HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Tid för sommarläger på Solgården

Vänersborg Nu drar Hyresgästföreningens sommarläger på Solgården utanför Vänersborg igång. Nytt för i år är att hela fa­miljer är väl­kom­na.
Foto: Karin Gistedt
Hamidiah Ahmed och Dilara Savas Canver från Trollhättan var två av fjolårets lägerdeltagare på Solgården. (Arkivbild)

För andra året ordnar Hyresgästföreningen i region BohusÄlvsborg-Skaraborg sommarläger på föreningens kursgård Solgården, vid Vänern strax utanför Vänersborg. Tommy Hallenberg är biträdande regionchef och den som  ansvarar för lägren.

Var­för bjuder Hyres­gäst­fö­re­nin­gen in till som­mar­lä­ger?
– För att det finns många hy­res­gäster som inte har möj­lig­het att hitta på ro­liga saker på som­mar­lovet. Barn­fa­miljer som inte lämnar sina bo­stads­om­rå­den, säger Tommy Hallenberg.

Läs ocksåCorona stoppar sommarens familjeläger på Solgården
Tommy Hallenberg.

I fjol var det ung­doms­lä­ger. I år fa­milje­lä­ger. Var­för?
– Ge­nom att bjuda in hela fa­miljer får vi även chans att möta för­äl­drarna. Dess­utom krävs det inte lika myc­ket
per­son­al när för­äl­drarna finns på plats för att hjälpa till.

Vem är väl­kom­men?
– Vi har tecknat överenskommelser med sex bo­stads­bo­lag i re­gi­onen. De hjälper oss hitta fa­miljer. I år kommer de från Falköping, Troll­hät­tan, Gull­spång, Vä­ners­borg, Bo­rås och Ma­rie­stad i region BohusÄlvsoborg-Skaraborg. Därutöver blir det en lägervecka då Jönköpingsbostadsbolaget Vätterhem från vår grannregion Sydost skickar familjer samt en vecka då medlemmar i Hyresgästföreningen, oavsett bostadsbolag, får vara med. Därmed fyller vi sju lägerveckor.

Vad händer på lä­gret?
– För­ut­om lek och bad kommer vi att ordna work­shops på te­mat ”Så vill jag lyfta mitt bo­stads­om­rå­de”. Ak­ti­vi­teterna leds av fri­tids­le­da­re och ung­doms­le­da­re. Ung­doms­le­da­re som ut­bildats av Hyres­gäst­fö­re­nin­gen på just Sol­går­den, säger Tommy Hallenberg.

Läs ocksåNu rustas Solgården inför sommaren

 

 

Läs också Flytt till nytt regionkontor i Vänersborg Hyresgästföreningen kan lämna Tuppen i Vänersborg Unga ingripare ska ge trygghet i boendet

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.