Annons

Så många partier vill att ockerhyror ska vara straffbara

Stockholm Otillåten andrahandsuthyrning borde vara straffbar. Det tycker både en statlig utredning och flera svenska partier. Hem & Hyra frågade alla riksdagspartier om deras inställning i frågan.

Centerpartiet, Ola Johansson: För det första är det viktigt att motverka den svarta marknaden. Centerpartiet vill göra det förmånligare att hyra ut i andra hand och det är bland annat för att gynna den vita marknaden. I de förslag om friare hyressättning i främst nyproduktion som vi lagt fram lyfter vi också att vi vill se en fortsatt stark besittningsrätt och ett skydd mot chockhöjning av hyror. Givetvis är det fullt rimligt att motverka ockerhyror och utnyttjande av människor som befinner sig i en svår situation på bostadsmarknaden. Exakt hur reglerna bör utformas beror inte minst på vilka slutsatser som en blocköverskridande uppgörelse om bostadspolitiken landar i. Vi vill att blocköverskridande bostadssamtal bör inledas så snart som möjligt efter valet.

 

ANNONSRebeckas framgångsrika bytesresa – så lyckas du med din

Liberalerna, Robert Hannah: Vi är försiktigt positiva till idén, när det handlar om överpriser som är så hutlösa att det liknar ocker eller utnyttjande av person i utsatt ställning. Det måste finnas tydliga beräkningsprinciper som visar när hyran närmar sig en sådan nivå.

 

Moderaterna, Mats Green: Vi har inga sådana förslag. Att införa ny lagstiftning för att nuvarande regelverk inte efterlevs – det löser inte problemet. Istället behövs bättre tillsyn och mer resurser till hela rättsväsendet, särskilt Polisen. Men framför allt tar förslaget inte itu med grundorsakerna till att bostadsmarknaden fungerar dåligt och att bostadsbristen är akut i Sverige. Därför vill vi se en blocköverskridande och långsiktig överenskommelse som bostadspolitiken. Överenskommelsen bör omfatta alla delar, från hyresmarknad och rörlighet till finansiering och skuldsättning. Plan- och byggreglerna behöver förenklas för att fler bostäder ska kunna byggas – billigare och snabbare.

Läs ocksåOckerhyra eller överhyra – så kan du få tillbaka pengarÖverhyra och ockerhyra

 

Kristdemokraterna, Caroline Szyber: Om någon upplåtit en bostadslägenhet till pris som överstiger den tillåtna andrahandshyran bör hyresrätten anses som förverkad. Den som systematiskt agerar på det här sättet bör kunna dömas att betala böter. Just systematiken där lägenheter hyrs ut till ett stort antal personer skiljer sig från vanlig andrahandsuthyrning. Detta har blivit ett växande problem och behöver därför särskilt adresseras.

Annons

 

Läs ocksåTog ockerhyra av studenter – nu döms göteborgaren: ”Uppenbar efterhandskonstruktion”Den åtalade mannen på väg in i rättssalen vid prövningen i Göteborgs tingsrätt. Nu döms han till 29 000 kronor i böter för att ha hyrt ut sin lägenhet svart till nästan dubbel hyra.

Vänsterpartiet, Nooshi Dadgostar: Vänsterpartiet vill stärka andrahandshyresgästers ställning. Vi vill bland annat avskaffa privatuthyrningslagen som gör det möjligt för personer som äger sitt boende att ta ut en betydligt högre hyra än vad bruksvärdessystemet medger. Samma regler ska gälla för andrahandshyresgäster i hyresrätt och ägt boende. Vi har ännu inte tagit ställning till de förslag som presenterats i SOU 2017:86, däribland förslaget om att göra det straffbart att hyra ut i andra hand utan tillstånd om upplåtelsen sker i vinningssyfte. Det viktiga för oss är att andrahandshyresgästen får tillbaka överhyran retroaktivt och att samma regler gäller för alla andrahandshyresgäster, oavsett upplåtelseform.

 

Miljöpartiet, Emma Hult: Miljöpartiet anser att det är bra att genom andrahandsuthyrning kunna ge fler människor en egen bostad. Miljöpartiet vill även göra det möjligt för inneboende att söka bostadsbidrag, och genom detta bidra till att komma tillrätta med otillåten andrahandsuthyrning.

Miljöpartiet anser att det borde vara straffbart att hyra ut sin lägenhet i andra hand med oskäligt hög hyra, vi tycker att det skulle vara ett skäl för att kunna förlora sitt hyreskontrakt. Vi tycker i grunden att nuvarande hyressättningssystem, där parterna förhandlar är bra. Däremot har vi uppmärksammats på problem och därför gav regeringen Claes Stråth i uppdrag att i samtal med SABO, fastighetsägarna och hyresgästföreningen ta fram förslag på hur nuvarande hyressättningssystem kan förbättras.

Miljöpartiet vill ha kvar en maxbegränsning av hyran, som ska kunna prövas av Hyresnämnden. Det är samtidigt viktigt att bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare kan ha kontroll över vilka som bor i fastigheterna och att de sköter sina åtaganden.

 

Annons

Socialdemokraterna, Johan Löfstrand: Socialdemokraterna anser att det är ett problem med ockerhyror när det gäller andrahandsuthyrning. Vi är beredda att brett se över hur detta problem kan stävjas för att skapa en välfungerande bostadsmarknad.

 

Sverigedemokraterna, Roger Hedlund: I spåren av en oansvarsfull migrationspolitik från regeringen och Alliansens har det skapats en kraftig bostadsbrist som fått många konsekvenser.

En omfattande olaglig handel med andra-, tredje- och fjärdehandskontrakt eller försäljning av hyreskontrakt har vuxit fram. Polisen, socialtjänsten och bostadsbolag vittnar om en svarthandel med hyreskontrakt i stor organiserad skala där en parallell bostadsförmedling skapats. Höga hyror drabbar de utsatta som söker bostad samtidigt som handeln leder till inlåsningseffekter på bostadsmarknaden.

Här behövs det vidtas åtgärder för att kraftigt motverka handeln med hyreskontrakt och ockerhyror och där ställer vi oss bakom utredningens förslag om straffsatser för ett lagbrott på området.

Läs också Unik rättegång prövar olaglig svartuthyrning – första fallet i Västsverige: ”Bara fiffel och båg” Tidigare äldrebostäder hyrs ut dyrt till desperata – ”bättre att bo på gatan” Hyrde dyrt i andra hand av mellanhand – går miste om 60 000 kronor

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.