HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Hyresnämndens nya chef: vi har problem

Stockholm Arga hyresgäster och kritik från JO. Hyresnämnden har varit i rejält blåsväder det senaste året. Nu har nämnden fått en ny chef i Johan Rosén. "Det finns problem men jag gillar utmaningar", säger han.
Foto: Kenneth Samuelsson
Johan Rosén är ny chef på Hyres- och arrendenämnden i Stockholm från augusti.

Det som kommer upp när man googlar på Johan Rosén är några artiklar med domar som rör trafficking och ett par som straffade sin dotter med iskalla bad. Som chefsrådman på Uppsala tingsrätt var det naturligt att han tog hand om uppmärksammade rättsfall.

Vad i ditt tidigare arbete kan du använda i arbetet på hyresnämnden?
–Jag är inte specialist på hyresrätt men jag är van vid att leda förhandlingar så det kan jag tillföra eftersom jag kommer att arbeta som hyresråd 50 procent.

Läs ocksåUrinlukt och ylande hundar kan kosta kontraktet

Han tror också han har nytta av sin erfarenhet av effektiviserings och digitaliseringsarbetet på olika domstolar.
– Det finns mycket kvar att göra här, vi arbetar gammaldags och fortfarande med pappersakter som ibland kan vara svåra att hitta.

Hur bor du själv?
– Jag bor i villa, innan det har jag alltid bott i hyresrätt och bostadsrätt.

Varför sökte du jobbet?
– Jag tycker det är kul att vara chef där det finns utmaningar, passar inte att förvalta saker. Sedan är det skönt att ha 20 minuter med bilen hem, säger Johan Rosén, som förut jobbade i Uppsala.

Läs ocksåKvinnan bodde nästan gratis – lät den inneboende betala hyran

JO är inte nådig i sin kritik. Förutom oacceptabelt långa handläggningstider, kritiseras även hyresnämnden för slarvig handläggning och att ärenden blir liggande utan åtgärd. Hur ser du på kritiken?
– Jag tror det mesta av kritiken är befogad. Men för att nyansera bilden så brukar listan med brister bli rätt lång när det görs inspektion på tingsrätter också, med detta sagt så säger jag inte att vi inte har problem. Det har vi.

Han lyfter också fram att hyresnämnden i Stockholm i snitt har 642 ärenden per hyresråd, att jämföra med snittet bland nämnderna i landet som är 517. Men hyresråd i Stockholms ärendehögar är inte bara 24 procent större än snittet. De avgör även fler ärenden per år, 581 jämfört med snittet på 502.
– Trots kritiken så presterar hyresnämnden acceptabelt.

Han säger att han tycker att JO:s granskning är positiv eftersom brister uppdagats som kan rättas till.
– Jag är övertygad om att JO kommer tillbaka, vi måste ta i det här.

Läs ocksåHyresgäster får fortsätta betala för tv-kanaler som försvann

Hur kunde det bli så här?
– Det beror på stress och en övermäktig uppgift. Antalet ärenden har ökat väldigt mycket hos hyresnämnden utan att vi fått mer resurser. Sedan finns det brister i rutiner och ledarskap. Jag kritiserar inte mina företrädare. Men de har haft dåliga förutsättningar, bland annat tidsbegränsade uppdrag. Jag är tillsvidareanställd och kan jobba mer långsiktigt.

Han tycker att mycket av JO:s kritik handlar om brist på ledarskap. När högarna har vuxit har de anställda borrat ner huvudet och försökt beta av ärenden i stället för att höja blicken och ta mer strategiska beslut.
– Vi måste förändra saker och gå fort fram, så allvarligt är läget.

JO kritiserade bland annat slarv och bristande rutiner, vad ska du göra åt det?
– Vi måste ha bättre och tydligare rutiner. Vi har infört nya mötesrutiner för att få bättre kontroll. Nu har vi möten varje vecka och följer upp hur det ser ut, vilka problem vi har och vad vi ska prioritera. Vi kommer också att införa nya rutiner för att få ett effektivare flöde, det handlar till stor del om vem som ska göra vad.

När kommer hyresgästerna att märka en förbättring?
– Vi bör se en positiv förändring ganska snart, men det beror på hur många ärenden vi får in. Min erfarenhet från arbete i domstol är att när det blivit stopp i systemet och handläggningstiderna har vuxit så kan det gå ganska fort att se en positiv trend om man tar tag i det.

Han vill också samla hyresgästföreningen och fastighetsägare i ett nytt forum.
– Jag vill att vi ses några gånger per år och pratar om vad som fungerar och vad som inte fungerar så att vi kan höja kvalitén och ha en bra dialog, säger han.

Ni har fått rätt mycket kritik. Hur är stämningen hos er?
– Hyresnämnden består inte av personal som gett upp utan av människor som vill lösa det här. Jag tror vi kommer att få se positiva förändringar ganska snart. Det finns ett stort intresse bland personalen att få ordning på det här, säger han.

Hem & Hyra har hittat ärenden som är två-tre år gamla. Hur stämmer det överens med lagens krav på skyndsamhet?
– Det stämmer inte alls.

Vi har träffat människor som mår jättedåligt över att det tar lång tid och att de inte vet om de får en stor retroaktiv hyreshöjning. Men inte heller kan byta lägenhet under tiden processen pågår. Vad tänker du kring det?
– Jag känner inte till de ärendena du hänvisar till men det är uppenbart att vissa hyresgäster lider. Det är ju fruktansvärt. Jag kan inte annat än beklaga, det här är ingen önskvärd situation.

Vad är den största utmaningen för hyresnämnden ?
– Ur medarbetarperspektiv är det att inte gripas av panik utan tro på effekten av det långsiktiga arbetet vi påbörjat, att det blir bättre. Vi måste komma ifrån att man tror att allt blir bättre bara jag stressar på och struntar i fikat.

Regeringens mål är att majoriteten av ärendena ska ta högst fyra månader att avgöra – idag tar det 12,6 månader. När kommer ni att uppfylla regeringens mål?
– Det vet jag inte, det målet kanske inte är realistiskt i Stockholm som har cirka hälften av alla hyresnämndsärenden i Sverige.

Ytterligare en sak som han hoppas kan korta handläggningstiderna är en lagändring från i somras. Ändringen innebär att hyresnämnden kan bestämma att den part som sysslar med ”vårdslös processföring”, till exempel orsakar onödiga merkostnader – får betala motpartens ökade rättegångskostnader.
– Vi hade ett exempel nyligen när en motpart mitt under sammanträde ville kalla in nya vittnen. När vi pekade på att det kan leda till ökade kostnader så ändrade han sig.

Läs också Hyresnämnden skjuter fram vissa ärenden men löser det mesta Fyra år med högljudda skrik ledde till uppsägning

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.