Annons

Lagändring kan ge marknadshyror

Nyheter ​En förändring i kommunallagen kan i förlängningen ge marknadshyror, fruktar Hyresgästföreningen. I morgon röstar riksdagen med största säkerhet igenom förslaget.

​Förslaget innebär en lagändring så att verksamhet som drivs på affärsmässig grund, exempelvis turismsatsningar, kollektivtrafik och uthyrning av lokaler ska undantas från självkostnadsprincipen och kommunallagens förbud att driva verksamhet med ekonomisk vinst som främsta syfte. Kommunala bostadsbolags uthyrning av lägenheter omfattas inte av det lagförslag som klubbas igenom på onsdag. De kommer att behandlas i samma proposition som Michaël Kochs utredning om allmännyttans framtid. Däremot påverkas bostadsbolagens uthyrning av lokaler.

Annons
– Det finns en logik i farhågorna. Det är inte osannolikt att bostäder även kan komma att omfattas av samma regelverk när propositionen om allmännyttans framtid läggs fram, säger Olle Lundin, docent i förvaltningsrätt på Uppsala universitet. 
Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman tillhör dem som är oroliga för att förändringen i kommunallagen i förlängningen kan innebära marknadshyror.
– Om samma resonemang återkommer när de kommunala bostadsbolagens framtid ska behandlas kommer det i praktiken att innebära marknadshyror.
Sveriges kommuner och landsting är kritiska och har skrivit till konstitutionsutskottet om att förslaget innebär en ny syn på kommunal näringsverksamhet. Även de kommunala bostadsföretagens organisation Sabo, ställer sig frågande till regeringens förslag.
– Vi reagerar på att man gör ett undantag från förbud att driva kommunal verksamhet i vinstsyfte. Det kan innebära att de allmännyttiga bostadsbolagen kommer få samma avkastningskrav på sig som en motsvarande privat fastighetsägare, om lagen ändras även för uthyrning av lägenheter, säger Jörgen Mark-Nielsen, utredningschef på Sabo. 
 
Den politiska ledningen för finansdepartementet befinner sig på planeringsmöte. Bostadsminister Mats Odell (KD) har tidigare sagt att hyreslagen reglerar hyrorna och inte av den nu aktuella propositionen. Dock ägnar sig kommunala bostadsföretag åt näringsverksamhet och kan påverkas av propositionen. 
– Alla politiska signaler pekar på att allmännyttans hyresledande roll kommer att försvinna. Även om nuvarande hyreslagstiftning skulle finnas kvar, kommer Hyresgästföreningen att få hyresförhandla med kommunala bostadsbolag som inte kommer att verka enligt självkostnadsprincipen. Den första frågan kommer att vara hur mycket vinst som bostadsbolaget ska generera, säger Barbro Engman.
 

Annons
Läs också Guide till hemförsäkringar Striden inte över – dragkampen om ombildningar väcker oro och hopp i Göteborg Granskning: Två av tre studenter missar bostadsbidraget – "nästan 10 000 kronor på ett år" Allmännyttan töms på miljarder – så svarar politikerna Kärleken förde Sven Wollter till en hyresrätt i Luleå M erbjuder 20 000 hyresgäster att köpa sin hyresrätt

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.