HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Annons

Samarbete på fallrepet i Växjö

Växjö Växjöbostäder och Hyresgästföreningen klickar inte med varandra. Det finns inget boinflytandeavtal, vilket får konsekvenser för hyresgästerna. Och förhandlingsordningen är uppsagd.
Foto: Annika Wallsson
Det finns inget boinflytandeavtal i Växjö. Förtroendevalda i de lokala hyresgästföreningarna och olika arbetsgrupper informerades i veckan om att all verksamhet som inte riktas mot medlemmarna riskerar att läggas ned sista februari.

När Växjöhem och Hyresbostäder fusionerades till Växjöbostäder sade det nya bolaget upp alla avtal i syfte att skriva nya i Växjöbostäders namn.

Det hela har lett till två olika konflikter mellan Växjöbostäder och Hyresgästföreningen. Dels handlar det om boinflytandeavtalet, dels om förhandlingsordningen. Båda är uppsagda av Växjöbostäder och några nya avtal har parterna inte kunnat enas om.

Läs ocksåHyreskrav i Växjö skapar debatt bland Växjöborna på nätet

Tvisten om förhandlingsordningen ligger hos hyresnämnden. När det gäller boinflytandeavtalet fanns det inte heller något avtal under 2014 men Hyresgästföreningen jobbade på med hopp om en lösning.

– Vi har varit ödmjuka och hela tiden räknat med ett nytt avtal, men det har inte skett, säger Anders Wall, Hyresgästföreningens chef för verksamhetsutvecklarna.

– Vi har haft möten med Växjöbostäder där vi trott att vi hade samsyn om boinflytandet och vi såg inga bekymmer. Men sedan visade det sig att bolaget inte ville skriva avtal om boinflytande om man inte först var ense om förhandlingsordningen. Vi anser att det inte hör ihop, hyresförhandlingar och boinflytande är olika saker, säger Anders Wall.

Läs ocksåVräkningar under pandemin: Hedda plågas av oro för sin familj

Tvisten har lett till att Hyresgästföreningen varslat den verksamhetsutvecklare som jobbar mot Växjöbostäder och från sista februari blir det skarpt läge. Då upphör Hyresgästföreningen med all verksamhet som riktas mot alla hyresgäster för att i stället jobba med sina egna medlemmar. Motiveringen är att medlemmarnas pengar inte kan användas för alla, där måste bolaget gå in med pengar, så kallade boinflytandemedel.

På måndagskvällen träffade Anders Wall omkring 25 medlemmar och förtroendevalda som ideellt jobbar med boinflytande och fritidsverksamhet genom lokala hyresgästföreningar ute i Växjös bostadsområden. Syftet var att berätta vilka konsekvenser som stundar.

I stora drag påverkas hyresgästerna så här när boinflytandet faller, enligt Hyresgästföreningen:

Annons
Läs ocksåKattoaletten blev en ny picknickplats
  • Boinflytandekommittén, Bik, försvinner. Här träffas representanter från Hyresgästföreningen och bostadsbolaget för samråd i olika frågor som rör hyresgästerna. Det kan handla om allt från behov av bättre lekplatser och hur uteplatserna ska se ut till var miljöhus bör placeras. Ur Bik mynnar olika projekt, exempelvis Efter Skolan. Även olika arbetsgrupper initieras i Bik.
  • Förtroendevalda och andra hyresgäster som vill ordna olika fritidsaktiviteter som riktas till alla hyresgäster får vända sig till Växjöbostäder och inte till Hyresgästföreningen.
  • Ansvaret för hyresgästernas fritidslokaler/mötespatser får administreras utan föreningens hjälp.

– Lokalansvaret har vi ju för att skapa arenor för boinflytandet, om vi inte har boinflytande är det ingen idé för oss att ha lokaler, förklarar Anders Wall.

Måndagens möte speglade både oro och ilska bland de förtroendevalda:

– Jag tycker att vi direkt går in till Växjöbostäder och bara lämnar våra nycklar till lokalerna.

– Vad ska vi göra? Vi har ju lokaler som redan är bokade flera månader i förväg. Vad ska vi säga?

– Ska vi dela ut flygbladen om alla våra aktiviteter i vår?

– Hyresgästföreningen borde bli tuffare.

Anders Wall:

– Syftet med det här mötet är att ni ska bli informerade om den komplexa situation vi är i. Vi vill ha boinflytande men inte till vilket pris till helst. Det pågår fortfarande en dialog och vi ska träffas på nytt 26 februari men händer inget då så får vi göra så här. Vi kan fortfarande använda förhandlingsordningen för att få inflytande. Men då blir det inte samråd utan vi blir förhandlingsparter. Visst, vi hade kunnat vara tuffa redan i höstas men vi har hela tiden trott att det ska lösa sig. Det har det inte gjort.

Annons

För Maria Säterdal, vd för Växjöbostäder, är förutsättningen för ett boinflytandeavtal att det finns en förhandlingsordning som båda parter är överens om. Det räcker inte med att luta sig mot den förhandlingsordning som finns och som ska prövas av hyresnämnden.

– Förhandlingsordningen är grunden för hur man jobbar ihop som två parter. På den grunden hänger man på olika typer av avtal och ett är boinflytandet. När vi inte är överens om grunden och har det på plats så kan vi inte hänga på nya avtal. Men när vi är överens om grunden så är vår avsikt att fortsätta vår dialog med Hyresgästföreningen om boinflytande, säger Maria Säterdal.

Har ni beredskap att ta över när Hyresgästföreningen lägger ned sin verksamhet?

– Det hanterar vi inom organisationen så boinflytandet för våra hyresgäster kommer vi fortfarande jobba med, säger Maria Säterdal.

Läs mer om tvisten om förhandlingsordningen där Maria Säterdal ger vass kritik till Hyresgästföreningen.

Växjöbostäder ägs av Växjö kommun och sjösattes första januari 2014. Bolaget har ungefär 10 400 lägenheter.

Läs också De räddade den välbesökta kvarterslokalen i Bergsjön Efter försäljningen: hyresgäster ger Victoria park svidande kritik

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.