsansvariga i alla sina 13 föreningsområden.

En strategisk fråga handlar om hur föreningen bör förhålla sig till aktivister och nätverk i olika bostadsområden, till exempel i samband med renoveringar.

Ett sätt kan vara att erbjuda friare former för engagemang utifrån en viss sakfråga, menar regionordförande Bengt Svensson. Det skulle kunna ske vid sidan av de traditionella lokalföreningarna, eller tillsammans med dem.

Men ibland kan det också vara bättre att arbeta parallellt med nätverken, resonerar han.

Läs ocksåMinusbudget på tio miljoner klubbad i StorgöteborgHyresgästföreningen region Västra Sverige har haft höstfullmäktige och antagit budget och verksamhetsplan för 2024 och 2025.

– Vi behöver på något sätt samarbeta med de här organisationerna där vi har beröringspunkter. Samtidigt kan vi inte stödja allt. De kan agera som helt fria grupper, vi har både lagstiftning och avtal att ta hänsyn till. Vi vill behålla vår dignitet, folk ska kunna lita på oss och veta var vi står, säger han.

För att vidga nomineringsbasen till högre förtroendeuppdrag inrättar styrelsen en brett sammansatt valberedningskommitté. Den får i uppgift att föreslå ett antal valberedare till regionfullmäktiges årsmöte i april.

Annons

Regionstyrelsen överväger också att slopa sitt särskilda arbetsutskott. Detta för att förebygga risken att styrelsen upplevs som indelad i ett A- och ett B-lag.

– Då kan alla diskutera frågor utifrån samma grund. Det finns ingen som har mer djuplodande information, säger Bengt Svensson.

Regionstyrelsen har tidigare fått kritik för bristande demokrati och alltför låg takhöjd.

Läs också Starkt stöd för omvald Ronny Bengtsson i Storgöteborg Tio år efter striden: Pennygången tvingade Hyresgästföreningen att tänka nytt Han går i täten för 67 000 västsvenska hyresgäster: "Vi måste kunna ha högt i tak"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.