HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Ingen idé överklaga bostadsprojekt

Nyheter Kvinnor gör det lika ofta som män. Gemensamt är att de är plus femtio och ofta har hög utbildning. Men det det spelar ingen roll. De får nästan aldrig rätt.

Tiden från ritbordet till spaden i marken nämns ofta som ett av problemen när bostadsbristen ska byggas bort. I sitt examensarbete vid KTH i Stockholm har Gustaf Davidsson tittat på detaljplanerna för 292 byggprojekt i Stockholms län under år 2013. En detaljplan är en plan som anger vad marken ska användas till. Undersökningen omfattar såväl detaljplaner för bostäder som trafikbyggen som Förbifart Stockholm. En presentation av studien gjordes i dag under ett seminarium anordnat av Sveriges byggindustrier. 

När det gäller detaljplaner för nya bostäder så överklagades de i omkring hälften av fallen, vilket är oftare än för andra typer typ av projekt.
Överklaganden leder till att tänkta byggen stannar av. Hälften av alla 10 000 bostäder som berörs i studien har alltså bromsats upp. Endast en och en halv promille av överklagandena ledde till att planerna upphävdes.

Läs ocksåSjälvkörande bilar kan rädda klimatet – eller förstöra detsjälvkörande bilar

Tidsåtgången för ett överklagande var i genomsnitt drygt 10 månader, medianen låg på drygt ett halvår.
De som överklagar är i 80 procent av fallen privatpersoner. Det är lika många män som kvinnor, ofta har de har hög utbildning. Medelåldern låg på 54 år, att jämföra med att medelåldern hos befolkningen i länet är strax under 40 år.

Flest detaljplaner överklagades i Ekerö, Järfälla och Vallentuna. I Nynäshamn, Upplands-Bro, Salem och Södertälje överklagades inga detaljplaner alls under det undersökta året.

I den följande paneldiskussionen deltog representanter från fyra av riksdagspartierna. De tycktes någorlunda överens om att överklagandena och den tidsförspillan dessa innebär är ett bekymmer.

Läs ocksåTusentals gröna jobb skapar akut bostadsbrist och oro i Norrland

– Klart att det är kostnadsdrivande och ett problem, framför allt för mindre aktörer i byggbranschen, sa Caroline Szyber, Kristdemokraterna.

Folkbildning och dialog kring vad försenade eller indragna byggplaner innebär efterlystes. Nooshi Dadgostar från Vänsterpartiet konstaterade att det i stor utsträckning är vita rika akademiker som överklagar, men att folkbildning kan vara en del av lösningen.

– Exempelvis lyckades ju Jonas Nygren bli omvald som kommunalråd i Sundbyberg, trots att han såg till att det byggdes mycket, sa Nooshi Dadgostar.

Läs ocksåNästan varannan kommun har brist på särskilda bostäder
Fakta: Detaljplan

Med detaljplan bestämmer kommunen hur marken i kommunen får användas. En ny eller ändrad detaljplan krävs när till exempel en aktör vill bygga ett nytt bostadsområde eller när en privatperson vill bygga ett hus som ligger nära andra hus och påverkar omgivningen.

Den som berörs av en detaljplan, som till exempel grannar, har rätt att överklaga en antagen detaljplan.

Läs också Överhettat i Uppsala - allt fler hemlösa Norrlandskommuner behöver bygga 1000-tals lägenheter

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.