Annons

Kraftig ökning av nya hyresrätter

Stockholm Under mandatperioden har det byggts 73 procent fler hyresrätter i Stockholm. Men frågan är för vem det byggs. De senaste tre åren har snitthyran för en tvåa ökat till nästan tio tusen kronor.
Foto: Magnus Selander, Peter Knutson
Jan Valeskog, S och Joakim Larsson M är ansvariga för byggandet i Stockholm.

Hem & Hyra har kartlagt byggandet av hyresrätter i de tre storstäderna under åren 2014 -2017. I Stockholm har antalet inflyttningsklara hyresrätter ökat med 73 procent på tre år, från 1 426 till 2 469 stycken.

Men den nuvarande S-majoriteten i Stockholm kan inte ta åt sig äran för ökningen. De flesta lägenheter påbörjades när M-majoriteten bestämde.

ANNONSRebeckas framgångsrika bytesresa – så lyckas du med din

Jan Valeskog, stadsbyggnadsråd, (S), Stockholm och en av de som är ansvariga för byggandet i Stockholm, säger att det är mycket mer intressant att kolla hur många detaljplaner och markanvisningar som har skett under mandatperioden om man vill jämföra politikernas byggtakt.
– Det är ju detaljplaner och markanvisningar man kan påverka under en mandatperiod, man får inte färdigt några lägenheter på några år.

Hur ser det ut när det gäller detaljplaner och markanvisningar då?
– Vi ligger på rekordnivåer. Under 2015 – 2017 är 56 procent av bostäderna i detaljplaner hyresrätter

Målet att 50 procent av de påbörjade bostäderna ska vara hyresrätter nåddes inte 2017, kommentar?
– Det är gamla försyndelser i så fall, både vi och de borgerliga delar ansvaret för det som byggstartats de senaste åren.

Läs ocksåKraftigt ökad byggtakt i Göteborg – går om Stockholm

Snitthyran för en nybyggd tvåa har ökat från 9 169 i månaden år 2014 till 9 766 kronor 2017. Hur ser du på det?
– Det beror på en överhettad marknad som gör att byggkostnaderna är höga och därför välkomnar jag den avkylning vi ser nu. Det kommer att leda till lägre byggkostnader. Vi kommer också att bygga mer områden med billigare mark som Järva och Skärholmen.

Annons

Vilket ansvar har ni för att hyrorna har ökat?
– Vi har startat Stockholmshusen för att bygga billigare, subventionerar markhyran via tomträttsavgälden och har ordnat markanvisningstävling där den som kan bygga billigast vinner så vi har försökt hålla nere hyrorna.

Men det måste ju kännas lite besvärande att hyrorna har blivit högre under mandatperioden eller?
– Vi har gjort det vi kan och bidragit med tre saker för att försöka få ner hyrorna. Men byggkostnaderna är höga, inte minst markarbeten.

Läs ocksåGöteborg sämst på att bygga hyresrätter - igen

Ni har försökt få ner byggkostnaderna genom att bland annat lansera konceptet Stockholmshus, men det blir inga lägenheter klara under mandatperioden, kommentar?
– Förklaringen är att det är långa ledtider och tar lång tid att bygga.

M har kritiserat att inga hyresrätter i Stockholm har fått del av regeringens investeringsbidrag för hyresrätter. Skälet är att hyresnivåerna varit för höga. Men i mars ändrades systemet så att bidragsdelen höjdes samtidigt som lägenheter med högre hyra kan få bidrag.
– Vi ser också att marknaden kyls av vilket leder till lägre byggkostnader och vi har flera projekt där vi tror det går att söka investeringsstöd.

Joakim Larsson, oppositionsborgarråd, (M) med ansvar för bostadsfrågor, är nöjd över att byggandet har ökat med 73 procent under mandatperioden.
– Det är bra att de bostäder vi initierade färdigställs, säger han

S har höjt målet för hur många lägenheter de kommunala bolagen ska bygga, kommentar?
– Vi tycker det är onödigt att höja målet för de kommunala bolagen. Det kan tränga undan de många privata bolag som vill bygga och som ibland också bygger billigare bostäder än allmännyttan, säger han.

Annons

Vad anser du om satsningen på Stockholmshusen, som enligt S-majoriteten ska leda till lägre hyror?
– Vi har inte motsatt oss det, men utifrån de kalkyler vi har sett så ser det inte ut att bli billigare än om ett privat bolag hade byggt. Det skrämmer också iväg privata bolag när de kommunala upplevs ha en gräddfil.

Målet är att allt 50 procent av bostäderna som byggs ska vara hyresrätter. Men 2017 nåddes inte målet, kommentar?
– Jag vet inte vad det beror på. Men det kan bero på vilka projekt som byggs. I Hagastaden byggs till exempel många bostadsrätter då dessa ger mer exploateringsintäkter. Men målet är inte hugget i sten utan det viktigaste är att vi har ett jämt flöde av hyresrätter över tid.

Snitthyran för en nybyggd tvåa har ökat från 9 169 i månaden år 2014 till 9 766 kronor 2017. Vilket ansvar har ni för att hyrorna har ökat?
– Det är en missuppfattning att det går att bygga billigt, speciellt i en högkonjunktur. Lösningen är att hjälpa de som inte har råd med höga hyror ekonomiskt, säger han

S slår sig för bröstet och säger att de har tagit fram mycket fler detaljplaner och markanvisningar än ni. Vad säger du om det?
– Det är bra att de ökar takten men förarbetet till många detaljplaner sattes igång när vi satt vid makten. Vi har också varit överens om detta i stadsbyggnadsnämnden.

Läs också Tio års väntan på första lyan Göteborg sämst på att bygga hyresrätter Kort kö i Malmö - för folk med rätt plånbok

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.