Annons

Tog ut nära 400 miljoner ur allmännyttan – hit gick pengarna

Norrköping 393 miljoner kronor. Så mycket har Norrköpings kommun tagit ut från Hyresbostäder på fem år. Pengarna ska gå till bostadsändamål, men vi hittar lyktstolpar, cykelställ och en arkitektritad boulebana.
Foto: Jenny Knutsson
257 761 kronor. Ny utebelysning vid Kättingeskolan på Vikbolandet.

Fyra mil öster om Norrköping ligger byn Kättinge på Vikbolandet. Vid den tegelgula landsbygdsskolan, långt från Hyresbostäders lägenheter, finns en grusplan som används som parkering. Här satte kommunen upp nya lyktstolpar för cirka 250 000 kronor. Fakturorna hittar vi i ett av projekten som Hyresbostäders pengar har gått till.

– Det blev bättre för det har varit becksvart här tidigare, men jag skulle önska mer belysning på skolgården så att barnen kan vara ute längre, säger förskollärare Lina Andersson i Kättinge.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Norrköpings kommun har sedan 2015 tagit ut sammanlagt 393 miljoner kronor ur sitt bostadsbolag. Enligt lagen ska pengarna användas till bostadsändamål och kommunen är skyldig att redovisa till vad. Norrköping har i sina årliga budgetar berättat att pengarna bland annat ska gå till nya LSS- och äldreboenden. Men redovisningen berättar bara vad man tänker göra, inte hur det blev.

– Det finns inget krav i lagstiftningen på uppföljning och vad pengarna sedan gick till. Rättspraxis visar att kommunerna har stort handlingsutrymme vad de får använda dem till, förklarar Ingrid Birgersson, jurist vid Boverket.

Hem & Hyra har tittat närmare på några av de projekt som kommunen angett att Hyresbostäders pengar har gått till (se grafik). Vi har begärt fram redovisning och gått igenom alla fakturor samt även gjort besök ute på några av platserna.

Läs ocksåNorrköpings politiker gör miljonuttag trots miljardskulder

Enligt budgeten 2017 satsades exempelvis en miljon kronor på utemiljön vid LSS- och äldreboenden. När vi går igenom fakturorna i projektet hittar vi kostnader för flera konsultuppdrag. Över 50 000 kronor har lagts på landskapsarkitekter för att utforma en boulebana vid Strömbacken. Drygt 160 000 kronor har gått till en konsultfirma för att göra en inventering av utemiljöerna på LSS- och äldreboenden.

36 558 kronor. Nytt cykelställ och belysning vid Tallbackens förskola, Kimstad.

I budgeten 2018 satsades en halv miljon kronor på trafiksäkerhetsåtgärder. Enligt fakturorna har det gått till åtgärder vid sex kommunala skolor. Förutom ny belysning vid Kättingeskolan har till exempel Tallbackens förskola i Kimstad fått ett nytt cykelställ och belysning för cirka 36 000 kronor. I Krokek fick Uttersbergsskolan ett nytt stängsel för cirka 32 000 kronor för att hindra gång- och cykeltrafik.

— Det sattes upp för att barnen skulle gå rätt väg till skolgården och inte ut på personalparkeringen, förklarar rektorn Marie Johansson.

Annons
Läs ocksåNy satsning ska lyfta utsatta stadsdelar: "Det gäller att spräcka bubblorna"Två män står framför en byggnad i Klockaretorpet centrum.

En del av åtgärderna som kommunen gör delfinansieras med bland annat skattemedel. Men i de två projekt vi tittat på har Hyresbostäders pengar täckt hela satsningen.

Lars Stjernkvist, (S) kommunstyrelsens ordförande, ställer sig frågande till att det gjorts åtgärder vid skolor för bostadsbolagets pengar.

– Lagstiftningen är väldigt tydlig. Det som vi ska använda de här pengarna till, det är sånt som är kopplat till boendet och bostadsändamål. Om det skulle vara så att vi har med något projekt som inte stämmer med bostadsändamål då är det fel. Men det beror inte på att vi har tagit ut för mycket pengar för vi har andra projekt som uppfyller lagens krav.

53 466 kronor. Arkitektkostnader för boulebana vid Strömbackens äldreboende, Norrköping.

Enligt Stjernkvist behöver kommunen se över vad det är för investeringar som har skett.

– Det här måste i så fall kontrolleras grundligt. Handlar det om belysning som inte har någon koppling till bostadsändamål, inte ger någon trygghet för de boende i ett område, då är det fel.

Känner du att ni har god kontroll på vad pengarna används till?

Annons

– Jag känner mig fullständigt trygg med att vi inte tar ut mer än vad vi investerar i bostadsändamål. Skulle det vara så att det finns någon krona som du hittar som inte stämmer överens med lagstiftningen, då beror det inte på att vi tagit ut för mycket pengar. Utan då beror det på att redovisningen är felaktig, säger han.

Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande i Norrköping.

De 393 miljoner kronor som Norrköping tagit ut överstiger kostnaden för flera av Hyresbostäders senaste nybyggen. I till exempel Rambodal byggdes 56 hyreslägenheter för cirka 100 miljoner kronor med inflyttning 2018. I år färdigställdes 45 trygghetsbostäder i Kneippen för cirka 137 miljoner kronor. Uttagen motsvarar även vad bolaget lägger på underhåll under nästan fyra år.

Ett alternativ hade varit att låta bolaget behålla pengarna. Men Stjernkvist anser att det blir tydligare vad pengarna går till när kommunen tar ut dem.

– Den redovisning som vi har i budgeten är tydlig på det sättet att ändamålen är klart angivna. Jämfört med att Hyresbostäder allmänt investerar i något. Men finns det brister i det här så ska vi se till att bli ännu tydligare, säger Lars Stjernkvist.

Läs även: Miljonuttag trots miljardskulder

Läs också Hyresgäster tvingas flytta för ny bensinmack: "Jag fick total panik" Vann med löfte om nya billiga bostäder - sedan steg hyrorna med 50 procent Norrköpingshyror höjs med 5,3 procent: "Inget att bli lycklig över"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.