Annons

Laglig vinstutdelning i Växjö

Växjö ​Växjö kommun väljer att följa lagen när det gäller vinstutdelningen från de kommunala bostadsbolagen, visar årsredovisningen för Hyresbostäder i Växjö 2010. Annat var det förra året.

När Hem & Hyra granskade vinstutdelningarna hos Växjö kommuns tre bostadsbolag i årsredovisningarna för 2009 visade det sig att kommunen tog ut en alldeles för hög utdelning, dessutom olaglig, enligt lagen för vinstutdelning hos kommunala bostadsbolag.

I årsredovisningen för 2010 har kommunen valt att följa lagen

ANNONSSmarta tips för att hyra ut din bostad enklare

Hyresbostäder visar ett resultat på 17,5 miljoner kronor 2010 (-981 000 kronor). Att vinsten blev så pass hög jämfört med året innan härrör från en fastighetsförsäljning under 2010.

Vinsten innebär att kommunen, genom koncernbolaget VKAB, har rätt att ta vinstutdelning på sitt insatta aktiekapital. Summan VKAB kan ta ut är omkring 264 000 kronor. Precis den summa som kommer att tas.

Det är en väsentlig skillnad mot tidigare år där Hyresbostäder fått ge över 2 miljoner kronor i avkastning. Förra året visades ett förlustresultat och ändå tog kommunen vinstudelning på 2,2 miljoner kronor.

Läs ocksåKommunen vill ta rekordsumma från allmännyttan – ”de vill täcka upp för dåliga affärer”

– Nu tar vi tar ut 264 000 kronor från Hyresbostäder och vi har följt gällande lagstiftning på pricken när det gäller samtliga tre bostadsbolag. Kommunen vill ändå få in lika mycket pengar och det har inneburit att vi fått fördela kostnaderna på de andra bolagen i koncernen så rättvist som möjligt. Men för bostadsbolagen handlar det om 5–6 miljoner kronor i lägre utdelning, säger Lars Sjökvist, vice vd för VKAB.

Annons

Från och med i år har lagen om utdelning från kommunala bostadsbolag skärpts så att all värdeöverföring ska räknas som vinstutdelning, även koncernbidrag.

– Det rådde en viss oklarhet tidigare nu gör det inte det utan det är mera tydligt och vi följer naturligtvis lagstiftningen, säger Lars Sjökvist.

Läs ocksåCoronakrisen anges som skäl för utdelning från allmännyttan

En annan sak som noteras i årsredovisningen är att Hyresbostäder inte tagit någon nyupplåning genom koncernbolaget. ”På grund av försämrade villkor på koncernkonto har under året tidigare utnyttjad limit konverteras till extern upplåning.” Från att ha utnyttjat den interna krediten på koncernkontot med drygt 262 miljoner kronor 2009, utnyttjades den med 91 miljoner kronor 2010.

Det förklarar Lars Sjökvist så här:

– Det har alltid varit fördelaktigt att nyttja koncernkontot men nu har vi uppmanat våra bolag att nyttja utanför i stället. Det är bättre ränta helt enkelt. Det har med finanskrisen att göra. Vi har vårt koncernkonto hos Swedbank och de har varit tvungna att höja sin ränta.

Annons

I övrigt så visar årsredovisningen att Hyresbostäder följer sin budget, förutom att vintern fick driftskostnaderna att dra iväg med omkring 9 miljoner kronor.

– Det blev en dramatisk ökning, det gäller både snöröjningen och uppvärmningskostnaderna, konstaterar Kenneth Faaborg, vd för Hyresbostäder.

Däremot så har underhållet gått ned och det förklaras i att insatserna med stambyten på Höstvägen pågick hela 2009 och avslutades i juni 2010. Det kan även nämnas att personalen blivit friskare 2010 jämfört med 2009. Sjukfrånvaron för personalen har minskat från nästan 5 procent av den totala arbetstiden ned till 3,1 procent.

Bolagets soliditet ökade drygt 1 procent och ligger på 14,4 procent. Resultatet efter finansiella poster landade på 27,5 miljoner kronor och resultatet blev alltså 17,5 miljoner kronor.

Hyresbostäder förvaltar över 5 000 lägenheter i Växjö. Bolagen som finns inom VKAB är de tre bostadsbolagen Hyresbostäder, Växjöhem och Vidingehem samt bolagen Växjö energi, Växjö fastighetsförvaltning och Videum.

Läs också Säljer Leos hus och lägger vinst på skolor - "Borde gå på skatten" Så plockar kommuner ut miljarder ur allmännyttan 20 miljoner kronor på väg från Förbo till ägarna

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.