Annons

Guide: Så kan du kolla brandskyddet i ditt hus

Nyheter Bor du i radhus och undrar över vilket brandskydd som finns och om det är godkänt? Hem & Hyra har sammanställt några tips på hur du kan göra.
Foto: Kevin Järvinen/Wighsnews och Jakob Kindesjö
Många radhus har ett bristfälligt brandskydd - Vid branden i Klockaretorpet förstördes åtta lägenheter.

Vad är risken?

Vid en radhusbrand är risken stor att branden sprider sig till lägenheterna intill och att hela längan förstörs. Det byggnadstekniska brandskyddet i väggar, vind- och takkonstruktioner ska förhindra en snabb brandspridning. I dag är kravet att ett brandskydd ska klara att hålla en brand i en bostad i minst 60 minuter. Men undersökningar visar att många radhus inte klarar de kraven på grund av brister i brandskyddet. Konsekvensen är att en radhusbrand kan leda till att många lägenheter förstörs i onödan.

Vid radhusbränder är risken stor att branden sprider sig vidare via vinden och taket – om brandskyddet är bristfälligt.

Vilka är de vanligaste bristerna?

För att brandskyddet ska fungera får det exempelvis inte finnas några otätheter, hål eller felaktiga material i de barriärer som ska stoppa branden. Några av de vanligaste bristerna som räddningstjänsten upptäcker i radhus är följande:

Otät eller öppen takfot: Uppstår en brand på utsidan av radhuset kan den ta sig upp på vinden om takfoten är öppen. Är takfoten tätad så kan det förhindra en snabb spridning.

Brister i brandavskiljande väggar: På vinden ska det finnas avskiljande väggar som stoppar branden att ta sig vidare. Här kan det finnas många brister i hur väggarna är utformade, till exempel att de inte är tillräckligt täta eller är byggda med fel typ av material. I äldre radhus, uppförda på 1960-talet, kan den typen av väggar saknas helt och vinden är helt öppen.

Nya installationer: Om det exempelvis dragits in ny ventilation eller fiber i radhuset och det skett genom en brandavskiljande vägg måste det finnas en tätning kring hålet. Är det felaktigt utfört kan branden sprida sig genom väggen.

Annons
ANNONSRebeckas framgångsrika bytesresa – så lyckas du med din

När är radhuset byggt?

En indikation på om radhuset har ett tillräckligt brandskydd är att kolla när det är byggt. Äldre byggregler ställde inte lika höga brandskyddskrav. Är radhuset byggt före 1980 så fanns inte kravet på att en bostad skulle klara att hålla en brand i 60 minuter. Brandskyddskraven har skärpts successivt sedan dess. Kolla med din hyresvärd om brandskyddet har uppdaterats och vilka åtgärder som är gjorda.

Vad svarar din hyresvärd?

Det kan vara svårt att skaffa sig en bild över vilket brandskydd som finns i radhuset då det kräver särskild fackkunskap. Enligt lagen om skydd mot olyckor, LSO, så är din hyresvärd skyldig att ha ett godkänt brandskydd. Vänd dig till hyresvärden och fråga vilket brandskydd som finns, om det har gjorts någon inventering och vilka åtgärder som är gjorda. Har de till exempel åtgärdat kända radhusbrister såsom öppen takfot och otätheter i brandavskiljande väggar?

Vad vet räddningstjänsten?

Kan din hyresvärd inte svara tillfredsställande på vilket brandskydd som finns kan du kontakta räddningstjänsten. De kan svara på om det gjorts någon inventering i ditt radhusområde och vad som kan vara kända brister. Räddningstjänsten har möjlighet att göra en kontroll och tillsyn av brandskyddet i radhus och kan även förelägga och tvinga hyresvärden om brister inte blir åtgärdade.

Annons

Vad kan du göra?

Förutom att ha brandvarnare, brandsläckare, brandfilt och hemförsäkring rekommenderar försäkringsbolag vi pratat med följande åtgärder om du bor i radhus:

”Bor man i ett radhus och misstänker brister i brandskyddet: ha ett par extra brandvarnare. För är det så att det startar en brand i grannlägenheten så kan det pysa in ganska mycket rök i ett rum och man kanske inte är där. Då kan man ha ett par extra brandvarnare på övervåningen, kanske ett i varje rum, bara för att bli varnad så tidigt som möjligt. Så att man hinner komma ut”, säger Bertil Jansson, skadeförebyggare på Länsförsäkringar.

Läs ocksåMSB vill se fler kontroller av brandskyddet i radhus: "Vi behöver göra något"
Läs också Radhusens dåliga brandskydd fixas inte - Hyresgästen Ida: "Det är katastrof" Karins hem förstördes av branden hos grannen – Så många radhus har brister i brandskyddet

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.