Annons

Så ska hyresmiljonerna användas

Norrköping Pengar till nya LSS- och äldreboenden och renovering av Himmelstalundsbadet. Så tänker kommunen använda 20 av de 211 miljonerna från Hyresbostäder under nästa år.
Foto: Jakob Kindesjö
Himmelstalundsbadet är ett av projekten som får ta del av Hyresbostäders miljoner till kommunkassan.

I december förra året tog Norrköpings kommun ut 211 miljoner kronor ur sitt bostadsbolag Hyresbostäder. Nu är det klart vad en del av pengarna ska användas till. Enligt en skrivelse från Norrköping Rådhus AB ska 20 miljoner användas under nästa år till olika investeringar inom framförallt vård och omsorg.

Sju miljoner ska satsas på att skapa 18 nya platser i LSS-boenden. Nio miljoner ska gå till byggandet av ett nytt äldreboende i Såpkullen. Två miljoner på utemiljöåtgärder i Klockaretorpet, en miljon till renovering av Himmelstalundsbadet och ytterligare en miljon till utemiljöer för LSS- och äldreboenden.

ANNONSSmarta tips för att hyra ut din bostad enklare

Utöver de 20 miljonerna ska ytterligare 16,4 miljoner tas ut från Hyresbostäder som planerad utdelning under nästa år. Dessa pengar ska enligt kommunen gå till satsning på bland annat boende för missbrukare, hemlösa och skyddat boende för kvinnor.

Hur kommunen får använda pengar från sitt bostadsbolag är reglerat i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag (2010:879). Det innebär att större uttag endast är tillåtet om det investeras i åtgärder inom ”kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller tillgodoser bostadsbehovet för vilka personer för har ett särskilt ansvar”.

Men storleken på uttagen och hur pengarna är tänkt att användas möter skarp kritik från Hyresgästföreningen.

Läs ocksåNy satsning ska lyfta utsatta stadsdelar: "Det gäller att spräcka bubblorna"Två män står framför en byggnad i Klockaretorpet centrum.

– Det här är inget som är riktat till några hyresgäster, utan det hade lika gärna kunnat gå på skattesedeln. Det här är en dubbelbeskattning för alla som bor i allmännyttan. Vore det inte bättre att sänka hyrorna om man har så gott om pengar eller låta pengarna vara kvar och göra nytta i bolaget, säger Anita A:son Landegren, ordförande för Hyresgästföreningen i Norrköping.

Annons

Vad tycker ni pengarna ska gå till i stället?

– Underhållet. Man skjuter till pengar till det i dag, men det behövs mer. Det finns ett eftersatt underhåll och det behöver man komma i fatt med, säger Anita A:son Landegren.

Läs ocksåNorrköpingshyror höjs med 5,3 procent: "Inget att bli lycklig över"Hyresgäst och Hyresbostäder i Norrköping

Kommunalrådet Lars Stjernkvist (S) håller inte med om kritiken från Hyresgästföreningen, utan anser att kommunen måste kunna nyttja de pengar som finns i de kommunala bolagen.

– Vi är beredda att föra en dialog med hyresgästerna om nivåerna, men Hyresgästföreningens inställning är att en krona i överföring är en krona för mycket. Jag har svårt att förstå deras hårda linje. Det skulle göra det svårt för kommunen att äga några bolag om vi bara förväntas skjuta till pengar när det går dåligt men inte ta del av när det går bra, säger Lars Stjernkvist.

Efter 2017 återstår 191 miljoner kronor från Hyresbostäder. Vad ska hända med de pengarna?

Annons

– Det kommer fattas beslut om årligen. Det kommer inte gå till bostadsbyggande, utan till att bygga upp den service som behövs i nya bostadsområden som nya lekparker och socialt stöd. Vi har tänkt använda pengarna till inre hamnen med det har inte kommit igång under nästa år, förklarar Lars Stjernkvist.

Fakta: 36,4 miljoner under 2017

Under 2017 ska kommunen använda 36,4 miljoner kronor från Hyresbostäder till följande satsningar:

Årlig utdelning 2017: 16,4 miljoner
Bostadssamordningen 3,6 mnkr
Gränden, boende för missbrukare 2 mnkr
Kungsgatan, genomgångsboende 1,6 mnkr
Boa-gården, lågtröskelboende 1,6 mnkr
Kvinnoboendet Elsa 1 mnkr
Skyddat boende för kvinnor 1 mnkr
Resursteam (boendestöd i hemmet) 2,5 mnkr
Uppdragsavtal med Ria-byrån 0,5 mnkr
Särskilda boendelösningar 2,6 mnkr
Från utdelningen på 211 miljoner: 20 miljoner
Utemiljöåtgärder äldreboenden och LSS 1 mnkr
LSS-boende 6 platser, tillbyggnad Fiskebyvägen 2 mnkr
LSS-boende 12 platser, nybyggnad Fyrby/Tråbrunna 5 mnkr
Äldreboende cirka 80 lägenheter, nybyggnad Såpkullen  9 mnkr
Utemiljöåtgärder i Klockaretorpet 2 mnkr
Reinvestering i Himmelstalundsbadet 1 mnkr
Läs också Anitas värd vill höja hyran med 11 procent: ”Helt orimligt” Löser störningar med samtal: ”Vi tror inte man stör med flit” Flera renoveringar stoppas efter byggfirmans konkurs

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.