HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Kritik mot Chalmers renoveringsstudie

Göteborg Sociologiprofessor Håkan Thörn kritiserar Chalmers pilotstudie av varför människor flyttar vid renovering. Rapporten kommer för tidigt och är gjord på alldeles för litet underlag för att ha något värde, anser Thörn.
Foto: Johan Wingborg
”Det finns två stora problem med förstudien. Dels är underlaget för litet, dels har man inte gjort någon bortfallsanalys”, säger Håkan Thörn, professor i sociologi vid Göteborgs Universitet.

LÄS MER: Paula Femenias svarar på kritiken: ”Rapporten behandlar vad vi ser hittills”

Hem & Hyra berättade förra veckan om den studie som inletts vid Chalmers institution för arkitektur. Forskningsprojektet går ut på att intervjua människor som flyttar i samband med renoveringar hos Göteborgs kommunala bostadsbolag.

Läs ocksåNu renoveras de förfallna husen – men hyresgästen Filip har kluvna känslor

Hela studien ska pågå under tre år och ambitionen är att försöka intervjua alla som flyttar från minst ett 40-tal olika renoveringar. Även kvarboende och nyinflyttade efter renoveringarna ska tillfrågas genom enkäter.

Projektet har pågått i ett år, men redan nu har forskningsteamet publicerat en förstudie. Den baseras på det material som fanns färdigt i våras, 34 intervjuer med avflyttare och 113 enkätsvar.

Paula Femenias är docent i arkitektur och leder projektet.

Läs ocksåRegnvatten i Kerstins spisfläkt – fick vänta flera år på nytt tak

– Det vi kan se hittills är att förvånansvärt få flyttar på grund av själva renoveringsarbetet eller en förväntad hyreshöjning. Det är bara omkring en fjärdedel som uppger det. De flesta flyttar av helt andra, privata orsaker, säger Paula Femenias i Hem & Hyras intervju.

Men Håkan Thörn, professor i sociologi och själv aktiv i forskning om renoveringar av miljonprogrammet, är kritisk till slutsatserna.

Underlaget är för litet för att göra generaliseringar utifrån, vilket också står i rapportens sammanfattning. Håkan Thörn anser att både forskarteamet och Paula Femenias ändå drar sådana slutsatser, både i rapporten och i intervjun med Hem & Hyra.

Läs ocksåBostadsbrist i grannkommunerna - men här kan hyreshus rivas

– Det finns två stora problem med den här förstudien. Dels är underlaget för litet, dels har man inte gjort någon bortfallsanalys. Hälften av intervjupersonerna har inte velat ställa upp. Vi vet att de människor som tenderar att inte svara i högre grad är fattiga och har litet kulturellt och språkligt kapital. Det finns en stor chans att de som valt att inte ställa upp är just de som tvingats flytta, säger Håkan Thörn.

Han önskar också att resultaten från intervjuerna på ett tydligare sätt jämförts med annan forskning.

Enligt Thörn borde de stora statistiska undersökningar som Boverket och Hyresgästföreningen gjort lyftas tydligare, liksom den forskning kring renovräkning som gjorts i Uppsala.

Slutligen är han kritisk till den inställning han tycker sig ana till fenomenet renovräkning i sig.

– Jag tycker att Paula Femenias viftar bort den forskning som redan finns och bagatelliserar ett allvarligt samhällsproblem. Jag tror att den verkliga siffran över hur många som tvingas flytta är högre. Men även om det skulle vara så att det rörde sig om 25 procent, så är det allvarligt. Det här handlar om de allra fattigaste i samhället, grupper som är särskilt utsatta, säger Håkan Thörn.

Samtidigt vill han inte avfärda den kommande stora studien.

– Jag tycker studien verkar intressant och skulle kunna bli ett bra komplement. Men jag är förvånad över att de går ut med något så här tidigt. Jag ser fram emot en mer fullödig rapport, säger Håkan Thörn.

Är det ett problem för dig att Framtidenkoncernen finansierar Chalmers projekt?

– Det är inte något principiellt problem. Men uppdragsforskning innebär att uppdragsgivarens kunskapsintresse styr forskningen, står för problemformuleringen, och ibland även tillhandahåller data. Det måste forskaren vara öppen med.

Du själv och flera forskare du samarbetar med är samtidigt själva bostadsaktivister. Kan det vara ett problem för er forskning?

– Man får alltid se till resultatet, oavsett om man gör något på grund av ett uppdrag eller ett starkt engagemang. Alla forskare har en utgångspunkt. Sedan får andra bedöma i vilken mån forskaren har låtit sitt arbete styras av förväntningar från olika parter. Det är alltid viktigt med transparens och kritisk distans.

LÄS MER:

Paula Femenias svarar på kritiken: ”Rapporten behandlar vad vi ser hittills”

Läs också Hyresgäster protesterade – men Halmstadvärden får renovera Cirkus satte färg på miljonprogramsområdet - nu får renoveringen pris

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.