Annons

MKB vägrar stötta skandalförening: ”Ingår inte i vårt uppdrag”

Malmö Hyresgästföreningen vill att den misskötta bostadsrättsföreningen 5:an på Rosengård ska tvångsförvaltas och har gått till domstol. Men vem ska ta över ansvaret för huset och hyresgästerna som bor där? Det kommunala bostadsbolaget MKB vägrar. "Jag tycker att staden ska ta ansvar", säger Hyresgästföreningens jurist Josephine Stensson.
Margareta Söderström, kommunikationschef på MKB.
Foto: MKB/Anders Paulsson
Margaretha Söderström, kommunikationschef på MKB.

Den som kräver en tvångsförvaltning av ett vanskött hus ska föreslå en alternativ förvaltare. Men Hyresgästföreningen har gått bet. Ingen vill ställa upp när det gäller bostadsrättsföreningen 5:an och dess hyresgäster på Rosengård i Malmö. Inte heller det kommunala bostadsbolaget MKB som har fått frågan. Bostadsbolaget vägrar hantera förvaltningen av den misskötta föreningen, om den skulle bli tvångsförvaltad.

Varför säger ni nej till att förvalta den misskötta föreningen?

ANNONSGuide till hemförsäkringar

– Anledningarna till att vi har svarat att det inte är aktuellt för oss att tvångsförvalta är framför allt att vi gärna ser fler aktörer i Rosengård och att det finns andra aktörer som har större vana av tvångsförvaltning än MKB, säger Margaretha Söderström, kommunikationschef på MKB.

Vem skulle ha större vana menar du, det är så ovanligt med tvångsförvaltningar?

– Det är jätteovanligt. Men vad jag vet har MKB aldrig, åtminstone inte i nutid, gått in och förvaltat en tvångsförvaltad hyresfastighet.

Läs ocksåJournalist förlorar hyreskontrakt – bor i Turkiet enligt domstolen

Men har inte ni ett större samhällsansvar som kommunalt bostadsbolag?

– Nej, jag ser det nog inte så i detta sammanhang. Vårt uppdrag är långsiktigt, vi äger och förvaltar våra egna fastigheter. Det finns många andra stora värdar i Malmö.

Annons
Margaretha Söderström, kommunikationschef på MKB.
Margaretha Söderström, kommunikationschef på MKB.

Vore inte det lätt för er som äger fastigheten intill?

– Jag vet inte ens om man kan tvångsförvalta en bostadsrättsförening. Rosengård är viktigt för oss. När det blev aktuellt med försäljning av Taxeringsrevisorn 2 då gjorde vi en bedömning att det var affärsmässigt viktigt och bra för oss att lägga det budet.

Vill ni bara hjälpa till när det finns pengar att tjäna?

– Att förvalta en tvångsförvaltad fastighet är inte i vårt primära uppdrag.

Läs ocksåFamilj förlorar halva bostaden – hyresgäster med dubbla kontrakt synadeMänniskor passerar en MKB-skylt.

Hyresgästföreningen tycker att ni ska gå in och ta ansvar för den här fastigheten. Hur ser du på det?

– Jag tycker det är viktigt att utröna om det ens går att tvångsförvalta en bostadsrättsförening. Och sen ser vi gärna fler aktörer än MKB i Rosengård. Och förvalta en tvångsförvaltad fastighet är inget vi har erfarenhet av eller ligger i vårt primära uppdrag, säger Margaretha Söderström.

”Staden borde ta ansvar”

Juristen Josephine Stensson och Hyresgästföreningen anser att Malmö stad borde ta ett större ansvar för situationer som dessa, med dåliga boendemiljöer för kommuninvånare.

Annons

Vad tycker du om att MKB inte vill hjälpa till?

– I Göteborg och Stockholm tar allmännyttan tvångsförvaltningar. Jag tycker att staden ska ta ansvar. Detta är ett kommunalt bolag som redan äger huset bredvid och de är stora nog att ta detta, säger hon.

Josephine Stensson, jurist på Hyresgästföreningen iMalmö
Josephine Stensson, jurist på Hyresgästföreningen.

Behövs det en policyändring i Malmö?

– Vi vill att det ska finnas förvaltare. Det är alltid en jakt på förvaltare när man ansöker om tvångsförvaltning. Det är lite lättare när det gäller mindre fastigheter men när det gäller så här stora och misskötta fastigheter är det supersvårt. Enligt lagstiftningen så ska kommunen ges tillfälle att lämna förslag på förvaltare. Vi anser inte att det enbart ska ”ges tillfälle”, utan att kommunen ser till att det finns förvaltare tillgängliga. Förslagsvis kan kommunen genom ändrade ägardirektiv eller politiska beslut se till att exempelvis MKB åtar sig uppdraget som förvaltare.

Att ett kommunalt bostadsbolag går in som tvångsförvaltare av ett hyreshus är fullt möjligt men ovanligt i Skåne, det visar Hem & Hyras tidigare granskning. 2014 drev miljönämnden i Landskrona igenom en tvångsförvaltning av två fastigheter från en privat ägare som inte ville samarbeta runt problem med bland annat kackerlackor och fukt som påverkade de boende negativt.

Fakta: Hela listan: Så straffades värdarna – Skånes alla tvångsförvaltade hus

örnvägen, rekord i tvångsförvaltning

Fukt, obetalda räkningar eller avstängd värme i hyreshuset. Då kan värden stängas ute från sin egen fastighet. Sedan 2011 har det skett tio gånger i Skåne. Här finns hela listan.

Få slumvärdar blir avstängda från sina hus, men i Lund finns ett som bryter mönstret. Där har obetalda elräkningar lett till tvångsförvaltning. Fastigheten på Örnvägen är unik – genom en tvångsförvaltning är ägaren utestängd i rekordlånga elva år.

Läs också Safija ställer upp för barnen med kramar och djur Ingen tvångsförvaltning i skandalhuset Kinesiska muren - men banken kräver 28 miljoner Journalistens lägenhet blev bordell – kan förlora kontraktet

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.