Annons

MSB vill se fler kontroller av brandskyddet i radhus: ”Vi behöver göra något”

Nyheter Över 60 procent av de radhus som kontrolleras har för dåligt brandskydd, visar Hem & Hyras granskning. Trots att problemet är välkänt görs få kontroller – men nu lovar MSB att ta tag i frågan: ”Vi har inte uppmärksammat det här tillräckligt tydligt” säger Marcus Vilhelmsson.
Foto: Melker Dahlstrand / MSB
Marcus Vilhelmsson, enhetschef för brand och räddning på MSB.

Radhusbränder är ett känt problem hos många räddningstjänster. Under årens lopp har det skett flera bränder som slutat med stora egendomsskador där flera lägenheter och hela längor har förstörts. Problemet har varit brister i radhusens brandskydd, där väggar, vind- och takkonstruktioner inte klarat kraven på att stoppa en snabb brandspridning.

För att se hur pass vanligt problemet är har Hem & Hyra gjort en kartläggning bland räddningstjänster runt om i landet. Undersökningen, med svar från 243 av 290 kommuner, visar att över 24 000 radhuslägenheter har kontrollerats hittills och över 60 procent, drygt 15 000 lägenheter, har brister i brandskyddet. I en del kommuner har brister upptäckts i över 90 procent av radhusen.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Trots att radhusproblemet är välkänt så är det ändå få räddningstjänster som gör några kontroller av dem. Vår kartläggning visar att endast 62 kommuner i landet gör inventeringar och färre än hälften är färdiga. Hittills har endast cirka 15 procent av landets radhusbestånd gåtts igenom och i 181 kommuner har arbetet ännu inte påbörjats.

— Vi tycker att den här kartläggningen ni har gjort är jättebra. Den belyser den här problematiken och vi har själva inte gjort någon sådan här undersökning. Jag tycker det här är en tydlig indikation på att vi behöver göra något, säger Marcus Vilhelmsson, enhetschef för brand och räddning på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Annons
Läs ocksåKarins hem förstördes av branden hos grannen – Så många radhus har brister i brandskyddet

Vad kan det handla om för åtgärder?
— Det kan jag inte svara på rak arm utan det här måste vi titta närmare på. MSB gör till exempel tillsyn av kommunerna och där kan man ställa frågan: hur jobbar ni med kontroller av radhus. Det är ett sätt att belysa problemet. Vi ska också ha en konferens i vår om att arbeta förebyggande, där kan den här frågan tas upp.

Att endast 62 kommuner har gjort kontroller av radhus – är det för få?
— Det spontana svaret är ja. Det som är svårt för mig att uttala mig om är varför kommunerna gjort som de har gjort. Det är ett kommunalt självstyre och jag kan inte värdera vad man har prioriterat. Det kanske finns legitima skäl till varför man inte har jobbat med frågan.

De räddningstjänster som inte har kollat radhus uppger flera skäl. Ett är att kontrollerna kräver för mycket resurser – men också att MSB kom med en ny föreskrift förra året som anger att de inte ska prioritera tillsyn av bostäder och radhus. I exempelvis Nyköping har räddningstjänsten pausat sin radhusinventering på grund av detta.

Läs ocksåRadhusens dåliga brandskydd fixas inte - Hyresgästen Ida: "Det är katastrof"
Många radhus har ett bristfälligt brandskydd – Vid branden i Klockaretorpet förstördes åtta lägenheter.

”Status är att projektet är vilande eftersom MSB:s föreskrift inte anger radhus som tillsynsobjekt och vi har inte resurser att jobba med andra tillsyner än föreskriften. Detta ser vi som ett problem. MSB har i sin föreskrift inte prioriterat brand i bostäder”, berättar Robert Ågren, tillförordnad funktionschef på räddningstjänsten i Nyköping, i ett mejl.

Annons

Men så anser MSB att räddningstjänsterna inte ska tolka föreskriften – utan att det går visst bra att göra inventeringar och tillsyner av exempelvis radhus.

— Syftet är att belysa områden som man behöver ha regelbunden tillsyn på. Är det ett radhus så handlar det mer om en inventering med ett potentiellt uppföljande tillsynsbesök och inget som behöver ske återkommande. Det är skillnaden. Här kan vi vara tydligare i vår kommunikation till kommunerna, säger Marcus Vilhelmsson på MSB.

Läs också Guide: Så kan du kolla brandskyddet i ditt hus

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.