Annons

”Förvånansvärt få flyttade på grund av renoveringen”

Göteborg Av hyresgäster som flyttar vid renovering gör en fjärdedel det på grund av själva renoveringen. De övriga flyttar av rent privata skäl. Det visar en pilotstudie från Chalmers.
Foto: Kristin Lidell / Magnus Åsblad
Paula Femenias är docent i hållbar omvandling av byggd miljö.

Arbetet leds av Paula Femenias, docent vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnad på Chalmers tekniska högskola.

– Det vi kan se hittills är att förvånansvärt få flyttar på grund av själva renoveringsarbetet eller en förväntad hyreshöjning. Det är bara omkring en fjärdedel som uppger det. De flesta flyttar av helt andra, privata orsaker.

ANNONSFörsäkringsguiden.se: Din jämförelsetjänst för försäkringar

Den fjärdedel som uppger att renoveringen spelat roll, vad säger de?

– Omkring hälften av dem säger att de gått i tankar att flytta redan tidigare, och när renoveringen kommer så passar man på. Den andra hälften har mer negativa upplevelser. Ofta på grund av oro för störningarna i samband med renoveringsarbetet. Man kanske arbetar kväll. Eller så är man gravid, eller har planerat att resa bort. Det blir svårt att planera sitt liv med en stundande renovering och en eventuell evakuering. Då väljer vissa att flytta istället.

Höjd hyra, hur stor roll spelar det?

Annons
Läs ocksåGörans och Mona-Lis vardagsrumstak rasade ner i lägenhetenBilden visar det nedfallna innertaket.

– Några vi har pratat med svarar att de flyttar för att de tror att de inte kommer att klara en hyreshöjning. Det har handlat om äldre människor, och de har flyttat redan innan det stod klart exakt hur stor hyreshöjningen skulle bli. Man flyttar på grund av oron. Sedan är det också vissa som kanske kan betala den nya hyran, men de har inte lust att göra det. Det är en fråga om vad man prioriterar.

Är ni förvånade över resultatet?

– Ja, att det hittills är så pass få som uppger att renoveringen spelat roll för flytten. Vi får se om mönstret håller i sig eller om det ändras när vi intervjuar fler. En observation vi också gjort är att det är ganska många hyresgäster som uppger att de själva inte bott i sin bostad som de sagt upp.

Läs ocksåCarolines studentbostad räddad – genom 50 år gammalt avtal: "Jätteglad att få bo kvar"

Varför gör ni den här studien?

Annons

– Det pågår olika debatter om att människor trängs bort på grund av renoveringar. Men det finns inte så mycket forskningsunderlag. Det finns en studie som Boverket gjorde för några år sedan, där man kopplar omfattande renoveringar till att fler människor flyttar. Men den studien är enbart kvantitativ och utgår från statistik. Vi vill göra en kvalitativ studie. Varför väljer människor att flytta? Framtidenkoncernen (Göteborgs kommunala bostadskoncern / Hem & hyras anmärkning) är beställare av studien, men vi har även andra finansiärer.

Den debatt om renovräkning som förs idag, hur underbyggd tycker du att den är?

– Jag tycker inte att den är så underbyggd. Därför tror jag att det här projektet kan bli ett viktigt komplement. De studier som finns är som sagt antingen rent kvantitativa, eller så har man valt att främst prata med dem som är negativa. Vi vill prata med så många vi bara kan få med. Både de som flyttat och de som bor kvar. Tyvärr har vi inte lyckats få med några privata fastighetsägare i projektet, det är en begränsning.

Fakta: Liten pilotstudie

Studien genomförs av Chalmers tekniska högskola med stöd av Förvaltning AB Framtiden och Centrum för management i byggsektorn (CMB).

Den första rapporten som presenteras bygger på ett mindre underlag, omkring 30 intervjuer och två enkäter. De har gjorts i två bostadsområden där renoveringar ökat hyrorna med 23 respektive 45 procent.

I nuläget har omkring 50 intervjuer gjorts. I slutändan förväntas underlaget vara betydligt större.

Fakta: Fördjupad studie på väg

Undersökningen har hittills pågått i ett år, och ska pågå i två år till.

Forskarna följer alla renoveringsprojekt som pågår hos kommunala Familjebostäder, Bostadsbolaget och Poseidon i Göteborg.

Med renovering avses antingen att hyran förväntas höjas med minst 100 kronor, och/eller att det förväntas bli större störningar i form av buller eller att boende behöver evakueras.

Hittills ingår ett 40-tal renoveringsprojekt runtom i staden.

Fakta: Så går undersökningen till

Målet är att intervjua alla människor som har valt att flytta i samband med en planerad, pågående eller nyss genomförd renovering.

Hittills har det varit ett ganska stort bortfall vad gäller intervjuer med avflyttare, omkring hälften, som forskarna inte lyckats nå. Arbete pågår för att få upp de siffrorna.

Samtidigt skickas enkäter till färdiga renoveringsprojekt.

Enkäterna går ut till både de kvarboende och de som flyttat in efter renovering. Syftet är att få veta deras syn på renoveringen och dess resultat.

Läs också Tillbaka till klassrummet – Karina och Lars bor i en ombyggd skola: ”Står bara och förfaller annars” Mardröm för hyresgästerna när ventilationen byts ut: "Psykisk och fysisk terror" Dyra renoveringar plågar allt fler – en av fem hyresgäster tvingas flytta: ”Allt billigt bortrenoverat"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.