Annons

Här är vd-arnas fallskärmsavtal

Nyheter Nästan hälften av de kommunala bostadsdirektörerna landar mjukt om de får sparken. Många kan få lön i ett eller två år efteråt. Hem & Hyra har hela listan.

I veckan blev det klart att en bostads-vd, Peter Mellvé i Lund, måste sluta. Som Hem & Hyra tidigare har skrivit kostar det Lunds kommuns fastigehts AB, LKF, över tre miljoner kronor.

Han hade ett ovanligt förmånligt avtal, men många andra vd:ar kan fortsätta att tjäna miljoner efter att de har blivit uppsagda. Det visar Hem & Hyras kartläggning av löner och anställningsvillkor för vd:arna i landets alla kommunala bostadsbolag.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Av de 272 personer som var vd den 1 oktober 2011 hade 44 procent särskilda villkor vid uppsägning. Vanligast är rätt till avgångsvederlag på 12 eller 24 månadslöner, ofta också en en uppsägningstid på sex månader, då det inte är självklart att vd:n måste eller får arbeta kvar.

Annons

En förklaring till fallskärmarna är att de högsta cheferna inte omfattas av lagen om anställningsskydd. De kan sägas upp utan att styrelsen behöver åberopa några särskilda skäl och har alltså en sämre anställningstrygghet. Därför är det vanligt att de avtalar sig till särskilda villkor inför anställningen.

Men all kritik mot guldkantade fallskärmsavtal har lett till att åtminstone en del bostadsbolag inte går med på sådana krav. Över hälften av vd:arna har också skrivit till Hem & Hyra att de inte har några särskilda villkor.

Annons
Läs ocksåDyrt efterspel för hyresgäster och skattebetalare efter sparkad bostads-vdDen förberedande förhandlingen mellan den före detta vd:n Pär Nilsson och Bengtsforshus blev fruktlös. Nu möts parterna i domstol.

Här är svaren från de 121 vd:ar som har uppgett att de har rätt till någon form av särskilt avgångsvederlag. De som bara har skrivit sex månaders uppsägningstid har räknats bort, eftersom de troligen skulle ha rätt till den uppsägningstiden även utan ett särskilt avtal. 

Kommun Bolag Vd den 1 oktober 2011 Villkor vid uppsägning från bolagets sida Villkor om vd säger upp sig själv
Ale Alebyggen Lars-Ove Hellman Om uppsägning sker utan saklig grund efter fyllda 60 skall pension utgå enligt ITP-planen Tack och adjö. Sex månaders uppsägningstid.
Alvesta Allbohus Fastighets AB Lennart Lindstedt VD-arbete och dito lön under uppsägningstiden, 12 mån, därefter två årslöner i avgångslön. Uppsägnngstid 6 mån med VD-arbete och dito lön.
Arvika Arvika Fastighets AB Ulf Richardson 12 månader uppsägningstid, avgångsvederlag sex månadslöner 6 månader uppsägningstid.
Avesta Gamla Byn AB Örjan Willemark 12 månadslöner. Tre månadslöner
Bengtsfors Bengtsforshus AB Roger Pettersson 12 månaders uppsägning samt ett års avgångsvederlag 6 månaders uppsägningstid
Bollnäs Bollnäs Bostäder Anders Wikström 6 månaders uppsägning, 12 månadslöner i avgångsvederlag 6 månaders uppsägning
Borlänge Stora Tunabyggen Lars-Olov Eriksson 24 månadslöner  Sex månader
Botkyrka Botkyrkabyggen Ulf Nyqvist 18 månader 6 månader
Burlöv Burlövs Bostäder AB Birgitta Sandell Uppsägningstid 24 månader. Uppsägningstid 6 månader.
Båstad Båstadhem Robert Falk 12 månadslöner 6 månaders uppsägningstid.
Ekerö Ekerö bostäder Ingemar Garneland 12 månader 6 månader
Eksjö Eksjöbostäder Thorbjörn Hammerth 24 månader, dock om jobb tidigare avslutas denna förmån. 6 månaders uppsägningstid.
Eskilstuna Eskilstuna Kommunfastigheter AB Hans-Georg Wahlberg Rätt till 2 årslöner (engångsersättning) Noll Kr och VD har 6 månaders uppsägningstid
Falköping Falköpings Hyresbostäder AB Anders Johansson 6 månaders uppsägningstid18 månaders avgångsvederlag 6 månaders uppsägningstid som kan vara arbetsfri om arbetsgivaren så önskar
Falun Kopparstaden AB Pernilla Wigren Uppsägningstid om 1 år 6 månaders uppsägningstid
Finspång Vallonbygden AB Björn Andersson 12 månader 6 månader
Gislaved AB Gislavedshus Stanley Guldmyr Redovisas i vår årsredovisning 6 månaders uppsägningstid
Gnesta Gnestahem AB Hans Persson 12 månadslöner 6 månader. VD har arbetsplikt under uppsägningstiden.
Gävle AB Gavlegårdarna Jan Hugg 24 månader /månadslöner 6 månaders uppsägningstid
Göteborg Familjebostäder i Göteborg AB Peter Lundstedt tf vd
Göteborg Gårdstensbostäder AB Katarina Ahlqvist Avgångsvederlag om 18 månaders lön med avräkning för annan anställning eller egen verksamhet 6 månaders uppsägningstid med arbetsplikt om inte bolaget beslutar annat
Göteborg AB Hjällbobostaden Bettina Öster Tunberg Utöver lön  under sex månaders uppsägningstid utgår avgångsvederlag 12 mån. Avräkning sker mot andra inkomster från anställning eller egen verksamhet 6 månaders uppsägningstid med arbetsplikt om inte bolaget beslutar annat
Göteborg Bostads AB Poseidon Anders Söderman 18 månadslöner (endast soc avgifter enligt lag) med samordning och avräkning mot annan inkomst. 6 månader med tjänstgöringsplikt
Göteborg Göteborgs Stads Bostads AB Bertil Rignäs  Avgångsvederlag på 12-24 månader beroende på ålder 6 månaders uppsägningstid
Götene AB GöteneBostäder Roland Lundqvist Vid uppsägning från endera partens sida har företaget rätt att skilja verkställande direktören från sin befattning med omedelbar verkan, men med oförändrade anställningsförmåner under avtalstiden.
Halmstad Halmstads Fastighets AB Terje Johansson 12 månaders uppsägningstid (varav arbetsplikt under de tre första månaderna). Inget avgångsvederlag (6 månaders uppsägningstid).
Haninge Haninge Bostäder AB Christoph Vejde 12 månader 3 månader
Hedemora AB Hedemorabostäder Lars Thoréus 24 månadslöner. Sex månadslöner.
Helsingborg AB Helsingborgshem Jonas Hansson 12 månadslöners avgångsvederlag Inget avgånsvederlag
Huddinge Huge Fastigheter AB Åsa Hedenberg Uppsägningstid plus 12 månadslöner, efter 55 års ålder ytterligare 6 månadslöner. Får avräknas mot andra inkomster. 6 månader.
Hudiksvall Hudiksvallsbostäder Nils-Erik Blomdahl 24 månader 6 månader
Håbo Håbohus AB Mats Norrbrand 12 månader 6månader
Härjedalen Härjedalens Fastighets AB Hans Svensson 12 månader 6 månader
Härryda, Mölndal, Lerum; Kungälv Förbo AB  Ulla Hamnlund-Eriksson Vid uppsägning från bolaget har vd rätt till lön i 24 månader 6 månaders uppsägningstid
Hässleholm AB Hässleholmsbyggen Stephan Persson 6 mån + 6 mån 6 mån
Höganäs AB Höganäshem Jarmo Nieminen Avgångsvederlag 18 månaders lön inget
Höör Höörs Byggnads AB Kristina Forslund 6 månaders uppsägningstid, därefter 18 månadslöner avgångsvederlag 3 månaders uppsägningstid
Järfälla Järfällahus AB Olof Lindholm 24 månader
Jönköping Vätterhem Kent Sandén 24 månaders avgångsvederlag vid uppsägning från båda håll 6 månader uppsägningstid 6 månader uppsägningstid
Kalix StiftelsenKalixbo Kent Bodlund ”Det vet jag inte” ”3 månaders lön tror jag”
Karlshamn Karlshamnsbostäder AB Bert-Inge Storck 24 månader 6 månader
Karlskrona AB Karlskronahem Per Myrbeck Om inte VD gjort allvarligare fel gäller 18 månadslöner 6 månaders uppsägningstid
Katrineholm Katrineholms Fastighets AB Ingmar Eriksson Uppsägningstid om 12 månader och ett avgångsvederlag om 18 månader Tre månader
Kinda Kindahus Per Cedervall 12 månadslöner 6 månaders uppsägningstid
Klippan Treklövern Bostads AB Ulf Bengtsson Uppsägningstiden från bolagets sida är 18 månader. Från arbetstagarens sida 6 månader.
Kristianstad AB Kristianstadsbyggen Henrik Strand Sex månaders uppsägningstid samt ett avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner. Sex månaders uppsägningstid
Kungsbacka Eksta Bostads AB Christer Kilersjö
Kungälv Stiftelsen Kungälvsbostäder Bo Genvad Rätt till lön i 12 månader Ingen lön eller ersättning efter uppsägningstiden
Kävlinge KKB Fastigheter AB Ulf Grönwall 6 mån uppstid, 12 mån avgångsvederlag 6 mån uppstid
Laholm Laholmshem Ingvar Folkesson 24 månaders avgångsvederlag. 6 månaders uppsägningstid.
Landskrona AB Landskronahem Helena Fremle 12 månadslöner. Avdrag sker för ev. annan inkomst under denna tid. 6 månaders uppsägningstid
Leksand Leksandsbostäder AB Elisabet Nises-Look Uppsägningstid 12 månader Uppsägningstid 3 månader
Lilla Edet Lilla Edets Industri o fastighets AB Owe Lång 24 månadslöner Uppsägningstid 6 mån utan särskild ersättning
Lindesberg Lindesbergs bostäder Stefan Eriksson 18 månadslöner i ersättning inga
Linköping Stångåstaden Hans Lander 2 år 6 månader
Ludvika Ludvikahem Ulf Rosenqvist 12 månadslöner. Inga.
Lund LKF Peter Mellvé Uppsägningstid 12 månader. 90 procent av lönen i 12 månader, därefter 70 procent följande 12 månader och 50 procent följande 12 månader. Avräkning sker mot andra inkomster. Uppsägningstid 6 månader.
Lycksele Lyckselebostäder AB Nils-Erik Wallin 18 månaders lön Sex månaders uppsägningstid
Lysekil LysekilsBostäder AB Torbjörn Karlsson En årslön 3 månaders uppsägningstid
Malmö MKB Fastighets AB Sonny Modig Vid uppsägning före avtalstidens utgång (augusti 2013) utbetalas ett avgångsvederlag på 12 månadslöner Sedvanlig uppsägningstid. Inget avgångsvederlag utbetalas
Malung-Sälen Malungshem AB Charlotte Wiberg 6 månadslöner. Inga. 
Malå Malåbostaden AB Karl-Bertil Juting 1 års lön. 6 månaders lön.
Mariestad Mariehus AB Jonas Hedberg Uppsägningstid 24 månader Uppsägningstid 6 månader
Mark Marks Bostads AB Magnus hjelmgren Lön och övriga förmåner ett år från anställningens upphörande utöver en uppsägningstid på sex månader. Sex månaders uppsägningstid
Mellerud Melleruds Bostäder Benny Mattsson Beroende på anställningstid Beroende på anställningstid
Mjölby Bostadsbolaget i Mjölby AB Jan-ove Hammarberg Vid uppsägning från arbetsgivarens sida gäller 24 månader 6 månaders uppsägning
Mora Morastrand AB Stefan Larsson 6 mån uppsägning 12 mån avgångsvederklag 6 mån uppsägning
Motala Bostadsstiftelsen Platen Peter Sjerling 18 månaders uppsägningstid = lön Inget särskilt
Mölndal Mölndalsbostäder AB Dennis Bucht 12 månaders uppsägningstid och därefter 6 + 6 månaders avgångsvederlag. Avräkning sker mot inkomst från ny tjänst. Inget avgångsvederlag utgår om uppsägning sker efter att vd fyllt 60 6 månaders uppsägningstid
Mönsterås Mönsterås Bostäder AB Klas Palmqvist Två års uppsägningstid. 6 månaders uppsägningstid.
Norrköping Hyresbostäder i Norrköping AB Gunnar Boquist 12 månader
Norrtälje Roslagsbostäder Anders Hermanson Två årslöner Sedvanlig uppsägningstid, tre månader
Orust Stuftelsen Orustbostäder Göran Friberg
Oskarshamn Byggebo AB Benoni Ingelsjö 12 mån samt avgångsvederlag på 24 mån 6 mån
Oxelösund Kustbostäder i Oxelösund Per Alm 12 månadslöner Sex månaders uppsägningstid
Partille Partillebo AB Pär Linder Två år 0 år
Perstorp Perstorpsbostäder Tommy Vibke 12 månaders uppsägning 6 månader uppsägning
Sandviken Sandvikenhus Patrick Skoglund Vd är garanterad en tjänstemannaanställning inom Sandvikens kommun. Inga särskilda.
Simrishamn Simrishamns Bostäder AB Kent Zerath 12 månaders avgångsvederlag Ömsesidig uppsägningstid om 6 månader
Sjöbo AB Sjöbohem Morgan Johnsson 12 månaders uppsägning. Uppsägningstid 6 månader.
Skellefteå Skebo AB Jerker Eriksson 24 månaders lön 6 månaders lön
Skurup Skurupshem AB Anders Nilsson 12 månadslöner inget avgångsvederlag, sex månaders uppsägningstid
Sotenäs Sotenäsbostäder Helene Stranne 6 månaders uppsägningstid  och ett avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner 6 månaders uppsäningstid
staffanstorp Staffanstorpshus AB hans Johansson 12 månader 6 månader
Stenungsund Stenungsundshem AB Ulf Linden 12 månaders ej pensionsgrundande avgångsvederlag 6 månaders uppsägningstid. Under denna tid står vd till styrelsens förfogande
Stockholm Stockholmshem Ingela Lindh Två årslöner. Ingen ersättning.
Stockholm Familjebostäder Magdalena Bosson Som övriga förvaltnings- och bolagschefer i Stockholms stad dvs två årslöner Ingen ersättning.
Stockholm Svenska Bostäder Pelle Björklund 24 månader Inget svar.
Stockholm Micasa Fastigheter i Stockholm AB Anders Nordstrand Avgångsvederlag motsvarande 24 månadslöner med avdrag för den lön som utbetalas under uppsägningstiden. Vid uppsägning gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader.
Sundbyberg Fastighets AB Förvaltaren Anette Sand 18 månadslöner. Om vd får annat jobb under denna tid dras den lönen av från avgångsvederlaget. Sex månaders uppsägningstid med arbetsplikt.
Säter Säterbostäder Lennart Eriksson 18 månadslöner. 6 månadslöner.
Söderhamn Faxeholmen Petri Berg 18 månader 6 månader
Södertälje Telge bostäder Eva Nygren 6 månaders uppsägningstid och ett avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner utöver uppsägningstiden. Avräknas mot andra inkomster under 24-månadersperioden. Uppsägningstid på 6 månader
Södertälje Telge Hovsjö AB Patrik Derk 24 mån 6 månaders uppsägningstid
Tierp Tierpsbyggen Roger Kjettselberg En årslön Ingen ersättning
Tingsryd Stiftelsen Kommunhus Peråke Janén 12 månader 6 månader
Tjörn Tjörns Bostads AB Berndt Grönlund
Torsby Torsby Bostäder AB Sven-Åke Pettersson 12 månaders uppsägningstid, vid avsked efter fyllda 60 år rätt till 72 % av lön fram till 65 år 6 månaders lön
Tranemo Tranemobostäder AB Linda Hansson 3 månaders uppsägningstid varefter avgångsvederlag med 12 månadslöner. Avgångsvederlaget skall reduceras vid annan ersättning på grund av anställning, uppdrag eller härmed jämförlig inkomst. 3 månader
Tranås AB Tranåsbostäder Sören Carp En årslön Sex månader
Trelleborg AB Trelleborgshem Kent Jönsson 12 månaders uppsägning. Uppsägningstid 6 månader.
Trollhättan AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag Urban Blom 12 månaders uppsägningstid sex månaders uppsägningstid
Trosa Trosabygdens Bostäder AB Lennart Ekerbring 12 månadslöner Inga särskilda, vd har arbetsplikt under uppsägningstiden
Uddevalla kommun Bostadssstiftelsen Uddevallahem Per-Henrik Hartmann Uppsägningstid om 6 månader. Ett avgångvederlag motsvarande 12 gånger månadslönen utbetalas månadsvis. Avgångsvederlag skall reduceras motsvarande eventuella andra inkomster under den tiden.  Vid uppsägning av anställningen gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader.
Umeå Kommun AB Bostaden i Umeå Ann-Sofi Tapani Uppsägningstid 12 månader med oförändrade anställningsförmåner.  Avräknas vad VD uppbär i kontant bruttolön från ny arbetsgivare eller motsvarande ersättning från egen verksamhet. Dessutom engångsersättning motsvarande en årslön vid uppsägningstidpunkten.  Uppsägningstid 6 månader.
Vadstena Vadstena  Fastighets AB Lars Larenius 18 månader 6 månader
Varberg Varbergs Bostads AB Ulf Hofstedt 6 månader med arbetsplikt + 18 månader utan arbetsplikt. Avräkning mot andra inkomster. 4 månaders uppsägningstid
Vellinge Vellingebostäder Stephan Björkestrand Två års lön 3 mån uppsägningstid
Vindeln Vindelnbostäder AB Mikael Salomonsson 1 års lön 6 månaders uppsägningstid
Vingåker Vingåkershem Lennart Dellerbring 24 månadslöner Ingen ersättning
Vänersborg AB Vänersborgsbostäder Gunnar Johansson 24 månaders uppsägningstid. Avgångsvederlaget reduceras vid nyanställning under uppsägningstiden. 6 månaders uppsägningstid
Västervik Bostadsbolaget Västervik Sven-Åke Lindberg 18 månadslöner. 6 månaders uppsägningstid. Rätt att åta sig arbetsuppgifter eller uppdrag vid sidan av tjänsten under uppsägningstiden.
Västerås Bostads AB Mimer Fredrik Törnqvist Vid uppsägning från bolagets sida utgår ersättning om 21 månadslöner. Sex månaders uppsägningstid där VD jobbar och erhåller lön. 
Växjö Vidingehem AB Håkan Källberg En uppsägningstid av 12 månader En uppsägningstid av 6 månader
Ystad AB Ystadbostäder Toste Clementsson 24 månadslöner Uppsägningstid 6 månader.
Åmål Åmåls Kommunfastigheter AB Magnus Dalsbo 12 månders avgångsvederlag 3 månaders uppsägningstid
Älvdalen Norra Dalarnas fastighetsbolag Thomas Olsson 12 månadslöner. 6 månadslöner.
Ängelholm AB Ängelholmshem Benth Jensen Två årslöner Sex månaders uppsägningstid
Ängelholm Munkaljungbybyggen Stefan Bergqvist De två första åren 24 månader och därefter 18 månader. Tre månaders uppsägningstid
Örebro ÖrebroBostaäder AB Ulf Rohlén 6 månader samt 12 månaders avgångsvederlag 6 månader
Östra Göinge Bostads AB Klockaren Stefan Nilsson 12 månaders lön 6 mån uppsägningstid 

Läs också Sparkade vd:n får miljonfallskärm – nu rasar hyresgästerna Sparkad bostads-vd får fallskärm på 1,6 miljoner Så mycket tjänar bostadsledarna i Storgöteborg Uppsala och Västerås kvar i lönetoppen

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.