HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Tv-kändisen Pekka Heino tystar kyrkklockor på Kungsholmen

Stockholm Kriget om kyrkklockorna fortsätter i Stockholm. Programledaren Pekka Heinos klagomål har fått gehör hos Kungsholms kyrka som nu begränsar ringningarna även dagtid.
Foto: Knut Koivisto/Roger Rosenlund
Kungsholms kyrka kommer bli tystare framgent. Detta efter ett klagomål av programledaren Pekka Heino

Hem & Hyras artikel om Stockholms kyrkklockor väckte stor uppmärksamhet i landet. Det då, och alltjämt, aktuella exemplet handlade om huruvida Maria Magdalenas klockor på Södermalm ska tillåtas ringa nattetid. Det tycker inte två närboende som anmälde kyrkan med resultatet att en ljudmätning genomfördes vilken gav de klagande rätt – klockorna ”bullrar” för mycket. Utredningen pågick under ett helt år men ärendet komplicerades av ett missförstånd inom kyrkan som först stängde av klockorna och sedan aktiverade dem på nytt. Det ledde till nya klagomål som gjorde att kommunen nu tvingar kyrkan till åtgärdsförslag. Och under tiden processen pågår är kyrkan förbjuden att ringa nattetid.

Samtidigt har även programledaren Pekka Heinos bostadsklagomål hanterats av miljö- och hälsoskyddsmyndigheten. Det klagomålet är mer långtgående. Pekka Heino anser att all klockringning, även dagtid, i Kungsholms Ulrika Eleonora Kyrka ska begränsas.

Läs ocksåKyrkklockor tystas efter grannars klagomål

– Detta är tillfällen som enbart rör det handfull personer som deltar i ceremonin – varför ska ljudstörningen drabba alla inom hörhåll, undrar han i sitt klagomål till miljöförvaltningen.

Svaret från prosten Michael Persson kom både snabbt och hade ett för Pekka Heino tämligen oväntat innehåll – Kungsholms Kyrka går med på att begränsa klockringningen även under dagen. På såväl dop, mässor, begravningar som vigslar. För första gången sedan Karl XI skänkte stora klockan 1679. Utan att miljöförvaltningen ens krävt vare sig ljudmätningar eller gjort något annat föreläggande.

– Jag är förvånad att de tagit det till sig. Jag trodde inte att de skulle bry sig, säger Pekka Heino som är delvis nöjd med resultatet. Han har följt debatten kring kyrkklockorna och noterat argument åt båda hållen. Å ena sidan de som tycker att det bara är otidsenligt och ytterligare ett bidrag till väsen i Stockholm. Å andra sidan de som föredrar att bevara kulturarvet. Det senare argumentet tycker Pekka Heino väger lätt.

Läs ocksåCatherine gör städningen till ett rent nöje – ingen idé att klanka ner på studenterna

– Det kommer från en tid då kyrkan var en maktfaktor. Just därför ska de sluta. Folk var tvungna att gå till kyrkan. Det tillhör det förgångna. De ska inte ringa av slentrian. Man ska inte behöva drabbas. Tystnad är en bristvara i Stockholm.

Men även om han är förvånat nöjd över att få respons från kyrkan har han ännu inte beslutat om han ska fortsätta kampen mot ytterligare tystande av klockorna. Miljöförvaltningen kommer dock skriva av ärendet om han motsätter sig kyrkans förslag som redan trätt i kraft.

Det tredje aktuella bullerärendet handlar om S:ta Klaras kyrka i Stockholms city fortsätter. Miljöförvaltningen har nu ålagt kyrkan att göra en decibelmätning för att klargöra om klockringningen stör nattetid.

Läs ocksåHyreslägenheter ny affärsidé för kyrkanDomkyrkokaplan Lena Sjöstrand berättar att det i stadsträdgården kommer att finnas ett bord under tak.
Läs också Felaktiga rör orsakade stor vattenskada – kan hända i andra hus i Sverige Vill göra om församlingshemmet till bostäder

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.