Annons

Partierna eniga mot socialbostäder

Nyheter Göteborgs stad utreder hur moderna socialbostäder kan se ut. Men riksdagspolitikerna är helt emot särskilda lägenheter för fattiga, visar Hem & Hyras enkät.
Sofie Sander får nej av hyresvärdarna eftersom hon är sjuk och lever på försörjningsstöd. Nu har de fått ett korttidskontrakt på en trea i Uppsala.

Hem & Hyras undersökning om bostadsbolagens hårda uthyrningsregler  har uppmärksammats runt om i landet. Att personer med socialbidrag, låga inkomster eller betalningsanmärkningar automatiskt nekas hyra hos många av de dominerande hyresvärdarna i landet väcker debatt. Flera aktörer varnar för att de hårda kraven kan tvinga fram socialbostäder i Sverige.

I Göteborg har Fastighetskontoret redan tagit fram en rapport om hur socialbostäder ser ut i resten av Europa. Utvecklingsledare Lars-Gunnar Krantz säger att ingen numera tror på att bygga hela områden för fattiga människor.

ANNONSFörsäkringsguiden.se: Din jämförelsetjänst för försäkringar

– Den moderna varianten, som finns i andra delar av Europa, är att man blandar upp dem med andra bostäder. Man jobbar i nyproduktion och i liten skala och då blir det en helt annan sak.

Politikerna i fastighetsnämnden har nyligen gett fastighetskontoret i uppdrag att undersöka hur ett bostadsprojekt för svaga grupper skulle kunna se ut i Göteborg. Men på riksplanet är motståndet mot så kallad ”social housing” kompakt från partierna.

Hem & Hyra ställde två frågor till riksdagspartiernas bostadspolitiska talespersoner:

Läs ocksåKraftig ökning av sökande när fler kan få lägenhet i Göteborg

1. Kan du tänka dig någon form av system med socialbostäder?

2. Om inte, hur ska personer med låga inkomster lättare få bostad?

Så här svarade de:

Läs ocksåSabo: Orimligt med hårda uthyrningskrav

Stefan Attefall (KD), bostadsminister:

1. Jag kan förstå problematiken när det råder bostadsbrist och man tingas till lösningar som inte är optimala. Men ”social housing” innebär att det bara kan bo människor med låg inkomst i allmännyttans bostäder. Det är alla partier överens om att vi inte ska ha.

2. En kommun med sociala ambitioner ska se till att ha tillgång till lägenheter i olika bestånd – både kommunala och privata och även bostadsrätter – för personer som behöver det stödet.

Annons

Anti Avsan (M):

1. Nej, vi är emot ”social housing”.

2. Vår inriktning är att ge stöd på individnivå genom bostadstillägg, bostadsbidrag, kommunala hyresgarantier, med mera. Ytterst har också socialtjänsten ett ansvar.

Veronica Palm (S), ordförande i civilutskottet:

1. Nej, vi vill inte ha en utveckling med social housing. Kommunerna måste ta ett stort ansvar för bostadsförsörjningen. En del kommuner gör det idag, samtidigt som andra kommuner avstår.

Kommunerna, som ägare av de allmännyttiga bostadsbolagen, har en nyckelroll. Dessutom behövs samarbete och dialog med privatvärdarna.

2. Kommunerna måste bedriva ett aktivt arbete. Framförallt måste alla krafter i samhället samlas så att vi kommer igång med nyproduktionen av bostäder som människor har råd med.

Jan Lindholm (MP):

1. Nej. Utestängning och diskriminering på bostadsmarknaden, måste angripas men Miljöpartiet anser att ”social housing” är fel väg att gå. Det har visat sig att sådana insatser har lett till förslumning och bidragit till problemen snarare än att lösa dem.

2. För att stötta kommunerna att klara bostadsförsörjningen bör en ny nationell stiftelse bildas. Genom att köpa spridda lägenheter och delar av hus ska stiftelsen säkra det antal lägenheter som kommu-nerna på egen hand inte klarar av att ta fram. Lägenheterna hyrs ut till dem som på egen hand inte kommer in på bostadsmarknaden.

Annons

Allmännyttan är ett viktigt verktyg i sammanhanget. Det verktyget bör användas aktivt av kommunerna.

Det ineffektiva systemet med ”boendetrappor” ska ersättas med metoden ”Bostad först” där tryggat boende är en grundläggande förutsättning. Det är ett feltänk att tro att människor behöver ”motivation” för att lämna hemlöshet.

Ett ”early warning system” kan upprättas genom förbättrad samordning mellan de många olika aktörer som har kontakt med personer i risksituationer. Dessa personer måste få skräddarsydda stödinsatser från detta nätverk, både för att komma ur och förebygga hemlöshet.

Amineh Kakabaveh (V):

1. Vänsterparitet tror inte på Socialhousning- människor som redan är utestängda och exkluderade ska inte bli ännu mer maginaliserade .

2. Kommunal hyresgaranti syftar till att ge stöd till hushåll som har ekonomisk förmåga att klara ett eget boende men som trots detta har svårighet att få en hyresrätt med besittningsskydd. Få kommuner använder denna möjlighet. En statlig hyresgaranti hade gett störst effekt.

Alla kommuner bör också bli skyldiga att i egen regi, eller genom regional samverkan, ordna en bostadsförmedling som genom transparenta regler förmedlar de flesta såväl allmännyttiga som privata lägenheter enligt turordning. Förtur på grund av sociala eller medicinska skäl ska medges.

Övriga riksdagspartier har inte svarat på enkäten.

Läs också Karlshamnsbostäder lättar på hårda uthyrningskrav Hyresgästerna ökar sitt inflytande i Landskrona Skuld hos kronofogden – inte längre ett problem hos HFAB

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.