Annons

Högst elnätsavgift i Ale

Västra Götaland Aleborna betalar nästan dubbel så hög elnätsavgift som invånarna i Mölndal. Det framgår av årets upplaga av undersökningen Nils Holgersson. En undersökning som också visar på kraftiga prishöjningar det senaste året.
Av de 13 kommuner som ingår i Hyresgästföreningen region Västra Sveriges verksamhetsområde har Ale allra högst elnätsavgift. Aleborna får punga ut med 76,6 öre per kilowattimma, en höjning med drygt tre procent jämfört med förra året .
Det kan jämföras med regionens billigaste kommun Mölndal. Här betalar invånarna 46,5 öre per kilowattimma. Ändå har nätavgiften höjts med 7,2 procent sedan förra året.
Av undersökningen framgår också att ö- kommunerna Tjörn Orust och Öckerö har högre nätavgifter än mer tättbefolkade kommuner som Mölndal och Göteborg. Något som till stor del kan förklaras av geografin.
Årets Nils Holgersson visar också att nätavgifterna höjts kraftigt de senaste åren. Sett till hela Västra Götalands län har priserna i genomsnitt höjts med 8,7 procent på bara ett år och i Hallands län är höjningen under samma period 9,3 procent.
En del av förklaringen till de snabba prisökningarna är att många elnätsbolag investerat både i nya elmätare och i ökad säkerhet i själva näten. Men det är inte enda förklaringen menar Lennart Sjöstedt, bostadspolitisk sekreterare hos Hyresgästföreningen i Västra Sverige.
– Det här är en monopolverksamhet där den enskilda konsumenten inte har någon möjlighet att välja mellan olika leverantörer och då vore det rimligt att det fanns någon form av självkostnadstänkande.
– Men i stället handlar det om renodlade vinstintressen från statens och kommunernas sida,  vilket i slutändan drabbar såväl hyresgäster som andra kommuninvånare i form av så här kraftiga prishöjningar.
– Bara för att nätbolagen gör investeringar innebär inte det att priserna ska kunna stiga så här abrupt, de kostnaderna måste slås ut på sikt. Det finns en statlig tillsyn över detta men helt krasst måste man nog konstatera att den har misslyckats, säger Lennart Sjöstedt.
År 2012 träder en ny reglering av elnätsmarknaden i kraft som innebär att statliga Energimarknadsinspektionen ska förhandspröva elnätsbolagens prissättning innan de tillåts tillämpa den.
 

Annons
Fakta: i Västra Sverige


​ Så här mycket betalar du i elnätsavgift i Västra Sverige(årets avgifter inklusive moms räknat i öre per kilowattimma)
Mölndal 46,5Göteborg 49,1Partille 49,5Lerum 51,5Varberg 55,9Kungälv 59,0Härryda 67,8Stenungsund 68,7Kungsbacka 71,4Öckerö 72,1Tjörn 72,1Orust 74, 4Ale 76,6Nätavgiften är den avgift du betalar för att få tillgång till själva elnätet.

Detta är Nils Holgersson- undersökningen:
Ett flerbostadshus med 15 lägenheter ”flyttas” genom landets kommuner och kostnaderna för sophämtning, vatten, avlopp, el och fjärrvärme jämförs.Bakom undersökningen, som i år görs för femtonde gången, står Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och Sabo, de allmännyttiga bostadsbolagens organisation.
Källa: ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resor genom Sverige – en avgiftsstudie för 2010”

Läs också Rebeckas framgångsrika bytesresa – så lyckas du med din Hyresgästen stal el från tvättstugan – nu riskerar han att bli vräkt Virginia är expert på att spara el – här är hennes bästa tips Luftvärmepumpen sänker Bertils elnota - "Hoppas vi får ner kostnaden med tre fjärdedelar" Värden fixade inte uttaget – två år med elchocker för Carina Sladdar och slangar hänger kors och tvärs – anses vara säkert

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.