HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Regeringens utredare: Inför statlig allmännytta

Nyheter Klyftorna i Sverige har ökat. För att bromsa den utvecklingen föreslår regeringens utredare bland annat att en statlig allmännytta ska inrättas. Och att hyresgäster ska ha laglig rätt att välja nivå renovering. Däremot är man skeptisk till marknadshyror.
Förslag för minskade klyftor. Finansminister Magdalena Andersson (S) fick nyligen ta emot Jämlikhetskommissionens betänkande.

Sverige tillhör de länder i västvärlden där de ekonomiska klyftorna mellan rika och fattiga ökat snabbast. För två år sedan tillsatte dåvarande regeringen en utredning om hur inkomstskillnaderna i landet ska minska.

Nyligen presenterade jämlikhetskommissionens förslag som är en tegelsten på över 1 150 sidor med genomgripande förslag inom en rad områden. Däribland bostadsmarknaden.

Läs ocksåJätteutredning ska lösa bostadskrisen: "Äntligen!"

Förslagen utgår från att förbättra möjligheterna för dem med svag ställning på bostadsmarknaden men berör båda det hyrda och ägda boendet.
Ett av de mesta radikala förslagen är att införa en statlig allmännytta med ansvar för att tillhandahålla sociala bostäder. Det skulle bli ett alltför stort steg att förändra de kommunala bostadsbolagens roll från att vara till för alla, till att fokusera på socialt utsatta grupper, menar utredaren Per Molander.

Hyresgästernas inflytande vid renovering har varit föremål för utredning tidigare. De förslag som miljöpartisten Agneta Börjesson presenterade för över tre år sedan kritiserades av såväl de privata som kommunala bostadsbolagens organisationer och inget av förslagens om stärkt inflytande för hyresgäster har sett dagens ljus. Nu kommer Jämlikhetskommissionen med liknande förslag: Hyresgäster ska ges laglig rätt att välja nivå på standardförbättrande åtgärder som höjer hyran.
”Det bör vara rimligt att kräva att både stora och små hyresvärdar inte ska genomföra standardhöjningar som gör att hyresgäster måste flytta av ekonomiska skäl”, skriver utredaren bland annat.

Investeringsstöd till hyresrätter och studentbostäder finns redan i dag och det är omtvistat huruvida det är väl använda skattepengar. Jämlikhetskommissionen föreslår att stödet ska höjas, dessutom vill man att stödet ska utvärderas och se om det går att se till så att en större del av stödet går till byggande i storstadsområdena. På svagare bostadsmarknader bör regeringen införa ett statligt topplån.
Även när det gäller byggandet av bostäder för köpsvaga grupper ska staten ta ett större ansvar, eftersom det är en grupp vinstmaximerande bolag inte alltid riktar in sig på, enligt utredaren.

Läs ocksåFri hyressättning utreds – ska införas 2022

En utredning om att införa fria hyror för nya hyresrätter är redan tillsatt. Jämlikhetskommissionen förefaller dock skeptisk till marknadshyror. Rörligheten på bostadsmarknaden skulle troligen öka, men hushåll med låga inkomster kommer sannolikt att påverkas mycket negativt. Det skulle krävas att bostadsbidraget höjs avsevärt. Ett ökat inslag av marknadshyror måste föregås av en grundlig utredning om hur svaga grupper ska kompenseras.

Att beskattningen ska bli neutral mellan upplåtelseformerna har också utretts. Många anser i dag att hyresrätten är missgynnad. Utredaren föreslår att taket på fastighetsavgiften successivt ska avskaffas. Fastighetsavgiften för hyresrätter ska få en översyn för att undvika att hyresfastigheter dubbelbeskattas.
För fritidshus, och andra fastigheter där ingen är folkbokförd, vill däremot Jämlikhetskommissionen utreda om det ska införas en högre skattesats.

Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder anser att utredningen belyser många av de problem som finns på bostadsmarknaden. Däribland ojämlikheten i beskattning mellan ägt och hyrt boende, skillnaderna mellan olika delar av landet, och hyresgästers inflytande vid renovering.

Läs ocksåDanmarks svar på Coronakris: satsar miljarder på hyresrätter

– Utredningen sätter fingret på de problem som skapats av politiken och som lett till ett ojämlikt samhälle. Det handlar bland annat om orättvisa skatter och urholkningen av socialförsäkringssystemet, säger Marie Linder.

Däremot är hon inte säker att en statlig allmännytta är rätt väg att gå.

– Det beror på hur bostadsområdena utformas. Vi behöver verka för mer av blandade upplåtelseformer och att människor från olika samhällsgrupper möts, säger Marie Linder.


Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.