Annons

Kritik mot hyresgästutredningen: ”Inte tillräckligt”

Nyheter Hyresgäster föreslås få större inflytande när lägenheten och hyreshuset ska renoveras. Men förslaget får kritik för att inte gå långt nog: “Vi tror inte att dessa förslag kommer att visa sig tillräckliga.”
Foto: Pixabay / Montage

Den pågående hyresgästutredningen, som Hem & Hyra skrivit om tidigare, har nu varit ute på remiss. En del av utredningen som flera instanser haft synpunkter på är hyresgästers inflytande vid renoveringsarbeten. Det visar remissvar som Hem & Hyra gått igenom.

I utredningen finns ett antal förslag som syftar till att öka hyresgästers inflytande. Hyresvärdarnas organisationer menar att inflytandet blir för stort. Men bland annat Chalmers tekniska högskola är av helt motsatt åsikt. Förändringarna är inte tillräckliga, står det i deras remissvar:

ANNONSSmarta tips för att hyra ut din bostad enklare

“Hyresgästutredningen tror att dessa förslag kommer att innebära att hyresgäster vinner i Hyresnämnden betydligt oftare än nu (cirka 1 procent vinner idag). Vi tror dock att dessa förslag inte kommer att visa sig tillräckliga för att förhindra att någon människa ska tvingas flytta från sin hyresrätt på grund av renovering. Att ingen människa tvingas flytta på grund av renovering av ens hem är ju något som många numera verkar vara överens om.”

Även Pensionärernas riksorganisation, PRO, är inne på samma linje. De har ett antal förslag på hur skrivelsen bör förändras och skriver i sitt remissvar:

Annons

“Sammanfattningsvis tror PRO att hyresgästernas ställning kan komma att stärkas med förslagen, men att det inte kommer att vara tillräckligt för att Sverige ska uppfylla den europeiska sociala stadgan artikel 31 punkt 3 att vidta åtgärder som syftar till att göra bostäder ekonomiskt tillgängliga för personer som saknar tillräckliga medel.”

Läs ocksåUtredning föreslår mer inflytande för hyresgäster

Förvaltningsmyndigheten Statskontoret, som ligger under Finansdepartementet, säger helt och hållet nej till denna del av hyresgästutredningen, och menar att den inte är tillräckligt tydlig:

“Statskontoret avstyrker de förslag som rör hyresgästinflytande vid renoveringar och ombyggnad. Det är visserligen positivt att hyreslagen förtydligas i dessa delar, men underlaget behöver utvecklas innan regeringen lägger fram ett förslag på lagändring”.

Annons

Delen om hyresgästers inflytande vid renoveringar är en omstridd punkt och har tidigare fått kritik från fasighetsvärdar som menar att förändringarna skulle försvåra renoveringsarbete. Den ståndpunkten återspeglas även i Fastighetsägarnas remissvar, som går ut på att hyresgäster riskerar få alldeles för stort inflytande. Däremot har Hyresgästföreningen varit positiv till förslagen i utredningen.

Läs ocksåVärdarna starkt kritiska till Hyresgästutredningen

I Göteborg blossade en politisk strid upp kring denna fråga, men bara förra veckan stod det klart att kommunen godkänner förslaget.

Fakta: Det här säger hyresgästutredningen om inflytande vid renovering

Utredningen: “Stärkt ställning för hyresgäster” (SOU 2017:33) lämnades över till regeringen i april i år.

Del 4 i utredningen behandlar ”Hyresgästinflytande vid förbättrings- och ändringsarbete”. Det är i denna del som ett antal förslag presenteras. Bland annat:

Skärpt krav på innehållet i meddelande om ombyggnation. Ett krav på innehållet i meddelandet om ombyggnation införs. Där ska exempelvis den framtida hyran framgå.

Förlängd tidsfrist för hänskjutande till hyresnämnden. Tidpunkten för när en hyresvärd får ansöka om tillstånd hos hyresnämnden flyttas fram från två månader till tre. En så- dan ansökan kan lämnas in tidigast tre månader efter att hyresgästen fått information om åtgärden.

Skälighetsbedömningen vid prövning om tillstånd till åtgärder. Hyresnämnden ska i dag lämna tillstånd till ansökan om att utföra åtgärderna om hyresvärden har ett beaktansvärt intresse av att åtgärden genomförs och att det inte är oskäligt mot hyresgästen att den genomförs. Utredningen föreslår att inte är oskäligt byts ut till är skäligt.

Utökad trappningsregel. Tiden för när hyran ska betalas med lägre belopp ska bestämmas med hänsyn till hyreshöjningens storlek, oavsett anledning till hyreshöjningen. Den skäliga tiden får högst vara tio år.

Hela utredningen hittar du här.

Läs också Nya regler kan leda till färre renoveringar Dramatik när Göteborgs stad sade ja till Hyresgästutredningen Fiasko för hyresgästutredningen – ingen proposition före valet

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.