Annons

Göteborg sämst på att bygga hyresrätter – igen

Göteborg Återigen är Göteborg sämst av landets tre storstäder på att bygga hyreslägenheter. Sett till antalet invånare byggs det flest hyresrätter i Malmö, precis som föregående år.
Hampus Magnusson (M), ordförande i byggnadsnämnden i Göteborg, och Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

I Göteborg byggdes endast 966 hyreslägenheter år 2018. Det är förvisso en rejäl ökning från föregående år, men det är fortfarande sämst av storstäderna, både när det gäller i absoluta tal och per 1 000 invånare. Det visar vår sammanställning, baserad på nya siffror från SCB.

Förra året kunde Hem & Hyra presentera unika siffror över bostadsbyggandet i de tre storstäderna, sett över den senaste mandatperioden.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Nu visar en jämförelse av SCB:s siffror att byggandet av hyreslägenheter ökat i alla storstäder sedan 2017:

  • I Stockholm byggdes det 2 142 hyreslägenheter år 2018. År 2017 var siffran 1 957.
  • I Malmö byggdes det 1 636 hyreslägenheter år 2018, en ökning från 1 244 år 2017.
  • I Göteborg ökade byggande från 358 hyreslägenheter 2017 till 966 år 2018.

Per 1 000 invånare byggs det återigen allra mest i Malmö. Med 4,8 nya hyreslägenheter per 1 000 invånare står staden ut jämfört med de andra städerna. I Göteborg byggdes till exempel endast 1,7 hyreslägenheter per 1 000 invånare. I Stockholm var motsvarande siffra 2,2 lägenheter.

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

En majoritet av det totala antalet bostäder som byggs i Malmö är dessutom hyreslägenheter. En medveten satsning, enligt Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande. Bland annat har mark subventionerats till den som byggt hyresrätter.

– Jag vet inte hur det ser ut i Göteborg och i Stockholm men vi har haft ett högt tryck på framför allt hyreslägenheter och vi har försökt tillfredsställa det. Det finns en efterfrågan på hyresrätter ute på marknaden och jag ser en logik i man faktiskt tillgodoser det behovet. Vi har uppmuntrat byggandet av hyresrätter men vi behöver bostadsrätter också, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Annons

Ett skäl till att det byggts mycket hyresrätter i Malmö de senaste åren hänger ihop med tuffare krav på kommunens eget bostadsbolag MKB.

– Vår allmännytta har byggt mycket och hänger ihop med direkta krav från kommunen att de ska göra det. De har byggt på olika håll i staden och när de bygger kan det trigga andra att också bygga i samma område, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Läs ocksåGöteborg sämst på att bygga hyresrätter
Hampus Magnusson (M), kommunalråd med ansvar för stadsutveckling i Göteborg, och ordförande i byggnadsnämnden.

Hampus Magnusson (M) är kommunalråd med ansvar för stadsutveckling i Göteborg, och ordförande i byggnadsnämnden.

Han pekar på att Göteborg redan har en högre andel hyresrätter i sitt totala bostadsbestånd än de två andra storstäderna.

– Men det är också så att vi haft ett väldigt låg byggtakt under många år. Bland annat för att det varit dålig samordning mellan de olika förvaltningarna. Ett annat problem är att man inte alltid haft med ekonomin i beräkningen från början, säger Hampus Magnusson.

Läs ocksåKort kö i Malmö - för folk med rätt plånbok

Enligt honom håller detta på att förändras nu. De olika kommunala kontoren kommunicerar på ett helt annat sätt idag, menar Magnusson.

Annons

– De lever inte i sina egna boxar som tidigare. Vi växlar upp byggtakten kraftigt och jag kan lova att det kommer att byggas fler hyresrätter de närmaste åren. Men vi behöver en hel flora av olika typer av bostäder. Framför allt råder det stor brist på småhus, det har fått barnfamiljer att fly stan i många år. Ökar det totala utbudet kan man skapa flyttkedjor och frigöra fler bostäder, även hyresrätter, säger Hampus Magnusson.

Dennis Wedin (M), bostadsborgarråd i Stockholm.

Dennis Wedin (M), bostadsborgarråd i Stockholm, berättar att målet är att bygga 5 000 hyresrätter per år. En bra bit från förra årets lite över två tusen.

– Det är ett högt uppsatt mål men vi jobbar för att nå det. Målet är att de kommunala bolagen ska bygga 1 500 – 2 000 hyresrätter per år, säger han.

Fakta: Andel nybyggda hyreslägenheter av det totala byggandet 2018
Stockholm 39%
Göteborg 35%
Malmö 56%
Hela landet 52%
Fakta: Antal nybyggda hyreslägenheter per 1 000 invånare år 2018
Stockholm 2,2
Göteborg 1,7
Malmö 4,8
Fakta: Så mycket växte storstäderna 2018
Ökning 2018 Totalt antal invånare
Stockholm 12 393 961 609
Göteborg 7 829 571 153
Malmö 5 680 338 582
Fakta: Siffrorna i granskningarna

Siffrorna i den här artikeln kommer från SCB och rör enbart nybyggnation.

I granskningen Hem & Hyra gjorde 2018 använde vi uppgifter från städernas fastighetskontor.

Då ingick även ombyggnation av lokaler och vindar som skapar nya hyresrätter.

Därför ser siffrorna något olika ut. Men jämförelsen mellan de tre storstäderna är konsekvent.

Läs också Flyttkedjor når inte fram till låginkomsttagare Tio års väntan på första lyan Kommunens känga till regeringen: ”Orimligt att bli lämnad så ensam”

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.