HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

”Inför tillfälliga kontrakt i allmännyttan”

Nyheter Minska "hyresregleringen" och inför tidsbegränsade hyreskontrakt i allmännyttan för att öka rörligheten på bostadsmarknaden. Det är två radikala idéer från långtidsutredningen.

På tisdagen lämades Långstidsutredningen 2015 sitt huvudbetänkande till regeringen. Den ska ge en samlad bild av den ekonomiska utvecklingen i Sverige på lång sikt och fungera som ett underlag för debatt och politik.

Utredningen pekar bland annat ut bostadsmarknaden som ett problemområde. Visserligen är svenska bostäder av bättre standard och trångboddheten är mindre än i EU generellt, men bostäderna finns på fel ställen och det är trögt att få till fler bostäder där de bäst behövs, konstaterar man.

Läs ocksåEfter Hem & Hyras granskning: Ministern lovar ändra lagenDet ska bli lättare för den som betalar ockerhyra i en bostadsrätt eller villa att kräva tillbaka sina pengar. Det vill justitieminister Morgan Johansson. Han vill också stärka besittningsskyddet för dessa andrahandshyresgäster, så att det blir svårare att bli uppsagd.

”Ur ett arbetsmarknadsperspektiv är den dåligt fungerande hyresmarknaden särskilt problematisk”, skriver utredarna. Medan hyresmarknaden underlättar rörlighet i övriga Europa är hyresgäster i Sverige mindre benägna att flytta av arbetsmarknadsskäl än de som äger sin bostad, enligt utredningen. Det gör att det är svårt att flytta till en ort där man kan få arbete. 

För att få bättre fart på rörligheten och gynna sysselsättningen och tillväxten nämner långtidsutredningen flera idéer.

”På orter med långa hyresköer skulle man kunna tänka sig regler för att tidsbegränsa boendetiden för enskilda hyresgäster, i syfte att möjliggöra för fler kommuninvånare ta del av de allmännyttiga bostäderna” är en skrivning, som sedan inte utvecklas närmare.

Läs ocksåRegeringen kartlägger hotellägenheter: ”otroligt välkommet första steg”Johan Danielsson, hotellägenheter, hotellifiering

En mindre reglerad hyressättning kan också stimulera nybyggnation och göra att bostadsbeståndet utnyttjas bättre, enligt utredningen.

Man vill också att skattesystemet, som i dag gynnar ägt boende framför hyrt, ses över, att kommunernas planmonopol reformeras och att byggpriserna hålls nere genom konkurrens och genom mer beständiga byggkrav.

Läs hela utredningen här.

Läs ocksåLagändring på gång: Kriminella hyresgäster ska lättare kunna vräkas
Läs också Kommunerna får ansvar för att fixa fram bostäder åt flyktingar Elpriserna: Göran blir utan regeringens stödpengar – får strömmen direkt från greven

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.