HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Sanering väntar i Asylenparken

Vadstena Nya provtagningar kommer att göras i Asylenparken för att gå till botten med vilka föroreningar som finns i marken och hur omfattande de är.
Foto: Jenny Knutsson
Asylenparken ska saneras innan det kan byggas bostäder där.

Länsstyrelsen har beslutat att överpröva detaljplanen som ska göra det möjligt att bygga nya lägenheter i Asylenparken i centrala Vadstena.

– När kommunen har valt att anta en detaljplan så kommer den alltid till oss och då finns ett moment som heter överprövning. Det är plan- och bygglagen som radar upp ett antal punkter som det är vår uppgift att göra en överprövning av, säger Lena Lindgren, samhällsplanerare på länsstyrelsen.

Läs ocksåSå blir din hyra 2021 i Östergötland

En sådan prövning kan leda fram till olika saker: att detaljplanen ska vinna laga kraft, det vill säga börja gälla utan att ändras, att den måste kompletteras eller att den inte kan godkännas alls.

När det gäller detaljplanen för Asylenparken har kommunen uppmanats att komplettera underlaget. Länsstyrelsens synpunkter handlar om de föroreningar som har hittats i marken och hur dessa ska hanteras.

– Vi ska låta göra kompletterande markundersökningar, säger Helene Eriksson, stadsarkitekt på Vadstena kommun.

Läs ocksåVFAB:s vd slutar med omedelbar verkan

Arbetet är beställt och kommer att utföras under de närmaste veckorna.

– Man ska borra ytterligare några hål i de delar av parken som det inte ska byggas hus i, så att hela området har täckts upp vad gäller markföroreningar. Hittar man någonting så ska det saneras.

Det står redan sedan tidigare klart att sanering kommer att krävas. Bland annat har oljerester hittats i marken. De kommer troligen från det uppvärmningssystem som användes när Asylen var sjukhus.

Läs ocksåHögre hyror för drygt 700 hyresgäster i Vadstena

– Det finns också en tennisbana inom området. Det röda gruset man använde förr var inte riktigt rent, förklarar Helene Eriksson.

Dessutom har det hittats fyllnadsmassor som troligen kommer från rivning av ett gammalt sockerbruk på platsen.

– Det var lite oväntat för det tyder på att parken inte alltid har varit park. Åtminstone inte hela, säger Helene Eriksson.

När den kompletterande provtagningen är klar fattar länsstyrelsen sitt beslut. Och först därefter kommer myndigheten att börja behandla de överklaganden som kommit in och som bland annat handlar om jävsanklagelser mot lokala politiker.

Kostnaderna för såväl utredning som sanering betalas av den som vill bygga, det vill säga kommunala Vadstena fastighets AB.

Läs också Vadstenabo får badkar efter tvist Höjda hyror hos Vadstenas största värd

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.