Annons

Helsingborgshems vinst högre än väntat

Helsingborg Ett varmt år betydde lägre kostnader för uppvärmning. Det är en av orsakerna till att Helsingborgshem gör en högre vinst 2019 än förutspått, enligt ett preliminärt bokslut. Men redan nu stå det klart att 25 miljoner kommer att lämna bostadsbolaget direkt.
Foto: Petra Martinsson/Creative Commons

Helsingborgshems vinst 2019 landar på 117 miljoner kronor, enligt ett preliminärt årsbokslut. Det är 23 miljoner högre än budget.

Enligt Helsingborgshems ekonomichef Magnus Jönsson är det framför allt några faktorer som påverkar vinsten positivt:

ANNONSRebeckas framgångsrika bytesresa – så lyckas du med din
  • Lägre fastighetskostnader, framförallt kopplade till lägre kostnader för uppvärmning.
  • Några framflyttade ombyggnadsprojekt, men även av återtag av tidigare gjorda nedskrivningar på fastigheter i bostadsområdet Närlunda. En nedskrivning handlar om att marknadsvärdet har förändrats.
  • En justering från budget är också rivningen av fastigheter på Drottninghög som till större del än uppskattat belastar resultatet 2020 i stället för 2019.

2019 var ett relativt varmt år och därmed blev det billigare än budgeterat med uppvärmningen. Enligt Magnus Jönsson är det svårt att förutspå kostnader som förknippas med vädret.
– När det gäller väder, vind och klimat får man göra antaganden. Det kan bli höststormar eller översvämningar och blir det en kall vinter så kan det handla om miljontals kronor.

De lägre uppvärmningskostnaderna landar enligt det preliminära bokslutet på 8 miljoner kronor. Magnus Jönsson vill dock inte lyfta fram några summor, för det handlar om många poster som är justerade, vissa med minus, andra med plus.

Av Helsingborgshems vinst försvinner direkt 25 miljoner kronor. Enligt nya ägardirektiv från förra året ”ska bolaget årligen planera för en värdeöverföring till Helsingborgs stad på 25 miljoner kronor.”

Annons
Läs ocksåSom en av de första i landet – hyresgästen Jan felanmäler via videosamtal

Vad betyder det för er?
– Vi planerar för en överföring på 25 miljoner kronor i enlighet med ägardirektivet och lämnar utrymme för det.

Under året har Helsingborgshem sålt en fastighet som gav en reavinst på 3 miljoner kronor.
Helsingborgshems äger cirka 12 000 lägenheter.

När Helsingborgs stads nya ägardirektiv blev kända förra året reagerade Hyresgästföreningen med ilska. Mer om det här: 25 miljoner plockas ut Helsingborgshem – årligen

Läs ocksåSå renoverades lokalen för 50 000 kronor - ljudisolering viktigt

Förra året reagerade också Hyresgästföreningen på fastighetsägarna vinster. I rapport redovisade de hur överskotten ökar hos fastighetsägarna trots att de påstår det motsatta. Inte minst i hyresförhandlingar. Mer om det här: Hyresgästföreningen synar spelet vid förhandlingsbordet

Helsingborgshems vinster

2019. 117 miljoner kronor enligt ett preliminärt bokslut. Under 2019 har Helsingborgs kommun beslutat att bostadsbolaget årligen ska föra över 25 miljoner kronor till kommunens kassa. Motiveringen är att pengarna ska bekosta en del av verksamheten för särskilda boenden, som LSS-boende för vuxna som behöver särskilda insatser. Det tillåts enligt lag.

Annons

2018. 142 miljoner kronor, eller 105 miljoner kronor exklusive en reavinst från en försäljning på 37 miljoner. Reavinsten fördes över till kommunkassan.

2017. 418 miljoner kronor eller 44 miljoner exklusive en reavinst från en fastighetsförsäljning på 374 miljoner. Kommunen plockade hela reavinsten.

 

Fakta: Så lyder Helsingborgshems nya ägardirektiv

Investeringsfinansiering av SoL-boenden, LSS-boenden eller särskilda boenden i staden

Under det närmaste decenniet kommer staden uppföra SoL-boenden, LSS-boenden eller särskilda boenden för över en halv miljard kronor. Lagstiftningen medger utdelning från kommunala fastighetsbolag till ägaren för att finansiera denna typ av boenden. I händelse av att bolaget avyttrar fastigheter med bokföringsmässig realisationsvinst kan utdelning komma att ske till staden i detta syfte.

Finansiering av verksamhet inom SoL-, LSS- och särskilda boenden i staden

Utifrån paragraf 5 punkt 1, lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska bolaget årligen planera för en värdeöverföring till Helsingborgs stad på 25 miljoner kronor.

Läs också Nya hyror för Helsingborgshems hyresgäster: "Det kommer att bli jättetufft" Parterna i Helsingborg hoppas på nya hyror innan jul – trots tidigare strandningar Nu slipper Maksym och Valentyna bo i chefens barack: ”Mycket bättre att ha ett eget boende”

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.