Annons

Miljonregn ska snabba på byggprocess

Nyheter Länsstyrelserna har kritiserats för långa handläggningstider tid när beslut om bygglov och detaljplaner överklagas. Pengar och hårda krav ska lösa problemet.

379 dagar var den genomsnittliga handläggningstiden för ett överklagande av ett bygglovsärende i Västmanland under 2011.

I Dalarna tog samma procedur däremot bara 48 dagar.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Nu vill regeringen minska variationen mellan länen och korta ned handläggningstiderna generellt. Den tidigare långsamma processen har enligt regeringen lett till att byggen ofta drar ut flera år på tiden.

Flera av länsstyrelserna meddelade att resursbrist till stor del låg bakom de långa väntetiderna. Därför ska dessa få 30 miljoner kronor mer under åren 2013-2016.

Annons

Även mark- och miljödomstolarna ska få 10 miljoner kronor mer under de närmaste två åren. Men med de nya pengarna kommer också tuffare krav.

Läs ocksåGrannen rökte – kvinnan deponerade hyran: "Stridsåtgärd eller för att trakassera"

Regeringen delar upp ärenden som överklagas enligt plan- och bygglagen  i två kategorier. Planer avser detaljplaner och områdesbestämmelser. Lov innefattar bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked.

Från och med 2013 ska 75 procent av alla planer handläggas på tre månader. För lov gäller fyra månader. 90 procent av alla ärenden ska handläggas inom fem respektive sex månader.

– I dag kan det ta upp till tio år från det att ett bygge börjar planeras till dess att spaden sätts i marken, och det är helt orimligt. Vi behöver bygga mer och snabbare i Sverige, och då är en viktig pusselbit att komma tillrätta med de långa handläggningsprocesserna, kommenterade bostadsminister Stefan Attefall.

Annons
Läs ocksåGränbybor hotades med uppsägning för sina uteplatser – hyresgästen Fatma: "Kränkande"Uteplatser i Gränby, Uppsala. Hyresgäster hotas med vräkning för partytält, staket, gammalt ogräs m m. Fatma Abu Sultan i halvfigur vänd något åt vänster framför några uteplatser, en rosa husfasad och en cykel- och gångväg omgiven av grönska.

Handläggningstid, antal dagar, i respektive län under 2011.

Län Handläggningstid ”Planer” Handläggningstid ”Lov”
Jämtland 221 110
Västernorrland 80 82
Gävleborg 92 87,5
Dalarna 29 48
Västmanland 50 379
Örebro 103 201
Värmland 68 145
Västra Götaland 211 359
Halland 55 145
Skåne 84 198
Bleking 74 49
Gotland 250 204
Kalmar 74 189
Kronoberg 76 128
Jönköping 99 128
Östergötland 134 197
Södermaland 43 135
Uppsala 74 72
Norrbotten 144 327
Västerbotten 34 48
Stockholm 68 326

Läs också Striden om Robert Dicksons hyror fortsätter – länsstyrelsen överklagar Ny dom: Robert Dickson behöver inte sänka hyrorna De flyr missionshuset i Fritsla - "Lyhört, bullrigt och kallt"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.