Annons

LKAB mjölkar hyresgäster på pengar

Malmfälten LKAB mjölkar dotterbolaget LKAB Fastigheter på vinsterna. De senaste fem åren har 17 miljoner betalats ut till gruvbolaget i aktieutdelning.

Det är inte bara genom sitt arbete som LKAB:s anställda bidrar till gruvbolagets vinst. Det gör de även med hyrorna. I alla fall om de bor hos bolagets bostadsbolag LKAB Fastigheter. LKAB Fastigheter är ett välmående bolag. Vinsterna är så stora att man varje år ger moderbolaget, gruvjätten LKAB, en aktieutdelning.

De senaste fem åren har 17 miljoner kronor gått från bostadsbolaget till gruvbolaget i aktieutdelning.

ANNONSFörsäkringsguiden.se: Din jämförelsetjänst för försäkringar

I årsredovisningen för LKAB Fastigheter 2011 finns följande förklaring till aktieutdelningen:

”Företagsledningen planerar inga väsentliga förändringar av befintlig verksamhet så som väsentliga investeringar, försäljningar eller avveckling.”

Detta i ett läge då stora delar av LKAB Fastigheters lägenheter befinner sig, eller kommer att befinna sig, inom rasriskområdena både i Malmberget och Kiruna.

Läs ocksåLKAB bygger 5000 nya skyddsrumsplatser i Kiruna

Det finns ett stort behov av att bygga nytt och samtidigt ett problem med att hyrorna för det nybyggda skjuter i höjden. Varför det statligt ägda LKAB då väljer att mjölka bostadsbolaget på pengar kan man undra. LKAB Fastigheters vd, Siv Aidanpää Edlert, säger till Hem & Hyra att frågan om aktieutdelningen är en fråga som bostadsbolagets styrelse och moderbolaget måste svara på.

Efter flera påringningar, lämnade meddelanden och mejl svarar LKAB på våra frågor genom informationschef Anders Lindberg.

Vad är anledningen till att LKAB tar ut en aktieutdelning från fastighetsbolaget?

Annons
Läs ocksåFem kulturbyggnader med bostäder ska flyttas

– LKAB och LKAB Fastigheter är affärsdrivande företag på konkurrensutsatta marknader. I resultatet för LKAB Fastigheter ingår utöver privata hyresfastigheter även hotellverksamhet, uthyrning av kommersiella lokaler, intäkter för resurser som erbjudits samhällsomvandlingsavdelningen och projektavdelningen på LKAB, tjänster för kommunalteknik och flera andra verksamheter, skriver Anders Lindberg i ett mejl.

Hur motiverar ni aktieutdelningen?

– Att ett välskött aktiebolag gör en utdelning till ägaren när man har ett positivt resultat är normalt.

Finns det något ägardirektiv från staten som styr detta?

– Ägardirektiven på hela LKAB-koncernen är att utdelningen på lång sikt ska utgöra 30-50 procent av resultatet över en konjunkturcykel.

Återinvesterar LKAB några pengar i fastighetsbolaget?

– Ja, alla fastigheter ägs av moderbolaget LKAB. För närvarande finns planer på nybyggnation av över 400 nya bostäder i Malmfälten, skriver Anders Lindberg, informationschef på LKAB.

Annons

Lindberg påpekar även att LKAB Fastigheters hyreshus är välskötta och att kundnöjdheten är stor.

Sten Fors, hyresförhandlare på Hyresgästföreningen, tycker att både vinsten och aktieutdelningen är ett tecken på att LKAB Fastigheter tar ut för hög hyra.

– Självklart kan det ses som stötande, men så här gör alla privata fastighetsägare. Det är en lönsam bransch och inte mycket att göra något åt annat än att försöka bilda opinion.

De senaste fem åren har LKAB Fastigheter gått med 62,5 miljoner kronor i vinst. Under samma period har hyran för en normaltrea hos bolaget höjts med drygt 500 kronor i månaden.

År Vinst*  Aktieutdelning till LKAB Hyreshöjning Kiruna** Hyreshöjning M-berget**
2007 13,9 milj kr 3 milj kr 87 kr/mån 81 kr/mån
2008 12 milj kr 5 milj kr 118 kr/mån 156 kr/mån
2009 15,4 milj kr 5 milj kr 145 kr/mån 100 kr/mån
2010 9,4 milj kr ingen utdelning 92 kr/mån 48 kr/mån
2011 11,8 milj kr 4 milj kr 122 kr/mån 124 kr/mån
Totalt 62,5 milj kr 17 milj kr 555 kr/mån 509 kr/mån

*Resultat efter finansiella poster.

**Hyreshöjningen för en normaltrea på 75 kvadratmeter.

Fakta: LKAB Fastigheter

LKAB Fastigheter är ett helägt dotterbolag till LKAB som ägs till 100 procent av staten.

LKAB Fastigheter förvaltar 2 170 lägenheter i Kiruna, Malmberget, Koskullskulle och Luleå.

Bolagets syfte är att i första hand tillhandahålla lägenheter till LKAB:s anställda.

Läs också Tusentals gröna jobb skapar akut bostadsbrist och oro i Norrland Jättesatsning kräver snabbt bostadsbyggande Efter pappans död får Daniel inte bo kvar i gemensamma lägenheten

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.